Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 271   projektů
44 nových

Přednášky z předmětu Politický život v regionech

«»
Přípona
.doc
Typ
přednášky
Stažené
0 x
Velikost
0,6 MB
Jazyk
český
ID projektu
11407
Poslední úprava
08.01.2018
Zobrazeno
72 x
Autor:
pandoras.box
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Politická moc a teritoriální národní stát

princip personality » dominoval pro upořádání společenských vztahů před vznikem států a spočíval ve spojení pravidel s určitým rodem či kmenem
» nebyl zde stát a na jednom území mohly platit různé právní normy pro různé skupiny lidí
» dnes např. postavení diplomatů
princip teritoriality » se uplatňuje se vznikem státu, územní organizace obyvatelstva, dělení obyvatelstva podle území, nikoliv podle pokrevního příbuzenstva
Stát: Politická forma organizace společnosti. Specifické znaky, kterými se stát liší od ostatních, nestátních politických organizacích jsou:
- organizace podle území
- státní moc, tj. zvláštní veřejná moc spočívající ve státním aparátu disponující možnosti donucení
- suverenita
Činnost státních orgánů se odvolává na konkrétní legitimizaci. Právo je technikou činnosti státu a současně státem stanoveným regulátorem společenských vztahů.

Nejvýznamnějších teorií vzniku státu:
• Teologické teorie
• Teokratické teorie
• Patriarchální teorie
• Patrimoniální teorie
• Teorie násilí (vládní teorie)
• Smluvní teorie (teorie společenské smlouvy) - politická teorie
• Teorie právního pozitivismu
• Normativní teorie
• Psychologické teorie
• Organické teorie - jsou dvojího druhu:
I. přirozený růst (kmeny»kmenové svazy»knížectví»stát)
II.vliv Darwinismu na učení o státu (životní prostor, geopolitika)
• Teorie solidarismu
• Funkcionalistické teorie
• Institucionální pojetí státu
• Marxistická teorie

Klíčová slova:

politický život

regionální rozvoj

volební systém

ideologická perspektiva

regionální společenstvíObsah:
 • Politická moc a teritoriální národní stát 2
  teorie státu (2), třídní znaky státu (2), funkce státu (3), půda s stát (3), společnost (4), formy vlády (4), dělení států (4), státní zřízení (5), státní správa a samospráva (5)
  Regionální rozvoj v demokratické perspektivě 6
  regionalizace (6), tři demokratické transformace, Dahl (6), globalizace (6), pojetí globalizace (7) government, governance, public administration, public management (8)
  Regiony a regionalizace 10
  region (10), mezinárodní politické regiony (10), koncepty (10), typy regionů (11)
  Regionální spolupráce ve střední Evropě 12
  regionální uskupení (12-13), regionalizace (14), dekoncentrace a decentralizace (14)
  Regionální volební systémy 15
  funkce voleb (15), volební systém většinový a proporční (16-17), proporcionalita (17) základní komponenty volebních systémů (18-20) analýza volebních regionálních systémů (20-21)
  Komunální volební systém v ČR 22
  komponenty systému (22-23), krajský volební systém (23) specifika lokálních organizací politických stran (24)
  Politický proces ve venkovském prostoru ČR- specifika komunální politiky malých obcí 25
  sociální prostor malých obcí (25), politická participace občanů (26), malé obce a soběstačnost (26)
  Venkov v ideologické perspektivě 27
  venkov a politické stranictví (28)
  Agrární otázka v průmyslové společnosti 30
  český agrarismus (30), český stranický systém - vývoj (32) reflexe zemědělství ve volebních programech (33-34),
  Politické postoje parlamentních stran k problematice venkova 35
  Místní a regionální společenství 38
  Rada Evropy (38), Evropská unie (40), Euroregiony a mikroregiony (40)
  Zákon o podpoře regionálního rozvoje č. 248/2000 Sb. 41
  Spor českých parlamentních stran o evropskou integraci 47