Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 653   projektů
0 nových

Jak reklama ovlivňuje veřejné mínění

«»
Přípona
.doc
Typ
seminární práce
Stažené
4 x
Velikost
0,1 MB
Jazyk
český
ID projektu
2225
Poslední úprava
23.10.2013
Zobrazeno
1 063 x
Autor:
modrehory
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
S reklamou se setkáváme každý den. Ať každý tvrdí co chce, ovlivňuje naše chování, rozhodování. I když většina lidí vliv reklamy odmítá, nemůže ji ignorovat. Provází nás všude. Jakým způsobem nás ovlivňuje záleží na mnoha okolnostech. Okolnostmi mohou být moje subjektivní pocity, vzdělání, věk atd. nebo způsob jakým je reklama „udělána“, jak zapůsobí na své posluchače.
V této práci bych se chtěl nejprve zmínit o tom jak Češi reagují na reklamu, jak ji vnímají. Budu vycházet z průzkumů prováděných po vzniku samostatné České republiky.
V další části se zaměřím na možnosti, jak se dá vliv reklamy měřit.
Dále uvedu konkrétní příklady úspěšných reklamních kampaní v ČR a jejich výsledky. Přidám jeden příklad ze zahraničí, i když se týká českého výrobce.
Na závěr uvedu další možný vývoj reklamních prostředků pro ovlivňovaní našeho jednání. Konkrétně se zmíním o dvou možných způsobech, jeden, který již je realizován v USA, a druhý, který je ve fázi zavádění a testování.

Jak občané české republiky vnímají reklamu
Po vzniku samostatné České republiky, vzniklo mnoho agentur, které realizují různé průzkumy veřejného mínění. Asi nejvíce jsou zveřejňovány průzkumy volebních preferencí, já se budu odkazovat na průzkumy prováděné agenturou Gfk Praha (získáno z [GFK]) a agenturou TNS Factum (získáno z [TNS]). Tyto průzkumy se týkají názorů české veřejnosti na reklamu. Výzkum TNS Factum byl proveden v prosinci 2001, dotazováno bylo 977 osob ve věku nad 15 let. Agentura Gfk Praha provedla výzkum v listopadu 2002 na vzorku 966 respondentů ve věku 15 – 79 let.
I když oba výzkumy od sebe odděluje téměř jeden rok, oba vypovídají ve stejném duchu – lidé mají pocit, že reklamy je již opravdu hodně, mnohdy přespříliš.
Podle výzkumu TNS Factum jsou nejvíce reklamou přesycené televize. 82,6% respondentů se domnívá, že v televizi je příliš mnoho reklamy, 15,5% považuje množství za přiměřené, pro více reklam v televizi se vyjádřilo nepatrné množství.
Přesycenost reklamou na Internetu je necelých 30% osob, 59 % považuje její množství za přiměřené a 11 % by přivítalo reklamy více. Tento poměr se mohl za poslední rok a půl změnit, neboť s expanzí Internetu a s růstem počtu připojených osob na Internet roste zájem inzerentů o tento prostředek komunikace.

Klíčová slova:

TNS

Česká republika

reklama

průzkum

prostředkyObsah:
 • Jak občané české republiky vnímají reklamu 4
  Jak se hodnotí reklama 5
  Citace průzkumů 6
  Nové reklamní prostředky 8
  Reference 10

Zdroje:
 • [FOR94] Foret, M.: Komunikace s veřejností. 1. vydání, Vydavatelství Masarykovy univerzity Brno, 1994
 • [HAN03] Hanková, J.: Škoda vtipně těží ze špatné reputace. časopis Strategie č. 1/2/2003, 6.1.2003
 • [VEJ03] Vejvoda M.: Inteligentní reklama útočí. Lidové noviny, 14.2.2003
 • [VYS03] Vysekalová J., Mikeš J.: Jak dělat reklamu. 1. vydání, Grada, 2003
 • [WEI03] Weintraub A.: Jen pro vaše uši časopis Euro č. 7/2003, 17.2.2003