Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 641   projektů
1 nových

Podnikatelský plán pro společnost MSS European Technic, s.r.o.

«»
Přípona
.docx
Typ
semestrální práce
Stažené
0 x
Velikost
0,3 MB
Jazyk
český
ID projektu
11047
Poslední úprava
07.11.2017
Zobrazeno
490 x
Autor:
pandoras.box
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1 Popis případu
Cílem práce je pomocí analýz a předpokladů sestavit jednoduchý marketingový a finanční plán pro námi zvolenou společnost na základě analýz vnitřního a vnějšího prostředí. Tyto analýzy sestavit pro společnost MSS European Technic, s.r.o.. Tato společnost je na počátku své existence, a proto jsou hlavní body práce převážně vyhodnocovány subjektivně za pomoci statistických předpokladů a odhadů.
Na počátku práce je společnost popsána, jsou zde uvedeny nejdůležitější základní a právní informace, jako je rozvaha, výkaz zisků a ztrát, její základní charakteristiky úspěšnosti a rozbor produktů společnosti.
V následné části jsou vyhodnoceny vnější vlivy ovlivňující prostředí společnosti. Globální vlivy, vlivy Evropské Unie, Národní vlivy, vlivy odvětví. Dále kapitola upřesňuje vlivy trhu jeho segmentaci a bariéry vstupu na trh, možné rozšíření tržního podílů pomocí aliancí a akvizic. Ke konci této kapitoly jsou zde vnější vlivy stručně analyzovány a shrnuty v PEST analýze.
Následující kapitola hodnotí vnitřní předpoklady, silné a slabé stránky společnosti, její konkurenční výhody, jiné výhody, ohodnocení tržní pozice. Analýzou BCG je zde ohodnoceno portfolium společnosti.
Další kapitola shrnuje vnější faktory (příležitosti a hrozby) a vnitřní faktory (silné a slabé stránky společnosti) za pomoci SWOT analýzy. Vzhledem ke své nedlouhé existenci je zde uvedena pouze jedna strategie vyplývající ze SWOT analýzy.
Kapitola věnující se marketingu ohodnotí tržní cíle a marketingové cíle vyplývající z předchozích kapitol.
Poslední bod je věnován finančním předpokladům a sestavení finančního cíle, kterého by se společnost do budoucna ráda držela.

Klíčová slova:

společnost

podnikatelský plán

objektivní faktory

analýza prostředí

subjektivní faktory

marketingové strategieObsah:
 • 1 Popis případu 1
  2 Současná situace společnosti a vstupní údaje 2
  2.1 Základní informace 2
  2.2 Logo společnosti: 3
  2.3 Základní charakteristiky úspěšnosti 4
  2.4 Produkty společnosti 5
  2.5 Charakteristika hlavních produktů 5
  2.6 Prodeje - podíly jednotlivých trhů 5
  2.7 Marketing 5
  3 Objektivní faktory - analýza vnějšího prostředí 7
  3.1 Analýza vlivu světové ekonomiky 7
  3.2 Analýza vlivu evropské unie 9
  3.3 Analýza vlivu národního prostředí 10
  3.4 Analýza odvětví 11
  3.4.1 Ekonomická charakteristika odvětví 11
  3.4.2 Analýza hybných sil v odvětví 11
  3.4.3 Analýza konkurence v odvětví - porter 12
  3.5 Analýza trhu 15
  3.5.1 Analýza poptávky 15
  3.5.2 Charakteristika trhu 15
  3.5.3 Podíl podniku na trzích 15
  3.5.4 Bariéry vstupu na trh 15
  3.5.5 Segmentace trhu 16
  3.5.6 Tržní výklenky, tržní buňka 16
  3.5.7 Vliv značky 16
  3.5.8 Předpoklady zaměření a umístění produkce na trhu; cenová pružnost 16
  3.5.9 Analýza konkurentů 17
  3.5.10 Integrační možnosti 17
  3.6 Příležitosti a ohrožení z analýz objektivních faktorů 17
  3.6.1 Pest analýza 17
  4 Subjektivní faktory - vnitřní předpoklady 20
  4.1 Konkurenční výhoda 20
  4.2 Analýza portfolia - matice bcg 20
  4.3 Hodnocení tržní pozice 21
  4.4 Jiné výhody 21
  4.5 Analýza silných a slabých stránek - hodnocení 21
  5 Swot matice 24
  5.1 Popis zvažovaných strategií a volba strategie k realizaci 24
  6 Návrh marketingové strategie 25
  6.1 Tržní cíle podniku 25
  6.2 Marketingové cíle - dílčí strategie 25
  6.2.1 Strategie diferenciace (odlišení) 25
  7 Finance - finanční cíle 26
  7.1 Náklady na marketing 26
  7.2 Způsob využití cizích zdrojů 26
  7.3 Rezervní fond 26
  7.4 Obrat tržeb podle vývoje trhu 27
  7.5 Předpoklady pro sestavení finančního plánu a rozpočtu 27
  7.5.1 Trh zahraničí (kazachstán) 27
  7.5.2 Trh tuzemský/eu 28
  7.6 Výpočet bodu zvratu - kalkulace nákladů pro jeden nový produkt 30
  7.7 Finanční plán a výhled 31