Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 659   projektů
0 nových

Analýza Restaurace a hotelu Dělnický dům a stanovení možných kroků konkurenta prostřednictvím metody ACH

«»
Přípona
.pdf
Typ
seminární práce
Stažené
1 x
Velikost
1,6 MB
Jazyk
český
ID projektu
12487
Poslední úprava
09.08.2018
Zobrazeno
1 269 x
Autor:
snoopydogg
Facebook icon Sdílej na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Možnost zjistit nebo alespoň předpovědět chování konkurence na trhu patří v dnešní době mezi velmi cennou výhodu. K tomu jsou využívány metody konkurenčního zpravodajství. Cílem této seminární práce je prostřednictvím metody analýzy konkurenčních hypotéz stanovit možné budoucí kroky vybraného konkurenčního podniku v horizontu 6 měsíců. V úvodu práce je uvedeno schéma KIT pro vybraný podnik. Jedná se o restauraci, hotel a kulturní centrum Dělnický dům Odry. Jako nejbližší konkurent byla zvolena pizzerie Toscana, která se nachází přímo v centru města Oder. Pro tohoto konkurenta pak byl proveden Porterův model 5 konkurenčních sil, analýza čtyř rohů a SWOT analýza. Následně byla aplikována metoda analýzy konkurenčních hypotéz.

Aby měla tato metoda vypovídací hodnotu, je důležité naplnit jejích všech 8 kroků. Z posledních 2 kroků této metody - Sestavení závěrečné zprávy a stanovení milníků pro budoucí sledování by mělo být patrné, co konkurent v následujících 6 měsících uskuteční. Nedílnou součást práce tvoří vlastní a skupinová matice vytvořená v programu ACH, seznam literatury a elektronických zdrojů, seznam tabulek a seznam grafů.

Klíčová slova:

identifikace konkurenta

porterův model pěti konkurenčních sil

swot analýza

matice

competitive intelligenceObsah:
 • 1 Úvod 1
  1.1 Schéma KIT 2
  1.2 Představení společnosti 3
  2 Identifikace konkurenta 4
  2.1 Předmět podnikání 4
  2.1.1 Pizzerie Toscana 5
  2.2 Produkty a služby 5
  3 Porterův model pěti konkurenčních sil 5
  3.1 Stávající konkurenti 5
  3.2 Potenciální konkurenti 5
  3.3 Síla dodavatelů 6
  3.4 Síla kupujících 6
  3.5 Hrozba substitutů 6
  4 Analýza konkurenta - analýza čtyř rohů 6
  4.1 Odpovědi na základní otázky 7
  5 SWOT analýza konkurenta 9
  6 Analýza konkurenčních hypotéz 10
  6.1 Určení možných hypotéz 10
  6.2 Důkazy a argumenty 10
  6.3 Sestavení matice 11
  6.3.1 Vyčištění matice 12
  6.3.2 Formulace nových důkazů a hypotéz 13
  6.4 Vytvoření nové matice 16
  6.4.1 Vyčištění nové matice 20
  6.5 Předběžné závěry 20
  6.6 Analýza citlivosti 22
  6.7 Závěrečná zpráva 26
  6.8 Stanovení milníků 27
  7 Závěr 29
  8 Seznam literatury a elektronických zdrojů 30
  9 Seznam tabulek 31
  10 Seznam obrázků a grafů 31

Zdroje:
 • BARTES, František. Competetive Inteligence. Brno: Adademické nakladatelství CERM, 2012. ISBN 978-80-214-4613-7.
 • Hotel Dělnický dům Odry
 • Pizzerie Toscana: Odry
 • Ministerstvo průmyslu a obchodu: Živnostenský rejstřík
 • ACH: Analýza konkurenčních hypotéz
O souborech cookie na této stránce

Soubory cookie používáme pro funkční účely, pro shromažďování a analýzu informací o výkonu a používání stránky.

Nastavení Povolit vše