Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 631   projektů
2 nových

Seminární práce z Biofyziky - Disperzní soustavy, dialýza

«»
Přípona
.pdf
Typ
seminární práce
Stažené
5 x
Velikost
0,1 MB
Jazyk
český
ID projektu
4385
Poslední úprava
28.10.2014
Zobrazeno
1 190 x
Autor:
vlade.pospi
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Úvod do problematiky

Disperzní soustava obsahuje alespoň dvě složky neboli fáze, které jsou vzájemně promíseny. Jedná se o oddělené částice disperzního podílu, které jsou rozptýleny ve spojitém disperzním prostředí. Mezi disperzním prostředím a druhou fází, existuje určitá hranice. Takový systém je heterogenní. Obsahuje-li naopak dvě složky a jen jednu fázi a je-li složka rozptýlena v tak drobných částicích, jakými jsou atomy, molekuly, není zde rozhraní, takový systém je homogenní. Veškerá vodná prostředí v lidském těle jako například krevní krvinky v plazmě, extracelulární a intracelulární prostředí jsou disperzními systémy. Disperzní soustavy lze dělit podle různých kritérií například podle skupenství disperzního prostředí a disperzního podílu v závislosti na velikost částic viz tabulka č. 1. Třídění těchto systému podle vlastností nebo velikosti částic jsou uvedeny v tabulce č. 2.

Klíčová slova:

Disperze

porovnání

metody

materiál

biofyzika

tlak

cytoplasmaObsah:
 • Úvod do problematiky
  Materiál a metody
  Diskuze
  Závěr
  Použitá literatura

Zdroje:
 • HRAZDIRA, Ivo, Vojtěch MORNSTEIN a Jiřina ŠKORPÍKOVÁ. Základy biofyziky a zdravotnické techniky. 1. vyd. Neptun, 2006, 312 s. ISBN 80-868-5001-3.
 • HRAZDIRA, Ivo, Vojtěch MORNSTEIN a Jiřina ŠKORPÍKOVÁ. Lékařská biofyzika a přístrojová technika. 1. vyd. Brno: Neptun, 2006, 381 s. ISBN 80-902-8961-4.
 • HRAZDIRA, Ivo, Vojtěch MORNSTEIN a Jiřina ŠKORPÍKOVÁ. Biofyzika: pro zdravotnické a biomedicínské obory. Vyd. 1. Praha: Grada, 2013, 224 s. ISBN 978-802-4742-373.
 • LANGMEIER, Ivo, Vojtěch MORNSTEIN a Jiřina ŠKORPÍKOVÁ. Základy lékařské fyziologie: pro zdravotnické a biomedicínské obory. 1. vyd. Editor Jozef Rosina. Praha: Grada, 2009, 320 s. ISBN 978-802-4725-260.