Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 641   projektů
1 nových

Seminární práce z předmětu Marketing - Personální marketing

«»
Přípona
.doc
Typ
seminární práce
Stažené
2 x
Velikost
0,2 MB
Jazyk
český
ID projektu
5131
Poslední úprava
23.02.2015
Zobrazeno
853 x
Autor:
petr.rajnoha
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Jako první bych se rád zaměřil na personální marketing a jeho schopnosti:

Kvalita řízení lidských zdrojů významně ovlivňuje ziskovost, zjistila studie Personální benchmarking:

Mezi mírou absence zaměstnanců a rentabilitou společnosti existuje přímá souvislost, zjistila studie o řízení lidských zdrojů společnosti PricewaterhouseCoopers. Celosvětový průzkum dospěl k závěru, že organizace s průměrem 5 dnů absence na jednoho zaměstnance za rok vykazují o 60 % vyšší ziskovost než organizace s průměrnou desetidenní absencí. Čeští účastníci studie PERSONÁLNÍ BENCHMARKING 2002, vykázali v průměru 14,4 dnů absence na zaměstnance za rok, což se projevuje nižší mírou rentability společností.
Podle studie ovlivňuje ziskovost a výkon společností také formální personální strategie. V globálním měřítku byla ziskovost společností v přepočtu na zaměstnance u organizací, které vypracovaly personální strategii v písemné formě, o 35 % vyšší než u těch, které takto nepostupují. Další pozitivní vliv dokumentované personální strategie se projevil např. v oblasti snižování absence, zvyšování efektivity odměňování či kvality systému řízení výkonu. Více než 40 % respondentů v ČR přitom personální strategii zpracovanou ve formě oficiálního dokumentu nemá.
„Studie také zjistila, že schopnost společnosti naplňovat svou strategii je významně podporována soustavným sledováním vývoje jednotlivých oblastí řízení lidských zdrojů (tzv. personální controlling). Pouze systematické monitorování odchylek personálních ukazatelů od stanovených cílů umožňuje tyto odchylky odstraňovat, předcházet jim, sledovat návratnost investic do lidských zdrojů, efektivně plánovat, identifikovat a eliminovat rizika a v konečném důsledku maximalizovat přínos lidských zdrojů pro podnikání společnosti. Je pozoruhodné, že např. produktivitu práce sleduje jen 40 % účastníků studie,“ řekla Iva Šubrtová, senior manažerka v oddělení Poradenství pro lidské zdroje PricewaterhouseCoopers.

Klíčová slova:

marketing

paywell

crash analýza

benchmarking

motivace

pracovní výkonnost

zaměstnanciObsah:
 • 1. Jako první bych se rád zaměřil na personální marketing a jeho schopnosti:
  2. Pří výběru zaměstnanců je mnoho metod, jak usnadnit rozhodování a na internetu mě zaujala metoda takzvaných „stromů“. Jde o metodu, která je založena na metodě „kmenu a větví“:
  3. Další zjištění studie Personální benchmarking 2002
  Motivace a pracovní výkonnost
  10 tipů jak zlepšit PR firmy na veletrhu
  Jedenáct mýtů internetového marketingu