Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 612   projektů
0 nových

Controlling - výtah z přednášek

«»
Přípona
.doc
Typ
přednášky
Stažené
1 x
Velikost
0,6 MB
Jazyk
český
ID projektu
4328
Poslední úprava
20.10.2014
Zobrazeno
758 x
Autor:
kralova.lucie
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Cíle a funkce controllingu
Neexistuje jednotná definice controllingu. Přesto lze z různých pojetí a koncepcí vytipovat určitého společného jmenovatele.
Controlling je způsob řízení (podniku) zahrnující plánování, kontrolu a informační toky. Je to koncepce, zaměřená na výsledek. (Horváth&Partners, Nová koncepce controllingu, str.5)
Podstatnou vlastností controllingu je jeho zaměření na budoucnost, neboť budoucnost je jediné, co můžeme ovlivnit (Prof. Dr. Ing. Jiří Vysušil, CSc.)


Důležitými vlastnostmi controllingu tedy jsou:
- Integrace procesů plánování, výkaznictví a kontroly.
- Integrace hmotných a finančních ukazatelů.
- Orientace na budoucí vývoj.
- Analýza odchylek (od plánu) a hledání řešení.
- Dosažení předem stanoveného cíle.

1.1. Vztah controllingu a kontroly
Kontrola je samozřejmě součástí controllingového procesu. Její výsledky jsou však pro controlling významné jen potud, pokud skýtají podnět k budoucímu řešení.
Primárním cílem controllingu není hodnotit minulé chyby (odchylky), ale ze zjištěné odchylky od předpokladu (tj. plánu) a vyvodit opatření pro korekci budoucího vývoje.
Role controllera bývá někdy přirovnávána k roli lodivoda, který má udržovat loď v plavební dráze - tzn. rozpoznat včas výraznější odchylku od ideálního kurzu a vrátit loď do plavební dráhy (= přípustné odchylky od plánu).

Klíčová slova:

controlling

schéma

výnosy

náklady

peníze

tok

analýza

krytí

paušály

segmentyObsah:
 • 1. Cíle a funkce controllingu 3
  1.1. Vztah controllingu a kontroly 3
  1.2. Akční schéma (cyklus) controllingu 3
  2. Tvorba plánu 4
  2.1. Klasický (statický) model výnosů a nákladů 4
  2.2. Modelování v souvislostech 5
  2.3. Struktura finančního plánu 5
  2.3.1. Výnosy a náklady 5
  2.3.2. Aktiva a pasiva (majetková rozvaha) 6
  2.3.3. Peněžní tok 6
  3. Analýza významnosti 7
  4. Procesní model 8
  5. Krycí příspěvky 8
  5.1.1. Fixní náklady 9
  5.1.2. Tržby, náklady, KP(I), zisk 10
  5.2. Výkon měřený (KP I) /hodinu 11
  6. Úplné vlastní náklady 12
  7. Hodinové režijní paušály 13
  8. Zdroje dat pro controlling 14
  8.1. Příklad využití datových zdrojů při analýze odchylek: 14
  9. Aplikace controllingu v různých oblastech 15
  9.1. Příklad využití controllingových nástrojů při hodnocení efektivnosti tržních segmentů 16
  9.2. Specifika controllingu ve státní správě a neziskových organizacích 18
  Modelování a controlling procesů 18
  Procesní analýza a kalkulace nákladů 18
  10. Strategie a controlling 20
  10.1. Controlling investic 20
  10.2. Controlling a BSC 21
  11. Literatura 23

Zdroje:
 • 1.Hotváth & Partners; Nová koncepce controllingu, 5. přepracované vydání; vydal Profess Consulting s.r.o. Praha 2004
 • 2.Prof. Dr. Hilmar J. Volmuth; Nástroje controllingu od A do Z, 2. české vydání; vydal Profess Consulting s.r.o. Praha 2004
 • 3.Ing. Libor Kegler, Prof. Dr. Ing. Jiří Vysušil, CSc., Controlling 2000, Profess Consulting s.r.o. Praha 1999
 • 4.Hotváth & Partners, Balanced Scorecard v praxi, Profess Consulting s.r.o. Praha 2002
 • 5.Doc. Ing. Martin Zralý, Controlling a jeho role v řízení firmy, Sborník VOX z celostátní konference - přínosy pro manažerské řízení firmy, aktuální teorie a praxe, Praha 2003.