Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 659   projektů
0 nových

Malé a střední podnikání na venkově - Truhlárna TRIES - Výroba nízkoenergetických domů na bázi dřeva

«»
Přípona
.docx
Typ
seminární práce
Stažené
0 x
Velikost
0,8 MB
Jazyk
český
ID projektu
11374
Poslední úprava
08.01.2018
Zobrazeno
991 x
Autor:
pandoras.box
Facebook icon Sdílej na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Pro svůj projekt jsme zvolili reálnou firmu, která v současné době realizuje za podpory Evropské unie projekt „Truhlárna TRIES“. Na tento projekt je čerpána dotace z Operačního programu Podnikání a inovace, program Nemovitosti-Výzva I. Cílem programu Nemovitosti je podporovat vznik a rozvoj podnikatelských nemovitostí včetně související infrastruktury, přispět ke vzniku trhu s nemovitostmi a ke zlepšení investičního a životního prostředí v České republice. Program je zaměřen na podporu projektů realizovaných ve všech hlavních fázích životního cyklu nemovitosti, tj. projektů přípravy, výstavby, rozvoje i regenerace nemovitostí, přičemž důraz bude kladen zejména na rekonstrukci nemovitosti.

Součástí projektu „Truhlárna TRIES“ je rekonstrukce stávajícího objektu, který je majetkem firmy. Jedná se o bývalý zemědělský areál, ve kterém je v současné době provozována truhlářská výroba. Zároveň s rekonstrukcí daného objektu probíhá výstavba nové výrobní a administrativní haly. Projekt bude ukončen do konce roku 2011, poté firma plánuje zahájit v nové výrobní hale výrobu nízkoenergetických domků s dřevěnou konstrukcí. Systém je určen pro stavbu nízkoenergetických domů a menších průmyslových objektů. Hlavní výhodou systému je vysoký tepelný odpor (nízkoenergetické parametry), vysoká rychlost výroby, ekologické materiály, variabilita (propojení výroby a konstrukce), nestandardní řešení např. pro velké rozpory stropů bez podpěry, nízká měrná hmotnost stavby v porovnání s klasickou stavbou zděnou.

Moderní stavební materiály a technologie umožňují snížení tepelných ztrát na polovinu nebo dokonce na pouhou sedminu v porovnání s běžným domem. Zatímco běžný dnes postavený dům má spotřebu kolem 110 kWh/m² užitné plochy za rok, domy energeticko úsporné mají spotřebu pouze 50 - 70 kWh/m² a nízkoenergetické domy dokonce pouze 15 - 50 kWh/m². Takzvané nízkoenergetické a energeticky úsporné domy se proto stávají hitem současného stavění.

Klíčová slova:

situace společnosti

objektivní faktory

analýza trhu

malé a střední podnikání

swot analýza

marketingové strategieObsah:
 • 1. Popis případu 1
  2. Současná situace společnosti a vstupní údaje 2
  2.1 Základní informace - vize podniku a poslání 2
  2.2 Charakteristika hlavních produktů 2
  2.3 Charakteristika prodeje 4
  2.4 Závislost na rozhodujících dodavatelích 4
  2.5 Marketing: situační analýza 5
  2.6 Ostatní zdroje rozvoje podnikání 6
  3. Objektivní faktory - analýza vnějšího prostředí 7
  3.1 Analýza vlivu světové ekonomiky - příležitosti a hrozby 8
  3.2 Analýza vlivu evropské unie 10
  3.3 Analýza vlivu národního hospodářství - makroekonomie 10
  3.4 Analýza odvětví 20
  3.4.1 Ekonomická charakteristika odvětví 21
  3.4.2 Analýza hybných sil v odvětví 22
  3.4.3 Analýza atraktivity odvětví 23
  3.4.4 Analýza konkurence v odvětví - porter 24
  3.4.5 Analýza konkurentů 27
  3.4.6 Faktory konkurence 27
  3.5 Analýza trhu 28
  3.5.1 Charakteristika trhu - velikost, vývoj 28
  3.5.2 Atraktivita trhu 29
  3.5.3 Segmentace trhu - cílová skupina 30
  3.5.4 Zaměření a umístění produkce na trhu 30
  3.5.5 Analýza konkurentů 31
  3.5.6 Faktory konkurence 31
  3.6 Příležitosti a ohrožení 32
  4. Swot analýza společnosti 33
  4.1 Budoucí strategie 35
  4.2 Cíle na relevantním trhu 35
  4.3 Cíle ekonomické 35
  4.4 Cíle majetkové, kapacitní, technické 36
  4.5 Cíle personální 36
  5. Návrh marketingové strategie 37
  5.1 Tržní cíle firmy 37
  5.2 Marketingové cíle 38
  5.2.1 Produktová strategie 38
  5.2.2 Cenová strategie 38
  5.2.3 Distribuční strategie 39
  5.2.4 Komunikační strategie 41
  6. Finance - finanční cíle 43
  6.1 Předpoklady pro sestavení finančního plánu a rozpočtu 44
  6.2 Výpočet bodu zvratu 46
  6.3 Proforma výsledovka 2011 - 2015 48
  6.4 Proforma rozvaha 2011-2015 48
  6.5 Hodnocení výsledku - ukazatele tržní úspěšnosti 49
O souborech cookie na této stránce

Soubory cookie používáme pro funkční účely, pro shromažďování a analýzu informací o výkonu a používání stránky.

Nastavení Povolit vše