Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 659   projektů
0 nových

Projekt na předmět Malé a střední podnikání na venkově - Hračky BOBO

«»
Přípona
.doc
Typ
projekt
Stažené
1 x
Velikost
0,6 MB
Jazyk
český
ID projektu
11387
Poslední úprava
08.01.2018
Zobrazeno
1 006 x
Autor:
pandoras.box
Facebook icon Sdílej na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
1. Popis případu

Pro realizaci projektu jsme zvolili nově založenou fiktivní společnost. Společnost se bude zabývat výrobou dřevěných hraček. Pro realizaci tohoto projektu byli využity teoretické znalosti studentů získané studiem literatury. Dále jsme využili veřejně přístupné informace získané zejména prostřednictvím Internetu.

2. Současná situace společnosti a vstupní údaje

2.1. Základní informace


Název společnosti jsme zvolili Hračky Bobo s.r.o., jako právní formu společnosti jsme vybrali "společnost s ručením omezeným (s.r.o.)". Důvodem pro zvolení této právní formy byla snadnost komunikace, svolávání a jednání mezi společníky. Podstatnou výhodou je také způsob ručení - společníci ručí společně a nerozdílně za závazky společnosti do výše souhrnu nesplacených částí vkladů všech společníků podle stavu zápisu v obchodním rejstříku. Společnost je založena dvěma společníky, oba společníci jsou fyzické osoby.

Sídlo společnosti je v obci Údlice, která se nachází severních Čechách, pro které je typická vysoká nezaměstnanost v důsledku strukturálních změn, levná pracovní síla, minimální vzdálenost dodavatelů dřeva a také blízkost státní hranice se SRN.

Klíčová slova:

podnikání

marketing

subjektivní faktory

swot analýza

marketingové stratégie

financeObsah:
 • 1. Popis případu 5
  2. Současná situace společnosti a vstupní údaje 5
  2.1. Základní informace 5
  2.2. Produkty společnosti 5
  2.3. Charakteristika hlavních produktů 6
  2.4. Prodej 7
  2.5. Export 7
  2.6. Marketing - situační analýza 7
  3. Objektivní faktory - analýza vnějšího prostředí 8
  3.1 Analýza vlivu světové ekonomiky (příležitosti a hrozby) 8
  3.2 Analýza vlivu Evropské unie (příležitosti a hrozby) 8
  3.3. Analýza vlivu národního prostředí - makroekonomie (kurz, daně, úrokové sazby, mzdy, inflace) 9
  3.4. Analýza odvětví 16
  3.4.1. Ekonomická charakteristika odvětví 16
  3.4.2. Analýza hybných sil v odvětví 16
  3.4.3. Analýza atraktivity odvětví 17
  3.4.4. Analýza konkurence v odvětví - Porter 18
  3.4.5. Analýza konkurentů 22
  3.4.6. Faktory konkurence 22
  3.5. Analýza trhu 23
  3.5.1. Charakteristika trhu 23
  3.5.2. Segmentace trhu - cílové skupiny 23
  3.5.3. Tržní výklenky 24
  3.5.4. Vliv značky 24
  3.5.5. Zaměření a umístění produkce na trhu 24
  3.6. Příležitosti a ohrožení z analýzy objektivních faktorů, jejich vliv na podnikání firmy 25
  4. Subjektivní faktory 26
  4.1. Silné a slabé stránky 26
  4.2. Konkurenční výhoda 26
  4.3. Hodnocení tržní pozice 27
  5. SWOT analýza společnosti - matice 28
  6. Umisťovací strategie - hlavní faktory rozhodující o umístění firmy, externality 30
  7. Návrh marketingové strategie 31
  7.1 Tržní cíle podniku 32
  7.2. Marketinkové cíle 33
  7.2.1. Produktová strategie - portfolio 34
  7.2.2. Cenová strategie 34
  7.2.3. Distribuční strategie 35
  7.2.4. Komunikační strategie - cíle, akce a rozpočty 35
  8. Finance - finanční cíle 37
  8.1. Předpoklady pro sestavení finančního plánu a rozpočtu, kurz Kč, daně, úvěr, vliv inflace, vývoj mezd, cen surovin, materiálu, energií 37
  8.2. Stanovení bodu zvratu 38
  8.3. Finanční plán a výhled 39
  8.4. Proforma rozvaha 40
  8.5. Hodnocení výsledků 41
O souborech cookie na této stránce

Soubory cookie používáme pro funkční účely, pro shromažďování a analýzu informací o výkonu a používání stránky.

Nastavení Povolit vše