Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 659   projektů
0 nových

Seminární práce do předmětu Management - Karlovarské minerální vody, a. s.

«»
Přípona
.doc
Typ
seminární práce
Stažené
1 x
Velikost
0,1 MB
Jazyk
český
ID projektu
11051
Poslední úprava
13.11.2017
Zobrazeno
1 421 x
Autor:
pandoras.box
Facebook icon Sdílej na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Nejprve se na naší seminární práci podíváme z hlediska teoretického a po krátkém představení společnosti, se podrobně zaměříme na STEP / PEST analýzu, dále na Porterův model pěti sil a SWOT analýzu. Zjistíme její silné a slabé stránky, hrozby či příležitosti, které přicházejí z vnějšího okolí firmy.

ÚVOD

Pro zpracování naší seminární práce do managementu jsme si vybrali společnost Karlovarské minerální vody, a. s., která se zabývá výrobou a prodejem nápojů Mattoni, Magnesia, Aquilla a mnoha dalších. Tuto společnost jsme si vybrali proto, že nám nápoje firmy Karlovarské minerální vody chutnají a zároveň jsme se chtěli o firmě dozvědět více informací.

V naší seminární práci jsme se pokusili popsat pomocí analýz v jaké prostředí a jaké faktory podnik ovlivňují, jak negativně, tak pozitivně. Dozvíme se něco o Step / Pest analýze, SWOT analýze a o Porterově modelu pěti sil a budeme se snažit tyto analýzy a modely přenést přímo na firmu Karlovarské minerální vody, a. s.

Klíčová slova:

porterův model

swot analýza

konkurence

substituční produkty

odběrateléObsah:
 • 0. Abstrakt 3
  1. Úvod 4
  2. Teoretická východiska seminární práce 5
  2. 1. Step / pest analýza 5
  2. 2. Porterův model pěti sil 6
  Stávající konkurence 6
  Nová konkurence 6
  VLiv odběratelů 6
  Substituční produkty 7
  VLiv dodavatelů 7
  2. 3. Swot analýza 8
  3. Představení firmy 9
  4. Praktická východiska seminární práce 10
  4. 1. Step / pest analýza 10
  S - společenské fakory 10
  T - technologické faktory 10
  E - ekonomické faktory 10
  P - politické a právní faktory 11
  4. 2. Porterův model pěti sil 12
  Stávající konkurence 12
  Nová konkurence 12
  VLiv odběratelů 12
  Substituční produkty 13
  VLiv dodavatelů 13
  4. 3. Swot analýza 14
  Silné stránky 14
  Slabé stránky 14
  Příležitosti 14
  Hrozby 14
  5. Závěr 15
  6. Použité zdroje 15
  Tištěné zdroje: 15
  Elektronické zdroje: 15
O souborech cookie na této stránce

Soubory cookie používáme pro funkční účely, pro shromažďování a analýzu informací o výkonu a používání stránky.

Nastavení Povolit vše