Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 634   projektů
0 nových

Seminární práce z předmětu Strategické plánování

«»
Přípona
.doc
Typ
seminární práce
Stažené
1 x
Velikost
0,2 MB
Jazyk
český
ID projektu
11362
Poslední úprava
08.01.2018
Zobrazeno
484 x
Autor:
pandoras.box
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. ÚVOD K STRAGICKÉMU PLÁNOVÁNÍ

Město Děčín, ve kterém žiji, je důležitým průmyslovým, dopravním a správním centrem v severní části Čech. Rozkládá se na obou březích řeky Labe, na rozhraní Děčínské vrchoviny a Českého středohoří. Řeka vytváří předěl mezi starobylým Děčínem a levobřežními rozvíjejícími se Podmokly. Město Děčín zaujímá plochu 118 km2 s 52 758 obyvateli.

Cílem seminární práce je definovat strategické plánování z hlediska usměrňování celé organizace, popsat jak spolu souvisí poslání a strategie organizace, porovnat organizační a operační cíle a identifikovat vhodné strategie pro základní typy podnikatelských aktivit z hlediska jejich umístění v matici obchodního portfolia.

2. VÝZNAM STRATEGICKÉHO PLÁNOVÁNÍ
Řada podnikatelských organizací vděčí za svůj úspěch tomu, že po řadu let nabízely správné produkty ve správný čas na prudce rostoucích trzích. Obdobně to platí i pro neziskové a státní organizace. V minulosti bylo učiněno mnoho důležitých rozhodnutí bez použití strategického plánování nebo strategického uvažování. Jestli měli jejich rozhodovatelé dokonalou předtuchu, nebo prostě štěstí, není rozhodující. Byla však bohužel řada organizací, které potkal mnohem horší osud. V sedmdesátých letech se s nepřízní osudu setkalo více než tři čtvrtiny největších amerických společností. Tyto společnosti, které patřily v minulosti k prosperujícím dominantním firmám a zaměstnávaly velké množství vysoce kvalifikovaných pracovníků, se nakonec dopustily stejné osudové chyby. Místo toho tvrdošíjně trvali na zavedených praktikách.

Klíčová slova:

strategické plánování

organizace

portfolia

operační plány

strategie

operační plányObsah:
 • 1. Úvod k stragickému plánování 3
  2. Význam strategického plánování 4
  3. Proces strategického plánování 6
  4. Poslání organizace 6
  5. Cíle organizace 10
  6. Strategie organizace 11
  7. Plán portfolia organizace 14
  8. Uplatňování procesu strategického plánování 18
  9. Vazba mezi strategickým plánem a plány operačními 18
  10. Operační cíle a strategie a jejich vazba na cíle a strategie organizace 19
  11. Závěr - přehled hlavních bodů ovlivňující strategické plánování 20
  12. Seznam použité literatury, obrázků a tabulek 22

Zdroje:
 • MANAGEMENT, James H. Donnelly, jr.; James L. Gibson; John M. Ivancevich; vydala GRADA Publishing, spol. s r.o.; 1997 vydání 1. ISBN 80 - 7169 - 422 - 3