Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 659   projektů
0 nových

Produkce a stabilita porostů založených na bývalých zemědělských půdách

«»
Přípona
.pdf
Typ
semestrální práce
Stažené
0 x
Velikost
0,5 MB
Jazyk
český
ID projektu
11009
Poslední úprava
16.10.2017
Zobrazeno
1 046 x
Autor:
pandoras.box
Facebook icon Sdílej na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Zalesňování zemědělských půd u nás není žádnou novinkou. Tento způsob využití půdy má svou historii. S rozvojem společnosti docházelo k neustálým změnám krajiny jako takové. Z počátku byly lesy měněny na zemědělské plochy nebo louky pro dobytek. Lesnatost v českých zemích proto velmi rychle klesala. V 18. století již lesy nezajišťovaly potřebné množství palivového ani stavebního dříví. Proto vznikaly různé zákony, nařízení a vyhlášky, které stanovovaly základní principy hospodaření. Velmi významný byl proto zákon č. 250/1852, který zakazoval přeměnu lesa na jiné kultury bez předchozího povolení. Generální plán o zvelebení lesního, polního a vodního hospodářství byl vypracován v období let 1955 až 1959. Stanovily se tak plány pro výsadbu rychle rostoucích dřevin, především pro papírenský průmysl. Hlavně se však určily hranice zemědělského a lesního půdního fondu. Zalesňování zemědělských i jiným pozemků probíhalo v menší míře i po první světové válce. V Čechách se nelesní pozemky zalesňovaly sadbou a to převážně borovicí, smrkem a modřínem. Z listnatých dřevin se jednalo o akát, břízu, dub, lípu a další.

Celková problematika zalesňování zemědělských půd je velmi obsáhlá. Nejdůležitější je ovšem dopad konkrétní změny hospodaření na okolí. Pro zachování ekologické stability je totiž lepší, obtížně obdělávanou zemědělskou plochu zalesnit, než ji nechat ladem. Zabraňuje se také tomu, aby zemědělská půda zůstala nevyužívána. Souvislost však nacházíme i s vodohospodářskou funkcí lesů. Se snižujícími se úhrny srážek a nedostatečnou sněhovou pokrývkou v zimním období, je zásoba nejen povrchové, ale především podzemní vody velmi kolísavá a v poslední době má pouze klesající tendenci. A i když byl letošní rok na srážky bohatší než ten minulý, voda povrchově odtekla a hladina podzemní vody zůstala nízká. V posledním desetiletí se začaly zalesňovat zemědělské půdy právě kvůli lepšímu hospodaření s vodou. Les totiž umí vodu zadržet a lépe s ní hospodařit než volná plocha.

Klíčová slova:

vývoj lesa

půdní fond

nadložní humus

produkce

stabilita

zemědělská půdaObsah:
 • 1 ÚVOD 3
  2 CÍL PRÁCE 4
  3 SOUČASNÝ STAV ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY 5
  3.1 Historie vývoje lesa a půdního fondu 5
  3.2 Problematika a související předpisy v zalesňování zemědělských půd 8
  3.3 Specifické zakládání porostů na zemědělské půdě 9
  3.4 Půdní poměry na bývalých zemědělských půdách 9
  3.5 Nadložní humus 10
  3.6 Chemismus a fyzikální vlastnosti půdy 11
  4 PRODUKCE A STABILITA POROSTŮ 12
  4.1 Vhodné dřeviny pro zemědělskou půdu 12
  4.2 Smrkové porosty na zemědělské půdě 13
  4.2.1 Porosty méně ohrožené abiotickými činiteli - pěstební postupy 14
  4.2.2 Porosty ohrožené abiotickými škodlivými činiteli - pěstební postupy 15
  4.3 Modřín jako vhodná přípravná dřevina 17
  4.4 Borovice na zemědělské půdě 17
  4.5 Další výzkumy 18
  5 DISKUSE 19
  6 ZÁVĚR 21
  SEZNAM LITERATURY 22
  SEZNAM PŘÍLOH 27
O souborech cookie na této stránce

Soubory cookie používáme pro funkční účely, pro shromažďování a analýzu informací o výkonu a používání stránky.

Nastavení Povolit vše