Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 659   projektů
0 nových

Marketingová strategie firmy Wincor Nixdorf s. r. o.

«»
Přípona
.doc
Typ
seminární práce
Stažené
4 x
Velikost
4,5 MB
Jazyk
český
ID projektu
11045
Poslední úprava
07.11.2017
Zobrazeno
1 197 x
Autor:
pandoras.box
Facebook icon Sdílej na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
1. Popis případu
Cílem tohoto projektu je analýza současné situace firmy Wincor Nixdorf s. r. o., působící v České republice. Na základě syntézy zjištěných poznatků je v závěru uvedena doporučená firemní strategie. Touto strategií je vývoj nových technologií a využití vlastního firemního vývoje za účelem expanze na nové tržní segmenty, zvýšení konkurenceschopnosti a dosažení vyšších výkonů.

2. Subjektivní faktory - vnitřní předpoklady
2.1. Současná situace společnosti a vstupní údaje

Firma Wincor Nixdorf s. r. o. působí na českém trhu od roku 1999, zabývá se prodejem a poskytováním servisu informačních technologií, především pro bankovní sektor a retailové společnosti působící na trhu. Firma vstoupila na trh, jako jedna z prvních, v době expanze obchodních řetězců, zabývajících se maloobchodem. Podařilo se jí tím získat konkurenčně výhodné postavení, podpořené navíc dlouholetým know-how mateřské firmy v zahraničí, i díky spojení s firmou Siemens s. r. o. v počátcích podnikání v České republice. Toto postavení se firmě stále daří kvalitou svých produktů a služeb udržet. Mezi její zákazníky patří nejvýznamnější retailové firmy - Tesco Stores ČR, a. s., Ahold Czech Republic, a. s., Kaufland Česká republika v. o. s., Makro Cash&Carry ČR s. r. o., nebo Československá obchodní banka, a. s., RaiffeisenBank a. s. atd.

Klíčová slova:

subjektivní faktory

objektivní předpoklady

strategický marketing

SWOT mřížka

marketingové strategie

finanční cíleObsah:
 • 1. Popis případu 6
  2. Subjektivní faktory - vnitřní předpoklady 6
  2.1. Současná situace společnosti a vstupní údaje 6
  2.1.1. Základní informace - vize podniku a poslání 7
  2.1.2. Výsledky dosavadního podnikání 8
  2.1.3. Audit marketingového mixu 12
  2.1.3.1. Produkt 12
  2.1.3.2. Cena 15
  2.1.3.3. Distribuce, odbytové cesty 15
  2.1.3.4. Komunikace, komunikační cíle a programy 16
  2.1.3.5. Lidé 18
  2.1.3.6. Prodeje - podíly jednotlivých trhů 18
  2.1.4. Závislost na rozhodujících dodavatelích 19
  2.1.5. Ostatní zdroje rozvoje podnikání 19
  2.2. Analýza vnitřního prostředí podniku 20
  2.2.1. Cíle korporátní strategie pro ČR 20
  2.2.2. Kompetence zájmových skupin 20
  2.2.3. Analýza zdrojů a kompetencí 21
  2.2.4. Analýza portfolia produktů 23
  2.2.5. Zkušenostní křivka a její analýza 26
  2.2.6. Analýza životního cyklu dominantních výrobků 26
  2.2.7. Analýza struktury výrobního programu 28
  2.2.8. Hodnocení tržní pozice na rozhodujících trzích 29
  2.3. Hodnocení silných a slabých stránek 29
  3. Objektivní faktory - analýza vnějšího prostředí 30
  3.1. Analýza vlivu světové ekonomiky 30
  3.2. Analýza vlivu Evropské unie 31
  3.3. Analýza vlivu národního prostředí - makroekonomie 31
  3.4. Analýza odvětví 37
  3.4.1. Ekonomická charakteristika odvětví 37
  3.4.2. Zařazení do CZNACE 37
  3.4.3. Analýza hlavních hybných sil v odvětví 38
  3.4.4. Analýza konkurence v odvětví 39
  3.5. Analýza trhu 40
  3.5.1. Charakteristika trhu 40
  3.5.2. Analýza poptávky - segment, výrobky 41
  3.5.2.1. Faktory ovlivňující poptávku 41
  3.5.2.2. Faktory ovlivňující nabídku 42
  3.5.2.3. Vývoj poptávky 44
  3.5.3. Atraktivita trhu 46
  3.5.4. Segmentace trhu - cílové skupiny 46
  3.5.5. Tržní výklenky, tržní buňka 47
  3.5.6. Vliv značky 47
  3.5.7. Předpoklady zaměření a umístění produkce na trhu 48
  3.5.8. Integrační možnosti 48
  3.5.9. Formulace marketingového výzkumu 48
  4. SWOT mřížka 49
  4.1 Popis zvažovaných strategií - varianty a výběr 49
  4.2. Ekonomické důsledky zvolené varianty / strategie 50
  4.3. Formulace vrcholových strategických cílů 51
  4.3.1 Cíle na relevantních trzích 51
  4.3.2. Cíle ekonomické - efekty 51
  4.3.3. Cíle majetkové, kapacitní a technické 52
  4.3.4. Cíle personální, kvalifikace, motivace, stimulace, sociální péče 52
  4.4. Situační analýza exponovanosti 52
  5. Návrh marketingové strategie 55
  5.1. Marketingové cíle 55
  5.2. Marketingový mix 55
  5.2.1. Produktová strategie 55
  5.2.2. Cenová a kontraktační strategie 55
  5.2.3. Komunikační strategie 56
  5.2.4 Distribuční strategie 56
  6. Finance - finanční cíle 57
  6.1 Předpoklady pro sestavení finančního plánu a rozpočtu 57
  6.2. Výpočet bodu zvratu 57
  6.3. Proforma výsledovka 2015 - 2020 13
  6.4. Proforma rozvaha 2015 - 2020 6
  6.5 Hodnocení výsledku (ukazatele tržní úspěšnosti) 9
  7. Použité zdroje informací 10
  Přílohy 12
  Příloha 1 Analýza zájmových skupin 12
  Příloha 2 Podklady finanční analýzy 14
  Příloha 3 Analýza konkurence v odvětví - Porter 16
  Příloha 4 Přehled certifikátů využívaných společností 20
O souborech cookie na této stránce

Soubory cookie používáme pro funkční účely, pro shromažďování a analýzu informací o výkonu a používání stránky.

Nastavení Povolit vše