Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 612   projektů
0 nových

Prezentace z předmětu Cizorodé látky v potravinách

«»
Přípona
.rar
Typ
prezentace
Stažené
0 x
Velikost
2,8 MB
Jazyk
český
ID projektu
8853
Poslední úprava
11.10.2016
Zobrazeno
430 x
Autor:
katerina.loumova
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Nebezpečí z potravin
• Potraviny obsahují přirozeně se vyskytující chemické látky rostlinného nebo živočišného původu. Při výrobě a zpracování se potraviny dostávají do kontaktu s řadou mikroorganismů, předmětů a přirozeně se vyskytujících nebo uměle vyrobených látek.
Nebezpečí z potravin = všechny potencionálně škodlivé činitele či situace při zpracování potravinami, které mohou ohrozit zdravotní stav konzumenta

Identifikace nebezpečí
• Nebezpečí z potravin je přímo úměrné stupni nedodržování zásad bezpečného nakládání s potravinami na úrovni prvovýroby, výrobců, distributorů a prodejců potravin a samozřejmě také spotřebitelů.
• Nebezpečí z potravin se dělí na: biologická, chemická a fyzikální

Nebezpečí z potravin
• Biologická nebezpečí
- Látky vznikající mikrobiologickou činností
• mykotoxiny = sekundární metabolity plísní (aflatoxin, ochratoxin, patulin..)
• toxiny mikroorganismů = jejich sekundární metabolity (botulotoxin)
• heterocyklické aminy
- Patogenní mikroorganismy
- Paraziti
Toxoplasmosa, Trichinelosa, • Cysticerkosa
- Viry (žloutenka)
- Pozměněný prionový protein (BSE) E)

Klíčová slova:

nebezpečí

pesticidy

přírodní toxické látky

organické a anorganické látky

potravní řetězce

chromatografieObsah:
 • CZL_nebezpečí z potravin
  Rezidua pesticidů
  Přídatné látky
  Přírodní toxické látky
  Endogenní CZL
  Charakteristika PCB,PCDD,PCDF,PAH
  CZL vznikajici v potravinach
  CZL vznikající z lipidů
  CZL z výroby plastických hmot
  Anorganické a organické látky ve vodě
  Ozdravění potravních řetězců
  Rizika a účinky CZL v potravinách
  Chromatografické metody analýzy CZL
  Vlastnosti cizorodých látek