Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 659   projektů
0 nových

Regionální operační programy a politika zaměstnanost

«»
Přípona
.docx
Typ
seminární práce
Stažené
0 x
Velikost
0,6 MB
Jazyk
český
ID projektu
11420
Poslední úprava
15.01.2018
Zobrazeno
1 223 x
Autor:
pandoras.box
Facebook icon Sdílej na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Seminární práce popisuje Regionální operační programy, které Česká republika v letech 2007 - 2013 využívá, popř. bude využívat. Jedná se o využití finančních prostředků, kterými chce Evropská unie v problematických oblastech pomáhat různým regionům, ve snaze dosáhnout odstranění jakýchkoliv regionálních rozdílů. Dále se v této práci zaměřím na Tematické operační programy, ze kterých upřednostním Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost, ze kterého vychází politika zaměstnanosti. Velký důraz kladu na regionální politiku, která svými opatřeními napomůže snižovat rozdíly v sociálně ekonomické úrovni regionů. Předpokládá se, že politika zaměstnanosti bude prováděna jak na úrovni regionální, tak i na úrovni státní.

Klíčová slova:

regionální operační program

politika zaměstnanosti

aplikace v praxi

dotace

podporaObsah:
 • Abstrakt 2
  1. ÚVOD DO PROBLÉMU 4
  2. CÍL PRÁCE 5
  3. METODA 6
  4. LITERÁRNÍ REŠERŽE 6
  4.1 Regionální operační programy - základní dělení 8
  4.1.1 Regionální operační programy ROP NUTS II 9
  4.2 Tematicky operační programy a politika zaměstnanosti 12
  5. ZPRACOVÁNÍ A APLIKACE V PRAXI 14
  5.1 Regionální operační programy - ROP NUTS II 14
  5.1.1 Regionální operační programy celkové shrnutí 14
  5.1.2 Srovnání jednotlivých alokací dle priorit ROP 15
  5.1.3 Nejvíce žádané ROP 15
  5.1.4 ROP s nejúspěšnějšími dotacemi 16
  5.1.5 ROP s největšími vyplacenými dotacemi 16
  5.1.6 Nejžádanější oblastí podpory ROP 16
  5.1.7 Oblasti s nejvíce schválenými oblastmi 17
  5.2 Tematicky operační programy - OP LZZ 17
  5.3 Politika zaměstnanosti 18
  6. ZÁVĚR A HODNOCENÍ 19
  7. PŘÍLOHY 21
  8. LITARATURA 26

Zdroje:
 • SKOKAN, Karel. Evropská regionální politika v kontextu vstupu České republiky do Evropské unie. Vyd. 1. Ostrava: Repronis, 2003, 114 s. ISBN 80-732-9023-5.
 • KOTÝNKOVÁ, Magdalena. Trh práce na přelomu tisíciletí. Vyd. 1. V Praze: Oeconomica, 2006, 256 s. ISBN 80-245-1149-5.
 • Národní strategický rámec České republiky 2007-2013. In: Strukturální fondy EU
 • Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost: Fondy Evropské unie.
 • Česká republika. Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. In: 143/2004. 2004.
O souborech cookie na této stránce

Soubory cookie používáme pro funkční účely, pro shromažďování a analýzu informací o výkonu a používání stránky.

Nastavení Povolit vše