Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 634   projektů
0 nových

Analýza kritického bodu a finanční analýza podniku

«»
Přípona
.pdf
Typ
seminární práce
Stažené
3 x
Velikost
0,1 MB
Jazyk
český
ID projektu
2020
Poslední úprava
26.09.2013
Zobrazeno
1 670 x
Autor:
redsun
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Cílem naší seminární práce do předmětu Základy firmních financí, vyučovaném na
Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity v Brně, je teoretické prozkoumání
finančně-ekonomických oblastí, kterými jsou analýza kritického bodu, jakožto ukazatel zvratu
podniku z rozboru mezi objemem výroby, nákladů, výnosů a zisku, a finanční analýza, která
je formalizovanou metodou poměřující získané údaje mezi sebou navzájem a rozšířující tak
jejich vypovídací schopnosti.
Učelem a smyslem těchto analýz je provést, s pomocí speciálních metodických prostředků,
diagnózu finančního hospodaření podniku, podchytit všechny jeho složky, případně při
podrobnější analýze zhodnotit blíže některou ze složek finančího hospodaření. Umožňují
dospět k určitým závěrům o celkovém hospodaření a finanční situaci firmy, podle niž by bylo
možné přijmout různá rozhodnutí.
Seminární práce je koncipována do dvou hlavních částí. V první část se budeme
podrobněji zabývat vymezením pojmu analýza kritického bodu, jeho teoretickým a grafickým
znázorněním a uvedeme konkrétní příklad, na němž budeme tuto analýzu aplikovat. V druhé
části pak budeme zkoumat podrobně finanční analýzu podniku, její vymezení a praktickou
aplikaci získaných znalosti na konkrétním podniku (viz přílohy).

Klíčová slova:

analýza

kritický bod

rentabilita

aktivita

likvidita

zadluženostObsah:
 • 1. ÚVOD 4
  2. ANALÝZA BODU ZVRATU (BREAK-EVEN ANALYSIS) 4
  3. FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU 8
  3.1. DEFINICE A VYMEZENÍ FINANČNÍ ANALÝZA 8
  3.2. UKAZATELE RENTABILITY A AKTIVITY PODNIKÁNÍ 9
  3.2.1. UKAZATELE RENTABILITY 9
  3.2.2. UKAZATELE AKTIVITY 10
  3.3. UKAZATELE ZADLUŽENOSTI 11
  3.4. UKAZATELE LIKVIDIDY 12
  3.5. UKAZATELE POSTAVENÍ PODNIKU NA KAPITÁLOVÉM TRHU 12
  4. PRAKTICKÝ PŘÍKLAD VÝPOČTU UKAZATELŮ 13
  4.1. UKAZATELE RENTABILITY 13
  4.2. UKAZATELE AKTIVITY 14
  4.3. UKAZATELE ZADLUŽENOSTI 14
  4.4. UKAZATELE LIKVIDITY 14
  4.5. UKAZATELE TRŽNÍ HODNOTY 14
  5. ZÁVĚR 15
  6. LITERATURA 16

Zdroje:
 • [1] VALACH, Josef: Finanční řízení podniku. Vydání II, 2.dotisk. Praha: EKOPRESS, 2003,
 • 324 stran. ISBN 80-86119-21-1
 • [2] SEDLÁČEK, Jaroslav: Účetní data v rukou manažera, finanční analýza v řízení firmy.
 • 2. doplněné vydání. Praha: Computer Press, 2001, 220 stran. ISBN 80-7226-562-8
 • [3] VYSUŠIL, Jiří: Optimální cena – odraz správné kalkulace. 1.vydání. Praha: PROFESS,
 • 1995, 108 stran. ISBN 80-85235-17-X
 • [4] VYSUŠIL, Jiří: Základy managementu. 1.vydání. Praha: HZ Praha, 1996, 296 stran.
 • ISBN 80-86009-00-9
 • [5] Internetové stránky podniků