Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 633   projektů
0 nových

Pojetí managementu - seminární práce

«»
Přípona
.doc
Typ
seminární práce
Stažené
6 x
Velikost
0,3 MB
Jazyk
český
ID projektu
4492
Poslední úprava
10.11.2014
Zobrazeno
871 x
Autor:
kralova.lucie
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Management
Základní pojmy
Management
Z angl. „to manage“ - řídit, vést, spravovat, vládnout, ovládat, zvládat, uspět, dosáhnout.
Nejobecněji lze charakterizovat jako souhrn všech činností, které je třeba udělat, aby byla zabezpečena funkce organizace.

Manager
Samostatná profese, kdy pracovník na základě zvolení, jmenování, pověření či ustavení nebo zmocnění realizuje aktivně řídící činnosti, pro které je vybaven odpovídajícími kompetencemi.
Základní úrovně řízení
Vrcholová úroveň řízení (top management) - nejvyšší řídící pracovník/ci organizace, jejich postavení a kompetence obvykle specifikují statutární dokumenty organizace. U této úrovně řízení se předpokládá výrazná kreativita při plnění cílů a výrazně zde převažuje koncepční činnost. V americké manažerské literatuře se můžeme setkat s označením vrcholového vedoucího v podobě zkratky CEO (chief executive officer). V konkrétní podobě může jít o generálního či výkonného ředitele, předsedu představenstva, prezidenta společnosti atd.

Střední úroveň řízení (middle management) - řídící pracovníci štábních útvarů či nižších liniových útvarů. Nepodílí se většinou vlastní prací na výrobě. Očekává se aktivita - jak lépe plnit plán a personalistika. Od této úrovně se většinou neočekává rozhodování výrazných strategických cílů.

Klíčová slova:

management

manager

manažerské práce

plánování

kontrola

komunikace

analýza

řízeníObsah:
 • Osnova 1
  1. Management 2
  Základní pojmy 2
  Základní úrovně řízení 2
  Pojetí managementu 2
  Prostředí managementu 5
  Management a podnikání 5
  2. Manager - profil 8
  Základní pojmy manažera 9
  Základní kompetence manažera 9
  Postavení manažera v organizaci 10
  Manager - řídící pracovník 11
  Rysy manažérské práce: 12
  Styl manažérské práce 14
  3. Manažerské funkce 16
  Sekvenční manažerské funkce 16
  1. Plánování 16
  2. Organizování 16
  3. Personalistika 17
  4. Vedení (řízení lidských zdrojů) 17
  5. Kontrola (motto „kdo řídí, kontroluje“) 17
  Průběžné manažerské funkce 18
  1. Analýza činností 18
  2. Rozhodování 19
  3. Komunikace 19
  Použitá literatura 20

Zdroje:
 • Jaromír Veber a kol. Management: základy, prosperita, globalizace. Management press, 2003. 700 s. ISBN 80-7261-029-5