Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 612   projektů
0 nových

Měny a banky - výpisky z přednášek

«»
Přípona
.docx
Typ
přednášky
Stažené
0 x
Velikost
0,2 MB
Jazyk
český
ID projektu
5803
Poslední úprava
25.05.2015
Zobrazeno
379 x
Autor:
petr.cerny
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Peníze a úroková míra
Peníze
Význam peněz: velice důležité v životě

Definice peněz:
- teoretická: za peníze můžeme považovat cokoli, co lidé přijímají jako platidlo nebo jako prostředek uhrazení dluhu. Vychází z podstaty peněz.
- empirická: v moderních ekonomikách se snaží vymezit to, co peníze jsou a co ne. Vychází z potřeb měření jejich množství.

Funkce peněz:
- prostředek směny (lidé přijímají peníze oproti zboží, usnadňuje to směnu)
- zúčtovací jednotka (v penězích se vykazují určité veličiny, je to jednotka, kterou měříme např. N, V...)
- uchovatel hodnot (v penězích uchováváme bohatství)

Empirická definice peněz
Měnové agregáty
- pomocí nich přesně definujeme, co ještě peníze jsou a co už ne
M1 = H + BV + CS
M2 = M1 + TV + VCM

Měnová báze
MB = H (hotovost) + R (rezervy)
- Veličina, kterou ovlivňuje Centrální banka („mocné peníze“)

Měna
- Národní forma peněz
- Obsahuje různé znaky
- Vlastnosti: způsob emise, plošné vymezení, vazba na zlato, nominační struktura měny (bankovky, mince), systém měnového kursu
- Obsahuje různé ochranné prvky

Klíčová slova:

měna

finance

peníze

úroková míra

emise peněz

bezhotovostní peníze

depozitní multiplikátorObsah:
 • Peníze
  Historický vývoj emise peněz a peněžního oběhu
  Hotovostní a bezhotovostní peníze
  Význam peněz při rozhodování ekonomických subjektů
  Vývoj peněžního oběhu v tržních ekonomikách v budoucnosti
  Zlato v úloze peněz - minulost, současnost, budoucnost
  Peněžní standardy - ukazují proces demonetizace
  Úroková míra
  Teorie vysvětlující determinaci úrokové míry
  Reálná a nominální úroková míra
  Výpočet budoucí hodnoty - jednoduchý a složený úrok
  Výnosnost do doby splatnosti a časová hodnota peněz - význam diskontování
  Riziková a lhůtová struktura úrokových měr
  Teorie vysvětlující různý tvar výnosové křivky
  Vliv úrokové míry na ekonomiku
  Modely alokace finančních prostředků na finančním trhu
  Členění finančních trhů podle subjektu, doby splatnosti, instrumentů
  Prvotní prodej nebo obchod s dříve emitovanými instrumenty
  Doba mezi uzavřením obchodu a samotnou realizací obchodu
  Mezinárodní finanční trhy
  Finanční zprostředkovatelé
  Trendy na světových finančních trzích
  Finanční trhy a globalizace
  Finanční investiční instrumenty
  Reálné investiční instrumenty
  Akciové instrumenty
  Dluhové instrumenty
  Ohodnocování dluhopisů
  Finanční deriváty
  Poptávka po investičních instrumentech
  Vlastnosti investičních instrumentů
  Chování cen akcií - metody analýzy pro výběr akciových instrumentů
  I. Fundamentální akciová analýza
  a) Globální akciová analýza
  b) Odvětvová akciová analýza
  c) Analýza jednotlivých společností
  II. Technická akciová analýza
  III. Teorie efektivních trhů
  Investování do akcií - proč ano, proč ne?
  Obchodní bankovnictví
  Bankovní systém a formy jeho uspořádání
  Modely bankovnictví - jejich výhody a nevýhody
  I. Model universálního bankovnictví
  II. Model striktního oddělení investičního a komerčního bankovnictví
  III. Model smíšeného bankovnictví
  Bilance banky a výkaz zisku a ztrát
  Bankovní rizika
  Bankovní produkty - základní charakteristika a členění
  Systematizace bankovních produktů
  Bankovní úvěrové produkty
  Depozitní (vkladové) bankovní produkty
  Platebně zúčtovací bankovní produkty
  Centrální bankovnictví - regulace a dohled
  Bankovní regulace a dohled
  Postavení centrální banky - samostatnost centrální banky
  Bilance centrální banky
  Nástroje měnové politiky centrální banky
  Nástroje používané ČNB (měnovo-politické nástroje)
  Současné hodnoty základních nástrojů ČNB

  Postavení centrální banky - samostatnost centrální banky
  Nabídka peněz
  Ovlivňování rezerv
  Depozitní multiplikátor
  Ovlivňování měnové báze
  Peněžní multiplikátor
  Faktory ovlivňující nabídku peněz
  Vliv úrokové míry na nabídku peněz
  Poptávka po penězích
  Cíle měnové politiky - transmisní mechanismus měnové politiky
  Inflace a reálná ekonomika