Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 271   projektů
44 nových

Politický život v regionech a obcích - Městský obvod Vratislavice nad Nisou

«»
Přípona
.doc
Typ
seminární práce
Stažené
0 x
Velikost
0,1 MB
Jazyk
český
ID projektu
11406
Poslední úprava
08.01.2018
Zobrazeno
69 x
Autor:
pandoras.box
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Historie a vývoj

Vratislavice byly osídleny až ve 13. stol. českými kolonisty. První písemná zmínka o nové osadě je pak v konfirmačních knihách pražského arcibiskupství až ze 60. let 14. stol. a jedná se o zprávu o existenci zdejšího kostelíka, který náležel do panství kláštera rytířského řádu Johanitů v Českém Dubě. Na levém břehu Nisy stála malá obec slovanského původu, podle latinského pojmenování Wratizlauicz. Pravý břeh, tedy dnešní hlavní část obce s kostelem, školou a ostatními významnými budovami, zůstával pustý. Obyvatelé žili v dřevěných domcích a vedle zemědělství se zabývali obchodem a tkaním látek. Později, až v 16. století, byla osídlena pravá část od řeky Nisy obyvateli německého původu, kteří pojmenovali obec podle místa odkud přicházeli - Maffersdorf. Založili si tu vlastní osadu nezávislou na české na opačné straně Nisy. Na území dnešních Vratislavic tak vznikly dvě samostatné obce. Dnes se to může zdát velmi podivné, ale až do roku 1901, kdy došlo ke sloučení, existovaly vlastně dvoje Vratislavice, na každém břehu řeky jedny. Aby se od sebe odlišily, měla každá z nich jiný přívlastek. Na levém břehu Maffersdorf A. S. (Aicher Seite - Dubská strana) a na pravém, břehu Maffersdorf R. S. (Reichenberger Seite - Liberecká strana). Původní název obce postupně zanikl. Každá z obcí měla vlastního rychtáře. Největšího rozsahu dosáhly obě obce ve druhé polovině 19. století, kdy na pravém břehu vznikly továrny na výrobu koberců a pivovar, na levém břehu pak kyselka. V roce 1848 byly obě obce začleněny do libereckého okresu a název změnily podle polohy k Nise, tedy Maffersdorf L. S. (levá strana) a R. S. (pravá strana). Ke spojení v jednu obec s názvem Maffersdorf došlo k 1. lednu 1901. Na rozloze 1 324 hektarů tu tehdy v 602 domech žilo téměř 6 500 obyvatel. Ve sloučené obci byl zvolen starosta a také obecní rada. V roce 1906, po osobní návštěvě císaře Františka Josefa I., byla obec povýšena na městys a získala nový znak - v levé části má na červeném poli zlatý tkalcovský člunek jako připomínku výroby světoznámých koberců a napravo pak na stříbrném podkladě modrý symbol zdejší Kyselky. V té době se však již opět pomalu, ale jistě hlavně mezi českými obyvateli začíná používat původní historické jméno Vratislavice.

Klíčová slova:

historie

současnost

SWOT analýza

občanské sdružení

spolky

politický život

regiony

obceObsah:
  • Historie a vývoj
    Současnost
    SWOT ANALÝZA
    Volby ve Vratislavicích
    Občanská sdružení a spolky