Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 646   projektů
0 nových

Seminární práce na téma Řízení lidských zdrojů

«»
Přípona
.doc
Typ
seminární práce
Stažené
4 x
Velikost
0,1 MB
Jazyk
český
ID projektu
10287
Poslední úprava
15.05.2017
Zobrazeno
901 x
Autor:
quadra
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Úvod

"Charakter je v dlouhodobém horizontu rozhodujícím faktorem jedince i celého národa."
Theodore Roosevelt

Řízení lidských zdrojů můžeme chápat jako rozvíjení lidského potenciálu ve prospěch celého týmu, organizace či společnosti. Základním principem řízení lidských zdrojů je optimální a vyvážené složení lidí a jeho rozvoj.
Lidské zdroje můžeme charakterizovat jako lidský potenciál. Lidský potenciál se rozšiřuje učením neboli rozvojem osobnosti. Rozvojem osobnosti jednotlivce, který se stane přirozenou autoritou, současně rozvíjíme celý tým či organizaci.
Ve své práci bych rád seznámil se samotným řízením lidských zdrojů a rád bych poté věděl, „ jak na to?“. Pracuji totiž v organizaci, která je založena na lidech, jejich rozvoji a postupném kariérním růstu. Rád bych své poznatky dále uplatňoval v praxi ve svém týmu a mohl tak díky svým schopnostem postoupit výše.

Klíčová slova:

lidské zdroje

shoda

řízení

efektivnost

znalosti

odměnováníObsah:
 • Úvod 3
  Řízení lidských zdrojů 4
  Definice řízení lidských zdrojů 4
  Systém lidských zdrojů 5
  Modely řízení lidských zdrojů 5
  Model shody 5
  Harvardský systém 6
  Cíle řízení lidských zdrojů 7
  Efektivnost organizace 8
  Řízení lidského kapitálu 8
  Řízení znalostí 9
  Řízení odměňovaní 9
  Upokojování rozdílných potřeb 9
  Závěr 10
  Použitá literatura 11

Zdroje:
 • ARMSTRONG, M. Řízení lidských zdrojů. 10. vydání. Praha : Grada, 2007. 800 s. ISBN 978-80-247-1407-3.
 • BECKER, B. E. - GERHART, S. The impact of human ressource management on organizational performance progress and prospects. Academy of Management Journal, 39 (4), s. 779-801. 1996.
 • BONTIS, N. a kol. The knowledge toolbox: a rewiew of the tools available to measure and manager intangible resources. European management journal, 17 (4), s. 391-402. 1999.
 • BOXALL, P. F. Strategic HRM: a beginning, a new theoretical direction. Human ressource management journal, 2 (3), s. 61-79.
 • CAPPELLI, P. CROCKER-HEFTER, A. Distinctive human resources are firm´s core competencies. Organizational dynamics. Winter, s. 7-22.
 • DONNELY, J. H.; GIBSON, J. L.; IVANCEVICH, J. M. Management. 3.vydání. Praha : Grada, 2002. 1024 s. ISBN 80-7169-422-3.
 • FOMBRUN, C. J. a kol. Strategic human ressource management. New York: Wiley, 1984.
 • PURCELL, J. a kol. People and performance: How people management impacts on organizationla performance. London: CIPD, 2003).
 • SCARBOROUGH, H. a kol. Knowledge management: A literature review. London: IPD, 1999.
 • ULRICH, D. - LAKE, D. Organizational capabality: Competing from the inside out. New York, Wiley, 1990.