Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 612   projektů
0 nových

Patologie - přednášky

«»
Přípona
.doc
Typ
přednášky
Stažené
0 x
Velikost
0,5 MB
Jazyk
český
ID projektu
3121
Poslední úprava
10.04.2014
Zobrazeno
639 x
Autor:
josef.trousil
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Obsah předmětů patologie:

Patologie ( pathos - choroba a logos - nauka)

Nauka o chorobných pochodech a změnách v lidském těle.

Zkoumá poškozené tkáně i jednotlivé orgány a hodnotí jejich vztah k příznakům nemocí.

Zajímá se o příčiny onemocnění (etiologie) i o mechanizmus, kterým k onemocnění dochází (patogenéza), o morfologické změny buněk a orgánů a o význam pro jejich funkci.

Projevy nemocí - makroskopické
mikroskopické
ultramikroskopické


Základní lékařský obor - poznatky ve všech klinických oborech
význam při stanovení diagnózy
Určení přímé diagnózy (biopsie ledvin)

Obecná - základní patologické projevy v buňce a tkáni
Speciální - poškození a chorobné stavy v určitých orgánech nebo systémech


Některé pojmy - symptomy (příznaky) - Virchowův symptom - meta v nadklíčkových
uzlinách ca žaludku.

Klíčová slova:

patologie

dokumentace

pigmenty

zánět

tuberkulóza

trávicí ústroji

nemociObsah:
 • 1. Zdravotnická dokumentace
  2. Biopsie, nekropsie, cytlogie
  3. Nekrózy, gangrény, apoptoóza
  4. Nekrózy, gangrény, apoptoóza
  5. Hojení ischemických nekróz
  6. Regresivní a metabolické změny (celkový přehled a definice základních pojmů)
  7. Amyloidóza
  8. Steatóza a lipomatóza
  9. Atrofie
  10. Krystaly a konkrementy (příčiny vzniku, základní dělení)
  11. Poruchy metabolismu glycidů (hromadění glykogenu, tvorba hlenu,malabsorpce)
  12. Cysty pravé a nepravé (přehled, typické příklady a lokalizace, rozklišení jednotl. typů)
  13. Edém a dehydratace ( příčiny, dělení, orgánové nálezy)
  14. Pigmentace exo- a endogenní (přehled, příklady)
  15. Hemoglobinurie a myoglobinurie, crush syndrom)
  16. Pneumokoniózy
  17. Ikerus všeobecně ( základní typy a jejich rozlišení)
  18. Obstruční ikterus
  19. Ikterus hemolytický
  20. Ikterus hepatolcelulární
  21. Příčiny oběhové insuficience
  22. Hyperemie aktivní a pasivní (dělení a typické příklady, příčiny vzniku, následky)
  23. Trombóza (příčiny vzniku, nejčastější lokalizace, hojení,komplikace místní a celkové)
  24. Organizace trombu a hematomu
  25. Embolie (přehled s příčinami vzniku, následky v jednotlivých orgánech)
  26. Anemie (přehled)
  27. Zánět obecně (rozbor, definice s příklady, význam, zevní projevy a průběh)
  28. Zánět (makro a mikroskopické projevy a jejich vztah k průběhu a etiologickému agens)
  29. Exudativní zánět povrchový
  30. Fibrinózní zánět seroz a sliznic P přehled, typické příklady, následky časné a pozdní)
  31. Febrilní revmatismus
  32. Intersticiální zánět hnisavý
  33. Záněty proliferativní (dělení a příklady)
  34. Granulační tkáň
  35. Hojení ran a vhojování cizích těles
  36. Genetické příčiny chorob
  37. Hojení kostních zlomenin (včetně palologických výsledků a jejich příčin)
  38. Metapazie
  39. Hypertrofie, hyperplazie (definice,přehled, vztah k jinýma patologickým obrazům)
  40. Patologie transplantace
  41. Imunodeficientní stavy, etiologie patogeneze, komplikace
  42. Tuberkulóza preimunní (primární, dětského věku)
  43. Tuberkulóza imunní (sekundární, adultního věku)
  44. Základní dif. dg. secifických zánětů mimo TBC
  45. Syfilis
  46. Embryopatie, teratoklogie
  47. Příčiny chorob
  48. Nutriční faktroy v patogenezi nemoci včetně hypo- a avitaminóz
  49. Patologei stárnutí
  50. Fyzikální příčiny chorob
  51. Chemické příčiny chorob (rozdílnost nálezů vzhledem k lokalizaci chemické látky)
  52. Bakteriemie, toxinemie, sepse, pyemie

  II. Onkologie
  1.Nádory praavé a nepravé (definice, příklady, třídění dle histogeneze)
  2. Kriteria benignity a malignity nádorů
  3. Karcinomy žlazového epitelu, adenokarcinomy (nejčastější lokalizace)
  4. Sarkomy
  5. Prekancerózy (základní charakteriatika jednotlivých skupin)
  6. Nádory krvetvorby
  7. Nádory plic
  8. Prekancerózy a karcinomy zažívacího traktu (přehled, typ. lokalizace, rozdíly v biol. aktivitě)
  9. Nádory dutiny ústní
  10. Nádory slinných žláz
  11. Nádory střev včetně hodnocení prognózy
  12. Nádory jater primární a sekundární
  13. Prekancerózy a epiteliální nádory kůže

  III. Speciální patologie
  1. Vrozené vývojové vady srdce
  2.Bakteriální a abakteriální endokarditidy a jejich následky
  3. Arterioskleróza
  4. Laryngytidy a záněty horních cest dýchacích
  5. Plicní infarkt
  6. Záněty plic (přehled)
  7. Bronchopneumonie
  8. Bronchopnemonie a krupózní pneumonie
  9. TBC plic
  10. Poleptání úst, jícnu a žaludku
  11. Vředová nemoc
  12. Ulcerózní kolitida a Crohnova choroba
  13. Apendicitida
  14. Virové hepatitidy
  15. Peritonitida
  16. Urolitiáza
  17. Přehled zánětlivých onemocnění ledvin
  18. Diabetes mellitus
  19. Patologie štítné žlázy
  20. Patologie nadledvin
  21. Patologie novorozence