Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 646   projektů
0 nových

Carl Gustav Jung: Struktura psyché - vědomí a nevědomí

«»
Přípona
.doc
Typ
referát
Stažené
3 x
Velikost
0,1 MB
Jazyk
český
ID projektu
2535
Poslední úprava
12.12.2013
Zobrazeno
1 255 x
Autor:
leonek
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1) Úvod

Nezřídka jsme svědky toho, že vědecké osobnosti během svého života v určité míře pozměňují své názory a teze. Ať již se jedná o upřesňování teorie a teze původní, nebo o odvozování nových závěrů. Zaznamenáváme tak posun v myšlenkových procesech autora.
Na první pohled se však může zdát srovnání tezí jednoho autora jako nesmyslné. Bezpochyby není sporu o tom, zda lze nalézt rozdíly v myšlení dvou autorů, kteří pojednávají o stejném tematu. Nalézt proměnu, či posun v teorii jednoho autora je však složitější.
Obsahem této práce je pokusit se nalézt rozdíly v Jungově pojetí složek, které tvoří společně psyché, tedy zjednodušeně řečeno vědomí a nevědomí. Při tomto porovnávání vycházím z publikací Analytická psychologie - její teorie a praxe1 a Duše moderního člověka2.
Analytická psychologie - její teorie a praxe nese podtitul Tavistocké přednášky. Jedná se o přepis pěti přednášek, které Jung přednášel po pět večerů na Tavistock Clinic v Londýně. Přepis přednášek, které se konaly v roce 1935, byl vydán poprvé v londýně až roku 1968. Tehdejšími posluchači byli psychoanalyticky orientovaní lékaři. Jung sám vystudoval medicínu a následně se začal věnovat psychiatrii, takže v publiku byla řada jeho známých. Podává zde přehled své analytické psychologie, přičemž klade důraz na její odlišnosti od psychoanalýzy Sigmunda Freuda a individuální psychologie Alfreda Adlera. Ve výkladu se však zaměřujeme pouze na Jungovy teze.

Klíčová slova:

Adler

struktura

Jung

publikace

přednášky

TavistockObsah:
 • 1) Úvod
  2) Jungova psyché
  3) Struktura psyché v Analytické psychologii
  4) Teze o vědomé a nevědomé složce psyché obsažené v knize Duše moderního člověka
  5) Srovnání tezí
  6) Závěr
  7) Prameny

Zdroje:
 • Jung, C. G.: Analytická psychologie - její teorie a praxe; Academia; Praha 1993
 • Jung, C. G.: Duše moderního člověka; Atlantis; Brno 1994
 • http://www.jung.sneznik.cz