Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 637   projektů
0 nových

Seminární práce na téma Globalizace

«»
Přípona
.docx
Typ
seminární práce
Stažené
1 x
Velikost
0,1 MB
Jazyk
český
ID projektu
10315
Poslední úprava
22.05.2017
Zobrazeno
650 x
Autor:
quadra
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
„Žijeme ve světové ekonomice a budeme v ní žít celý svůj život, i když nikdy nevytáhneme paty z domova.“
Lester Thurow

Globalizace je v současnosti velice frekventovaným, nicméně rozporně vnímaným pojmem. Je reakcí na přesycenost domácích trhů a uplatnění se na nových odbytištích, na hledání a využívání nových či levnějších materiálních i lidských zdrojů. Je to v podstatě alokování kapitálu tam, kde přinese nejlepší zhodnocení.
Proces globalizace znamená zavedení dělby práce v celosvětovém měřítku, monitorování a využívání komparativních výhod v teritoriích, která nabízejí nejpříhodnější podmínky.
Globalizace se prolíná prakticky do všech sfér života společnosti - politiky, kultury, sportu, cestovního ruchu, kriminalistiky, ale i ekonomiky včetně finančnictví, ochrany životního prostředí atd.
Mou snahou v této eseji je vyhmátnout to nejpodstatnější, ucelit si názor na globalizaci a pochopit a zpřehlednit všechny složky, jež tento pojem v sobě zahrnuje.

Klíčová slova:

globalizace

management

důsledky globalizace

odbyt

společenská sféraObsah:
 • Úvod 3
  1. Pojetí globalizace 4-5
  2. Hlavní aktéři globalizace 5-6
  3. Vývoj globalizace 6-7
  4. Vliv globalizace na management 8-9
  5. Negativní důsledky globalizace 10-11
  Závěr 12
  Seznam použité literatury 13

Zdroje:
 • KISLINGEROVÁ, Eva; NOVÝ Ivan a kol. Chování podniku v globalizujícím se prostředí. Praha: C.H.Beck, 2005. 422 s. ISBN 80-7179-847-9.
 • MEZŘICKÝ, Václav. Globalizace. Praha: Portál, 2003. 148 s. ISBN 80-7178-748-5.
 • VEBER, Jaromír a kol. Management: základy, prosperita, globalizace. Praha: Management Press, 2007. 700 s. ISBN 978-80-7261-029-7.