Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 634   projektů
0 nových

Scénáře krizového řízení - sanace, restrukturalizace, likvidace

«»
Přípona
.doc
Typ
seminární práce
Stažené
0 x
Velikost
0,1 MB
Jazyk
český
ID projektu
11392
Poslední úprava
08.01.2018
Zobrazeno
447 x
Autor:
pandoras.box
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
V této práci bych Vás chtěl seznámit s pojmy krize, krize podniku, krizová situace a v neposlední řadě krizové řízení. Pokusím se vysvětlit odborné výrazy spojené s krizovým řízením sanace, restrukturalizace a likvidita, důvody vzniku krize, průběh a možné způsoby řešení krizového řízení, které jsou možné použít, dle příslušných platných právních norem České republiky, které se týkají krizového řízení.

1. ÚVOD

V současných neustálých změnách a krizích v celé společnosti je velmi důležité, aby bylo zabráněno jakékoliv katastrofě či nestabilnímu pracovnímu prostředí firmy. Proto je tak nutná schopnost manažerů rozpoznávat nestabilitu podniku, popř. blížící se krizi. Manažeři by měli být schopni rozpoznat, kdy se blíží možná krize, učinit příkladné kroky k vyhnutí se krizi podniku a pokud není jiné volby a krize podnik zasáhne, být schopni podnik z krize vyvést svými dovednosti a plánem krizového řízení podniku, který sestaví. Schopnost identifikovat příchod krize, vytvořit krizový plán a řídit podnik dle krizového plánu, je důležitá vlastnost všech manažerů podniků.

Klíčová slova:

Krize

krizové řízení

sanace

likvidita

restrukturalizace

odpovědnost

likvidaceObsah:
 • Abstrakt 3
  Klíčová slova 3
  1. Úvod 4
  2. Pojmy krize, krize podniku, krizové řízení 4
  2.1 Krize 4
  2.2 Krize podniku 4
  2.3 Krizová situace 4
  2.4 Krizové řízení 5
  2.5 Schéma krizového řízení 5
  2.6 Odpovědnost 5
  2.7 Krizový plán 6
  2.7.1 Obsah krizového plánu: 6
  3. Sanace 6
  4.Restrukturalizace 7
  5. Likvidace 7
  6. Závěr 7
  7. Seznam použitých zdrojů 8

Zdroje:
 • Roman Zuzák. Krizové řízení podniku (dokud ještě není v krizi) 1. vydání, Praha: Professional Publishing, 2004,
 • Vítězslav Hálek. Krizový management: aplikace při řízení podniku 1. vydání Hradec Králové: Gaudeamus, 2006, ISBN 80-7041-248-8
 • Roman Zuzák: Z podnikových krizí k vítězství (kdy je krize příležitostí), Alfa nakladatelství, 2008, ISBN 978-80-87197-01-1
 • Roman Zuzák, Martina Königová: Krizové řízení podniku. 2., aktualizované a rozšířené vydání, GRADA, 2009, ISBN 978-80-247-3156-8
 • Vladimír Smejkal, Karel Rais: Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích, vydání Grada Publishing, ISBN 80-247-1667-4
 • Václav Pelikán, Likvidace podniku. 6. Aktualizované a rozšířené vydání. Praha: Grada Publishing, a.s. 2007, ISBN 978-80-247-2243-6