Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 619   projektů
0 nových

Politické stranictví na úrovni obcí a regionů v ČR

«»
Přípona
.doc
Typ
seminární práce
Stažené
3 x
Velikost
0,1 MB
Jazyk
český
ID projektu
4557
Poslední úprava
18.11.2014
Zobrazeno
397 x
Autor:
northfinder
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Z hlediska připravenosti České republiky na strukturální politiku EU má mimořádný význam dokončení reformy veřejné správy, decentralizace a rozvoj politického procesu na subnacionálních úrovních, tedy v obcích a regionech. Zásada subsidiarity, která se uplatňuje při využívání strukturálních fondů a fondu soudržnosti, klade vysoké nároky na efektivnost politického rozhodování spojeného s regionálním, komunitním a místním rozvojem. Novým možnostem, jež se otvírají, musí vycházet vstříc regionálně a lokálně motivované politické aktivity. V tomto kontextu získává nové podněty a nový rozměr politické stranictví na úrovni obcí a regionů.

Problematika politického stranictví a stranických systémů patří k nejzajímavějším a také k nejpropracovanějším oblastem politologické teorie i empirického výzkumu. Platí to však především o politickém stranictví, jež se projevuje na národní (parlamentní) úrovni, zatímco lokální a regionální politické stranictví dlouho zůstávalo zcela stranou zájmu. Má to řadu příčin — od přežívajícího centralistického přístupu k politickým vztahům a rozhodovacím procesům přes nižší mediální atraktivnost tématu až po obtížnost problematiky spojenou s nutností rozsáhlého a náročného terénního výzkumu s nejistými výsledky. V poslední době se však objevují náznaky, že do centra pozornosti se dostává i politický proces na lokální a regionální úrovni. Souvisí to nepochybně s přípravami ČR na vstup do EU a s pokračující reformou veřejné správy, zejména s ustavením krajů a s posílením samostatné působnosti obcí. V roce 2000 byl podnícen zájem o regionální stranictví volbami do krajských zastupitelstev (viz např. sborník Krajské volby 2000). Objevují se pokusy aplikovat teorie koalic a stranických systémů na komunální politiku (viz Jüptner 2001). Cílem tohoto příspěvku je přiblížit rozdíly ve stranických spektrech, případně volebních preferencích mezi obcemi různých velikostních kategorií a také vzhledem k regionální a parlamentní politické scéně.

Klíčová slova:

politika

stranictví

obce

regiony

příspěvek

volební výsledkyObsah:
 • Úvod
  Materiál a metody
  Výsledky
  Regionální úroveň
  Diskuse
  Souhrn
  Klíčová slova
  Literatura
  Kontaktní adresa

Zdroje:
 • Bubeníček, V.(2000): Doubice. Rukopis seminární práce. Praha, PEF ČZU.
 • Čopík, J. (2001): Politické subjekty v Novém Městě nad Metují. Rukopis diplomové práce. Praha, PEF ČZU.
 • Dytrychová, L.(2001): Volby ve volebním okrsku Hořany. Rukopis seminární práce. Praha, PEF ČZU.
 • Jüptner, P. (2001): Komunální koalice a politické modely. Politologická revue 2, prosinec, s. 147 - 158.
 • Kerberová, M.(2001): Politologie venkovského prostoru, obec Žehušice. Rukopis seminární práce. Praha, PEF ČZU.
 • Krajské volby 2000. Fakta, názory, komentáře. Mrklas, L. ed. Praha CEVRO 2001.
 • Sokol, P., Mrklas, L. (2001a): Úvod do volební geografie krajů v ČR. Prostorová diferenciace volebních výsledků. In Krajské volby 2000. Fakta, názory, komentáře. Mrklas, L. ed. Praha CEVRO, s. 68 - 86.
 • Sokol, P., Mrklas, L. (2001b): Ustavování krajských rad z pohledu teorie koalicí a praxe. In Krajské volby 2000. Fakta, názory, komentáře. Mrklas, L. ed. Praha CEVRO, s. 128 - 147.
 • Vajdová, Z. (2001): Krajské volby v roce 2000.
 • http://datafakta.soc.cas.cz/datafakta/200102/
 • Vaverová, J. (2001): Politologie venkovského prostoru, obec Dolní Bukovsko. Rukopis seminární práce. Praha, PEF ČZU.