Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 637   projektů
1 nových

Využití teorie her ve strategickém rozhodování udržitelném využívání přírodních zdrojů a ochraně životního prostředí

«»
Přípona
.docx
Typ
projekt
Stažené
15 x
Velikost
0,1 MB
Jazyk
český
ID projektu
6225
Poslední úprava
20.07.2015
Zobrazeno
770 x
Autor:
agata.kucova
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Využití teorie her ve strategickém rozhodování udržitelném využívání přírodních zdrojů a ochraně životního prostředí

Teorie her je vědní disciplínou ekonomicko-matematických metod (operační analýzy). Exaktními matematickými prostředky řeší problematiku optimálního rozhodování. Je využitelná při řešení konfliktních situací, kde proti sobě stojí dva nebo více subjektů s částečně nebo zcela protichůdnými zájmy. V rámci environmentální ekonomiky může být nástrojem pro řešení situací, kdy se předpokládá strategické chování jednotlivých ekonomických agentů (firem, domácností, vlád), jejichž aktivity jsou vzájemně propojeny.

Kolektivní činnost zamezuje vzniku anarchie a vzájemně zničující konkurence soukromé činnosti, na kterou upozornil filosof Thomas Hobbes. Pochopit kolektivní činnost znamená pochopit, proč jednotlivci spolupracují. Je nezbytné zaměřit pozornost na motivaci jednotlivce ke spolupráci. Výsledky činnosti jednotlivce závisí na činnostech tohoto jednotlivce a na činnostech ostatních, přičemž činnosti a volby jednotlivce jsou vedeny jeho vlastními zájmy. V demokratické společnosti není jednotlivec, jehož zájmy a preference by dominovaly, a proto každý jednotlivec musí při svém rozhodování zohledňovat činností a reakcemi ostatních (nebo si na ně vytváří názor).

Klíčová slova:

teoria her

strategické rozhodování

životní prostředí

kooperativa

rybolovObsah:
 • Je velikost populace omezená?
  Při jaké velikosti zásoby (populace) je dosahováno maxima výnosů (přírůstků populace)?
  Blíží-li se zásoba (velikost populace) maximální úrovni, co se děje s výnosem (přírůstkem)?
  Kdy nastává stav přirozené rovnováhy?
  Jak jsou graficky vyjádřeny čisté přínosy (zisk) z rybolovu?
  Při jakém rozsahu (intenzitě) rybolovu je dosahováno maximálního čistého přínosu (zisku)?
  Jaká je maximální úroveň intenzity rybolovu? Jaká je zásoba tohoto zdroje při této úrovni?
  Co může být podle tohoto předpokladu motivem pro odložení čerpání zdroje do budoucnosti?
  Je tato možnost pravděpodobná, a jak bude rozhodování probíhat?
  Jak zjistíme, zda by byl budoucí čistý výnos vyšší než výnos získaný rybolovem dnes?
  Které faktory mohou ovlivnit velikost budoucích výnosů z rybolovu (čerpání zdroje - využití přírodního kapitálu) za předpokladu konstantních nákladů čerpání v čase?
  Kdy bude za těchto ekonomických podmínek vhodné provést výlov?