Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 659   projektů
0 nových

Matematické modely populačního růstu: jejich členění a konkrétní využití v praxi na vybraných příkladech

«»
Přípona
.docx
Typ
seminární práce
Stažené
0 x
Velikost
0,1 MB
Jazyk
český
ID projektu
6262
Poslední úprava
27.07.2015
Zobrazeno
1 610 x
Autor:
jiri.hosko
Facebook icon Sdílej na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
1. Úvod
Tato seminární práce je zaměřena na výčet matematických modelů využívaných ke zhodnocení populačního růstu v demografii. Modely jsou rozděleny do dvou kategorií - s využitím věkové struktury a bez využití věkové struktury obyvatel. V práci jsou popsány modely pro diskrétní i spojité případy, stejné jako deterministické i stochastické modely. U některých modelů jsou uvedeny i konkrétní výpočty pro lepší představu o jejich užití. U modelů z druhé části seminární práce (s využitím věkové struktury) jsou pouze podrobněji popsány možné varianty jejich užití a vzorce, jelikož v této seminární práci není prostor pro kompletní zobrazení konkrétních případů u všech vyjmenovaných modelů. V textu je také zahrnuta definice některých důležitých termínů práce se týkajících.

Klíčová slova:

populační růst

hyperbolický růst

věková struktura

Leslieho modely

stochastické modely

demografieObsah:
 • Obsah
  1. Úvod 3
  2. Matematické modely populačního růstu 3
  2.1 Matematické modely bez využití věkové struktury (deterministické modely) 3
  2.1.1 Geometrický růst 3
  2.1.2 Exponenciální růst 5
  2.1.3 Logistický růst 6
  2.1.4 Gompertzova křivka 6
  2.1.5 Hyperbolický růst 7
  2.2 Matematické modely populačního růstu s využitím věkové struktury 8
  2.2.1 Diskrétně deterministické modely populačního růstu - Leslieho modely 9
  2.2.2 Diskrétně stochastické modely populačního růstu - Pollardův model 10
  2.2.3 Spojité deterministické modely populačního růstu - Lotkova rovnice obnovy 10
  2.2.4 Spojité stochastické modely populačního růstu 11
  2.2.5 Smíšené modely populačního růstu 11
  3 Závěr 12
  4 Použité zdroje 13

Zdroje:
 • KLUFOVÁ, Renata a Zuzana POLÁKOVÁ. Demografické metody a analýzy: demografie české a slovenské populace. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2010, 306 s. ISBN 978-807-3575-465.
 • HURT, Bc. Ondřej. Využití logistické regrese a Gompertzovy křivky v ekonomické praxi. Pardubice, 2012. Diplomová práce. Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní, Ústav matematiky. Vedoucí práce doc. PeadDr. Jana Kubanová, CSc.
O souborech cookie na této stránce

Soubory cookie používáme pro funkční účely, pro shromažďování a analýzu informací o výkonu a používání stránky.

Nastavení Povolit vše