Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 659   projektů
0 nových

Podnikatelský záměr z předmětu Malé a střední podnikání na venkově

«»
Přípona
.doc
Typ
seminární práce
Stažené
3 x
Velikost
2,2 MB
Jazyk
český
ID projektu
11373
Poslední úprava
08.01.2018
Zobrazeno
1 087 x
Autor:
pandoras.box
Facebook icon Sdílej na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
1 Souhrnná informace o podnikatelském záměru
Podnikatelským cílem je snaha o snížení nákladů firmy ve fázi přípravy výroby (při optimalizaci skel), zvyšování kvality výroby důkladnější kontrolou výstupu, nižší zmetkovitosti výroby a obecně lepšímu postavení firmy v konkurenčním boji. Společnost, ve které se budeme snažit tento podnikatelský cíl aplikovat je firma T-Glass, spol. s r.o. Košťany, fungující firma v oblasti sklářského průmyslu. Jelikož sklářský průmysl v ČR neustále upadá, bylo by vhodné nejen zachovat, ale i rozšířit pracovní pozice, tím snížit nezaměstnanost v kraji a podpořit celkový rozvoj průmyslu tím, že firma obstojí, v již tak napjatém, konkurenčním boji firem.

2 Současná situace společnosti a vstupní údaje

2. 1 Základní informace
Obchodní společnost T - GLASS spol. s r.o. se sídlem Košťany, Teplická ul. 578, PSČ 417 23, byla založena společenskou smlouvou ze dne 20. května 1991. Původním zaměřením firmy bylo zpracování plochého skla v Dubí-Mstišově, od roku 1992 vyrábí izolační dvojskla v Košťanech. V současné době se firma zabývá opracováním plochého skla, výrobou a prodejem izolačních nízkoemisních, protislunečních, protihlukových, bezpečnostních a ornamentních dvojskel a trojskel.

Klíčová slova:

situace společnosti

objektivní faktory

analýza trhu

subjektivní faktory

swot analýza

marketingová strategieObsah:
 • 1 Souhrnná informace o podnikatelském záměru 1
  2 Současná situace společnosti a vstupní údaje 2
  2. 1 Základní informace 2
  2. 2 Produkty společnosti 4
  2. 3 Charakteristika hlavních produktů 4
  2. 4 Prodeje 5
  2. 5 Závislost na rozhodujících dodavatelích 5
  2. 6 Marketing - situační analýza 7
  2. 7 Ostatní zdroje rozvoje podnikání 10
  2. 7. 1 Certifikace firmy 10
  2. 7. 2 Úroveň samofinancování 14
  3 Objektivní faktory - analýza vnějšího prostředí 15
  3. 1 Analýza vlivu světové ekonomiky příležitosti a hrozby 15
  3. 2 Analýza vlivu Evropské unie 16
  3. 3 Analýza vlivu národního prostředí - makroekonomie 19
  3. 4 Analýza odvětví 21
  3. 4. 1 Ekonomická charakteristika odvětví 22
  3. 4. 2 Analýza hybných sil v odvětví 22
  3. 4. 3 Analýza konkurence v odvětví - Porterův model 23
  3. 4. 4 Analýza atraktivity odvětví 27
  3. 5 Analýza trhu 28
  3. 5. 1 Charakteristika trhu 30
  3. 5. 2 Atraktivita trhu 32
  3. 5. 3 Segmentace trhu 33
  3. 5. 4 Vliv značky 34
  3. 5. 5 Analýza konkurentů 34
  3. 5. 6 Faktory konkurence 36
  3. 6 Příležitosti a ohrožení z analýzy objektivních faktorů jejich vliv na podnikání firmy 37
  4 Subjektivní faktory 38
  4. 1 Kompetence zájmových skupin 38
  4. 2 Disponibilní zdroje 40
  4. 3 Konkurenční výhoda 40
  4. 4 Analýza portfolia produktů 40
  4. 5 Hodnocení tržní pozice 41
  4. 6 Analýza silných a slabých stránek 43
  5 SWOT analýza společnosti 45
  6 Umisťovací strategie 52
  7 Návrh marketingové strategie 53
  7. 1 Tržní cíle podniku 53
  7. 2 Marketingové cíle 55
  7. 2. 1 Produktová strategie 59
  7. 2. 2 Cenová a kontraktační strategie 59
  7. 2. 3 Distribuční strategie 59
  7. 2. 4 Komunikační strategie 59
  8 Finance 62
  8. 1 Předpoklady pro sestavení finančního plánu a rozpočtu 62
  8. 2 Výpočet bodu zvratu 65
  8.3 Proforma výsledovka 2011 - 2016 67
  8.4 Proforma rozvaha 2011-2016 68
  8. 5 Hodnocení výsledku - ukazatele tržní úspěšnosti 70
O souborech cookie na této stránce

Soubory cookie používáme pro funkční účely, pro shromažďování a analýzu informací o výkonu a používání stránky.

Nastavení Povolit vše