Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 659   projektů
0 nových

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, význam, funkce a dopady

«»
Přípona
.doc
Typ
seminární práce
Stažené
0 x
Velikost
0,2 MB
Jazyk
český
ID projektu
11423
Poslední úprava
15.01.2018
Zobrazeno
1 218 x
Autor:
pandoras.box
Facebook icon Sdílej na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost je víceletým tematickým programem v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, v jehož rámci je možné v programovacím období 2007-2013 čerpat finanční prostředky z Evropského sociálního fondu, jednoho ze strukturálních fondů Evropské unie.
Zaměřuje se na oblast rozvoje lidských zdrojů prostřednictvím vzdělávání ve všech jeho rozmanitých formách s důrazem na komplexní systém celoživotního učení, utváření vhodného prostředí pro výzkumné, vývojové a inovační aktivity a stimulace spolupráce participujících subjektů.
Globálním cílem operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 2007-2013 je rozvoj vzdělanostní společnosti za účelem posílení konkurenceschopnosti ČR prostřednictvím modernizace systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení a zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji.
Celková částka určená na financování tohoto operačního programu v programovacím období 2007-2013 činí 2.151,4 mil. €. Míra spolufinancování pro individuální a globální projekty dosahuje až 100 % způsobilých výdajů projektu (85 % ze zdrojů ESF a 15 % ze státního rozpočtu ČR).

Klíčová slova:

hypotéza

koncepce

literární rešerše

teoretické východisko

verifikace

zpracování

aplikace v praxiObsah:
 • 1. Úvod do problému 4
  2. Cíle práce, popř. hypotéza, model, koncepce 6
  3. Metoda 7
  4. Literární rešerše 8
  5. Teoretické východisko, popř. terminologie 11
  6. Navržené řešení, verifikace 15
  7. Zpracování a aplikace v praxi 17
  8. Závěry a hodnocení 18
  9. Přílohy 19
  10. Literatura 24

Zdroje:
 • Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, 2007
 • Prováděcí dokument k Operačnímu programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, 2008
 • Dobrá praxe - výběr projektů spolufinancovaných z ESF v oblasti vzdělání a školství v letech 2004-6, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, 2007
 • Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Řídící orgán OP VK, 2009
 • Fondy evropské unie: http://www.strukturalni-fondy.cz/opvpk
O souborech cookie na této stránce

Soubory cookie používáme pro funkční účely, pro shromažďování a analýzu informací o výkonu a používání stránky.

Nastavení Povolit vše