Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 646   projektů
0 nových

Aktivní politika zaměstnanosti ve vybraném regionu. Formy aktivní politiky zaměstnanosti v regionu. Regionální programy

«»
Přípona
.doc
Typ
seminární práce
Stažené
0 x
Velikost
0,3 MB
Jazyk
český
ID projektu
11422
Poslední úprava
15.01.2018
Zobrazeno
646 x
Autor:
pandoras.box
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Aktivní politika zaměstnanosti je jednou ze dvou součástí státní politiky zaměstnanosti, druhou část tvoří pasivní politika zaměstnanosti.
Je vždy lépe řešit problémy aktivní politiky zaměstnanosti, protože tak můžeme předcházet ekonomickým dopadům na nezaměstnanou část populace. Vytváření nových pracovních míst či předložení regionálních programů, by mělo být součástí státní politiky, která by se měla zaměřit především na strukturálně postižené regiony s vysokou mírou nezaměstnanosti.
V této seminární práci je kladem velký důraz na regionální politiku, která je definována jako soubor cílů a opatření, které mají za úkol snižování rozdílů v sociálně ekonomické úrovni regionů.
Tato opatření mohou být přijímaná a realizována přímo na úrovni regionů a obcí, to je regionální samosprávy, či na státní úrovni.

Klíčová slova:

hypotéza

zaměstnanost

rekvalifikace

navržené řešení

volná pracovní místa

hodnoceníObsah:
 • 1. Úvod do problému 4
  2. Cíle práce, popř. hypotéza, model, koncepce 5
  3. Metoda 6
  4. Literární rešerše 7
  4.1 Základní pojmy 7
  4.2 Legislativa 7
  4.3 Aktivní politika zaměstnanosti 7
  4.4 Cíle SPZ podporované Ministerstvem práce a sociálních věcí 8
  4.5 Cílené programy k řešení zaměstnanosti 8
  5. Teoretické východisko, popř. terminologie 9
  5.1 Rekvalifikace 9
  5.2 Investiční pobídky APZ 9
  5.3 Veřejně prospěšné práce -10-
  5.4 Společensky účelná pracovní místa -10-
  6. Navržené řešení, verifikace -10-
  6.1 Aktivní politika zaměstnanosti Plzeňském kraji -11-
  7. Zpracování a aplikace v praxi -12-
  7.1 Volná pracovní místa -12-
  7.2 Plzeňsko v Evropské unii -12-
  7.3 Regionální projekty -13-
  7.4 Úřad práce v Plzni je zapojen do těchto projektů -13-
  8. Závěry a hodnocení -13-
  9. Přílohy -15-
  10. Literatura -17-

Zdroje:
 • Matoušková Z., Macháček J., Thot P.Regionální a municipální ekonomika. Fakulta národohospodářskáVŠE, Praha 2000
 • Doc. Kotliková ,. Trh práce na přelomu tisíciletí (2008 Praha)
 • Čmejrek, J., Bubeníček, V., Luhanová, M., Politika v regionálním rozvoji. ČZU 2006-skripta.ISBN 80-213-1157-6
 • Zákona č. 435/2004., o zaměstnanosti,
 • Zákon č. 262/2006 Sb.,zákoník práce