Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 641   projektů
1 nových

Výroba a prodej rychlého občerstvení - projekt k předmětu Malé a střední podnikání

«»
Přípona
.doc
Typ
projekt
Stažené
1 x
Velikost
0,9 MB
Jazyk
český
ID projektu
11369
Poslední úprava
08.01.2018
Zobrazeno
373 x
Autor:
pandoras.box
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Zpracovaný projekt námi nazvaný „Výroba a prodej rychlého občerstvení“ je realizován na fiktivní obchodní společnosti, jež se zabývá, jak z pojmenování projektu již vyplývá, potravinářským odvětvím. Toto odvětví bylo vybráno z toho důvodu, že jednou z několika důležitých potřeb člověka podle Dr. Abrahama Harolda Maslowa jsou fyziologické potřeby, do kterých řadíme mimo jiné zajištění potravy. Nezbytnost zajištění potravy člověka byla, je a bude primární a stálou potřebou, se kterou lze počítat jak v současné době, tak i v budoucích letech. Současné trendy a tendence ukazují na to, že lidstvo ve vyspělých zemích podstatnou část svého času věnuje zaměstnání a trpí globálně nedostatkem času. Proto ostatní činnosti, včetně zajištění a konzumace potravy, se snaží jedince provést z důvodu úspory svého času v co nejkratším čase. Opatření potravy v současné době se děje prostřednictvím provozoven rychlého občerstvení a různých fast foodů, kam taktéž patří provozovny naší fiktivní obchodní společnosti. V průběhu zpracování projektu byly použity jak teoretické znalosti, především z dostupné odborné literatury, vědeckých studií, článků a doporučené studijní literatury, tak i praktické znalosti, zkušenosti, dovednosti, data a informace získané převážně prostřednictvím veřejně přístupného internetu. Je též nutné se zmínit o výši výdajů, které měsíčně vynaložíme na zajištění potravy. Jak vyplývá z tabulky č. 1 prezentované na straně č. 2 tohoto studijního projektu, kde jsou zpracovány procentuálně měsíční výdaje v jednotlivých státech Evropy za koupi potravin, v České republice jsou v současné době měsíční výdaje na zajištění potravin jedny z nejvyšších v celé Evropě, což dělá v našem státě toto odvětví značně zajímavým z pohledu podnikání. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem jsme se rozhodli pro toto téma naší společné studijní práce.

Klíčová slova:

společnost

faktory

analýza

vnější prostředí

analýza na trhu

marketingové strategieObsah:
 • Obsah 2
  1. Popis případu 4
  2. Současná situace společnosti a vstupní údaje 6
  2. 1. Základní informace 6
  2.2. Produkty společnosti 8
  2.3. Charakteristika hlavních produktů 9
  2.4. Prodej 10
  2.5. Export 11
  2.6. Marketing - situační analýza 12
  3. Objektivní faktory-analýza vnějšího prostředí 15
  3.1. Analýza vlivu světové ekonomiky - příležitosti a hrozby 16
  3.2. Analýza vlivu Evropské unie - příležitosti a hrozby 19
  3.3. Analýza vlivu národního prostředí - makroekonomie 21
  3.4. Analýza odvětví 24
  3.4.1. Ekonomická charakteristika odvětví 24
  3.4.2. Analýza hybných sil v odvětví 27
  3.4.3. Analýza atraktivity odvětví 28
  3.4.4. Analýza konkurence v odvětví - Porterův model 28
  3.4.5 Analýza konkurentů 30
  3.4.6 Faktory konkurence 30
  3.5 Analýza trhu 31
  3.5.1 Charakteristika trhu 31
  3.5.2 Segmentace trhu 31
  3.5.3 Tržní výklenky 31
  3.5.3 Vliv značky 32
  3.5.4. Zaměření a umístění produkce na trhu 32
  3.6 Příležitosti a ohrožení z analýzy objektivních faktorů, jejich vliv na podnikání firmy 33
  4. Subjektivní faktory 33
  4.1 Silné a slabé stránky 33
  4.2 Konkurenční výhody 39
  4.3 Hodnocení tržní pozice 39
  5. SWOT analýza společnosti - matice 40
  Kritérium 41
  6. Umísťovací strategie - hlavní faktory rozhodující o umístění firmy, externality 42
  7. Návrh marketingové strategie 42
  7.1 Tržní cíle podniku 43
  7.2 Marketingové cíle 43
  7.2.1 Produktová strategie - portfolio 44
  7.2.2 Cenová strategie 44
  7.2.3 Distribuční strategie 44
  7.2.4 Komunikační strategie - cíle, akce, rozpočty 45
  8. Finance - finační cíle 46
  8.1 Předpoklady pro sestavení finančního plánu a rozpočtu 47
  8.2 Výpočet bodu zvratu - kalkulace 47
  8.3 Proforma výsledovka 2007 - 2011 48
  8.4 Proforma rozvaha 49
  8.5 Hodnocení výsledku - ukazatele tržní úspěšnosti 50
  9. Seznam použité literatury a zdrojů informací 52