Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 634   projektů
0 nových

Management - Jakost - seminární práce

«»
Přípona
.doc
Typ
seminární práce
Stažené
3 x
Velikost
0,1 MB
Jazyk
český
ID projektu
4418
Poslední úprava
03.11.2014
Zobrazeno
983 x
Autor:
kralova.lucie
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Úvod

Všichni se shodují na tom, že nízká jakost produktů je pro podnik špatná. Z marketingového hlediska je však problém složitější. Na jedné straně zákazníci, které podnik napálí nízkou jakostí svých produktů, se zpravidla již nevrátí a svou získanou zkušenost si nechají pro sebe, ale na straně druhé se jakost také spojuje s cenou a náklady. Požadavek, aby za nízkou cenu byla nabízena vysoká kvalita, se zpravidla překládá jen v reklamě. Marketingoví odborníci dnes říkají kvalitní výrobek bude ten, který plní svůj základní užitek pro zákazníka. Bude-li zákazník kupovat lano ke kladkostroji, pak jeho jakost posuzuje podle pevnosti a povrchové odolnosti. Budeme-li je nabízet v barevném provedení, v krásných obalech, ale s nižšími pevnostními charakteristikami, asi o jakosti nepřesvědčíme, i když ho mnozí označí jako „krásné lano“. Přitom nelze barevnou úpravu ani obal z charakteristiky jakosti vyřadit. Musíme tedy jakost blíže definovat. Proto marketingoví odborníci doporučují, aby byla jakost dokládána podpůrnými důkazy (zde pevnostní charakteristiky).

V konkurenčním prostředí musí každý podnik počítat s tím, že jakost jeho produktů bude vzájemně poměřovaná a hodnocena. Přestává za této situace působit síla značky, která bývala rozhodujícím faktorem pro koupi.

Významnou úlohu vzhledem ke kvalitě produktu hrají náklady. Žádný podnik nemůže dlouho dotovat kvalitu a tedy nebude-li umět snižovat náklady a přitom nabízet kvalitní produkt, bude mít značné problémy a nepřežije. V konkurenčním prostředí hraje ten, kdo nabídne kvalitu za přijatelnou cenu. Uvedené skutečnosti se netýkají jen hmotných produktů, ale i služeb. Služba je přitom často spojována s výrobkem, ale v řadě případů je samostatným produktem. Patří sem např. služby servisní, opravárenské, osobní a řada dalších. Z hlediska spotřebitelského marketingu je služba vnímána jako speciální produkt, u kterého vedle kvality provedení vnímáme i profesionalitu, osobní přístup, rychlost, ochotu vyhovět, atd.

Obecně lze konstatovat, že podnik vždy silně ovlivňuje trh kvalitou výrobků a služeb a také rychlostí, jak reaguje na požadavky zákazníků.

Klíčová slova:

jakost

výrobky

integrace

management

normalizace

inspekceObsah:
 • Úvod
  1 Podstata jakosti
  1. 1 Vlastnosti výrobku
  1. 2 1Požadavky na jakost
  2 Trend ISO k integraci systému managementu
  2. 1 Problémy celopodnikové integrace
  2. 2 Cíle jakosti
  3 Státní ověřování
  3.1 Odborný dozor nad jakostí
  4 Historie řízení jakost
  5 Řízení jakosti
  5. 1 Řízení jakosti v souvislosti se vstupem do EU
  6 Technická normalizace
  7 Opatření evropské politiky kvality
  7. 1 Strategie managementu kvality v EU a ve světě
  7. 2 Povaha evropské politiky podpory kvality
  7. 3 Činitelé evropské politiky podpory kvality
  8 Organizace bezpečnosti práce
  9 Časté dotazy
  10 Co je to systém managementu jakosti?
  10. 1 Co přináší systém managementu jakosti pro organizace poskytující služby?
  10. 2 Co znamená pojem „ISO“ ?
  10. 3 Co obsahují normy ISO 9000 ( ČSN EN 9000:2001)?
  11 Jakost produktů a činnost České obchodní inspekce
  12 Dotazník
  13 Firma Prabos plus, a. s.
  14 Závěr
  Seznam literatury:
  Seznam tabulek a schémat
  Přílohy

Zdroje:
 • Kolektiv: Ekonomická encyklopedie - I.díl, str. 395
 • Laurent M.: Abeceda marketingu, str. 28, 29, 30
 • Veber a kol.: Řízení jakosti, GRADA Praha
 • Kavina J.: Zbožíznalství potravinářského zboží pro I.ročník, Praha
 • Libánský V.: Průvodce spotřebitele v EU
 • Verlag Desh; Ofer