Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 659   projektů
0 nových

Geobiocenologické zhodnocení lesních ekosystémů - Sušský les

«»
Přípona
.docx
Typ
seminární práce
Stažené
0 x
Velikost
0,8 MB
Jazyk
český
ID projektu
11734
Poslední úprava
12.03.2018
Zobrazeno
1 199 x
Autor:
royal.cut
Facebook icon Sdílej na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Tato práce se zabývá rozdíly mezi dvěma mnou vybranými lesními celky. Tyto celky spolu sousedí a nacházejí se v Sušském lese na katastrálním území obce Horní Suchá. Na obou lokalitách byla vykopána půdní sonda, aby bylo možno určit půdní typ. Součástí fytocenologického průzkumu jsou také charakteristiky celé vybrané oblasti z hlediska geologického, pedologického, hydrologického, klimatologického, atd. Vlastním účelem práce je lokality popsat a porovnat mezi sebou především z hlediska biodiverzity vegetace a zařadit obě území do cílových hospodářských souborů, navrhnout patřičný podíl melioračních a zpevňujících dřevin a taktéž cílovou skladbu dřevin.

Klíčová slova:

územní údaje

pedologické profily

geobiocenologie

teplota

diverzita

druhové skladbyObsah:
 • 1 Úvod 4
  2 Vybrané lokality 4
  3 Širší územní údaje 4
  3.1 Přírodní lesní oblast Podbeskydská pahorkatina 4
  3.2 Geologická charakteristika vybraného území 5
  3.3 Pedologické charakteristika vybraného území 5
  3.4 Hydrologická charakteristika vybraného území 5
  3.5 Klimatická charakteristika vybraného území 5
  3.6 Lesnicko-typologická a fytocenologická charakteristika vybraného území 6
  4 Pedologické profily 6
  4.1 Lokalita 1. 6
  4.2 Lokalita 2. 7
  5 Vyhodnocení geobiocenologických zápisů 8
  5.1 Ekoelement Teplota 8
  5.2 Ekoelement SVĚTLO 9
  5.3 Ekoelement VLHKOST 10
  5.4 Ekoelement PŮDNÍ REAKCE 11
  5.5 Ekoelement DUSÍK 12
  5.6 Fytoindikace vegetačního stupně 14
  5.7 Trofické řady 16
  5.8 Hydrické řady 17
  5.9 Indexy floristické podobnosti 17
  5.10 Indexy diverzity 19
  6 Zařazení 20
  6.1 Zařazení lokalit do SLT 20
  6.2 Zařazení do skupiny typů geobiocénů (STG) geobiocenologického systému 20
  7 Určení cílového hospodářského souboru a cílové druhové skladby 21
  8 Seznam užité literatury a zdrojů 22
  9 Přílohy 23

Zdroje:
 • BUČEK, A., LACINA, J. (2007): Geobiocenologie II. Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Brno. 251 s. ISBN 978-80-7375-046-6.
 • Plíva (1971) Přirozená druhová skladba
 • Jan Němeček (2001): Taxonomický klasifikační systém půd České republiky, Česká zemědělská univerzita, 79 stran, ISBN 80-2388-061-6
O souborech cookie na této stránce

Soubory cookie používáme pro funkční účely, pro shromažďování a analýzu informací o výkonu a používání stránky.

Nastavení Povolit vše