Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 637   projektů
0 nových

ANALÝZA VÝNOSNOSTI ZALOŽENÍ PODNIKU

«»
Přípona
.doc
Typ
semestrální práce
Stažené
1 x
Velikost
0,2 MB
Jazyk
český
ID projektu
2363
Poslední úprava
28.11.2013
Zobrazeno
1 176 x
Autor:
eliskabila
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Úvod k analýze

Jakékoliv finanční rozhodování podniku musí být podloženo finanční analýzou,
proto jednou z rozhodujících fází finančního managementu je finanční analýza.
Na jejích výsledcích je založeno:
řízení financí
řízení a financování oběžných aktiv a investic
cenová a dividendová politika podniku aj.

Zdrojem údajů pro finanční analýzu jsou:
interní finanční výkazy (rozvaha, výkaz zisku a ztrát, výkaz o cash flow)
výroční zprávy
různá statistická šetření
údaje manažerského účetnictví
externí údaje o jiných podnicích, které slouží především pro srovnání s ostatními, hlavně konkurenčními podniky

Ve finanční analýze se používají různé rozborové techniky například:
rozbor absolutních ukazatelů
procentní rozbor
poměrové ukazatelé
Altmanův vzorec
a jiné metody predikce finanční tísně
- vzorec Du Pont
- pyramidová analýza aj.

Finanční analýza slouží především pro ekonomické rozhodování a posouzení úrovně hospodaření podniku, bonity a úvěruschopnosti dlužníka a posouzení finanční situace, finanční výkonnosti a finanční pozice podniku. Musí odhalit nejenom současnou finanční situaci podniku, ale také její příčiny a navrhnout možná opatření, vedoucí ke
zlepšení stavu.

Klíčová slova:

cash flow

analýza

finanční ukazatele

rentabilita

investiceObsah:
 • I. Úvod k analýze (str. 3)
  II. Základní údaje o založeném podniku (str. 4 - 6)
  III. Analýza okolí – charakteristika a odhad vývoje odvětví (str. 7 - 9)
  IV. Plán nákladů a výnosů pro 2.a 3. rok činnosti (str. 10 - 11)
  V. Výpočet základních finančních ukazatelů (str. 11 - 13)
  VI. Cash flow (str. 13 – 14)
  VII. Výpočet návratnosti investic do podniku (str. 14 - 16)
  VIII. Srovnání výnosnosti a rentability založeného podniku s odvětvovým průměrem (str. 16)
  Použitá literatura a zdroje (str. 17)

Zdroje:
 • CHROMÁ, D. – SYNEK, M. Podniková ekonomie. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1990. 93 s. ISBN 80-04-25815-8
 • EICHLER, B. – BURDA, Z. – ŠTORKANOVÁ, M. Hospodářské výpočty. 1. vydání. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1990. 114 s. ISBN 80-04-25824-7
 • SYNEK, M. a kol.Podniková ekonomika.Vydání třetí.Praha:C.H.Beck,2002.
 • 479 s. ISBN 80-7179-736-7
 • Živnostenský zákon č. 455/1991 Sb., § 83 ŽZ, skupina 213 stavebnictví
 • http://www.mvcr.cz – internetové stránky Ministerstva vnitra ČR
 • Živnostenský zákon č. 455/1991 Sb., § 83 ŽZ, skupina 213 stavebnictví