Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 642   projektů
0 nových

Kontrolní výpočet tepelného oběhu jednohřídelové spalovací turbíny Mercury-50 firmy Solar

«»
Přípona
.docx
Typ
semestrální práce
Stažené
0 x
Velikost
3,4 MB
Jazyk
český
ID projektu
12976
Poslední úprava
19.11.2018
Zobrazeno
383 x
Autor:
winnetou
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Spalovací turbíny jsou v poslední době stále častěji využívány jako špičkové zdroje elektrické energie, a to zejména díky jejich pozitivním vlastnostem v tomto ohledu. Jedná se především o krátkou dobu náběhu turbíny či kompaktní rozměry celého zařízení.

Předkládaná semestrální práce se zabývá kontrolním výpočtem spalovací turbíny Mercury-50 firmy Solar, jenž je primárně určena k pohonu elektrického generátoru. Spalovací turbína se skládá z desetistupňového kompresoru, prstencové spalovací komory a dvoustupňové plynové turbíny.

Semestrální práce je rozdělena do dvou částí, přičemž v první části je popsána vlastní spalovací turbína, včetně shrnutí jejího vývoje. Druhá část se zabývá kontrolním výpočtem, jenž je detailně rozepsán a vysvětlen. V závěru práce je provedeno srovnání vypočtených parametrů spalovací turbíny Mercury-50 se skutečnými parametry získanými z technické dokumentace výrobce turbíny.

Klíčová slova:

spalovací turbína

kontrolní výpočet

Mercury-50

Solar

turbokompresor

plynové turbínyObsah:
 • Úvod 5
  1 Popis spalovací turbíny Mercury-50 firmy Solar 6
  1.1 Solar Turbines Incorporated 6
  1.2 Spalovací turbína Mercury-50 6
  1.3 Vývoj spalovací turbíny Mercury-50 [1] 7
  1.4 Popis činnosti spalovací turbíny Mercury-50 8
  1.5 Popis jednotlivých komponent turbíny Mercury-50 [2] 9
  1.5.1 Kompresor 9
  1.5.2 Spalovací komora 9
  1.5.3 Turbína 10
  1.5.4 Rekuperátor 11
  1.5.5 Převodovka 11
  1.5.6 Systém mazání 11
  2 Parametry turbíny Mercury-50 13
  2.1 Základní parametry 13
  2.2 Kontrolní parametry 13
  3 Přibližný výpočet tepelného oběhu spalovací turbíny Mercury-50 [3] 14
  3.1 Parametry vzduchu ve vstupním ústrojí 14
  3.2 Celkové parametry vzduchu před vstupním ústrojím spalovací turbíny 15
  3.3 Celkové parametry vzduchu před kompresorem spalovací turbíny 15
  3.4 Parametry vzduchu v kompresoru spalovací turbíny 17
  3.4.1 Celkový tlak vzduchu za kompresorem spalovací turbíny 17
  3.4.2 Celková teplota vzduchu za kompresorem spalovací turbíny 17
  3.5 Výpočet parametrů plynu v hlavní spalovací komoře spalovací turbíny 18
  3.6 Výpočet parametrů plynu v plynové turbíně spalovací turbíny 18
  3.7 Výpočet parametrů plynů ve výkonové plynové turbíně spalovací turbíny 20
  3.7.1 Celková adiabatická teplota plynů na výstupu ze spalovací turbíny 20
  3.7.2 Celková adiabatická teplota plynů za výkonovou plynovou turbínou 20
  3.7.3 Celkový tlak plynů za výkonovou plynovou turbínou spalovací turbíny 21
  3.7.4 Celková teplota plynů za výkonovou plynovou turbínou 21
  3.8 Výpočet parametrů plynu ve výstupní soustavě spalovací turbíny 22
  3.8.1 Výpočet specifického výkonu výkonové turbíny 22
  3.8.2 Výpočet výkonu výkonové turbíny 22
  3.9 Výpočet specifické spotřeby paliva spalovací turbíny 22
  4 Porovnání vypočtených a kontrolních parametrů 24
  Závěr 26
  Zdroje 27

Zdroje:
 • Mercury 50 recuperated. Modern Power Systems . [Online]
 • Solar Turbines - Mercury 50. [Online] Solar Turbines.
 • HOCKO, Marián, PhD. Ing. Řešený příklad IV - okruh spalovací turbíny.
 • Mercury™ 50 Field Evaluation and Product Introduction. INDUSTRIAL APPLICATION OF GAS TURBINES COMMITTEE. [Online]
 • Gates, S. Industrial Advanced Turbine Systems Program Overview. [Online]