Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 646   projektů
0 nových

Poznámky z předmětu Antropologie rodiny a příbuzenských vztahů

«»
Přípona
.docx
Typ
poznámky
Stažené
3 x
Velikost
0,1 MB
Jazyk
český
ID projektu
9766
Poslední úprava
27.02.2017
Zobrazeno
830 x
Autor:
kungs
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Antropologie rodiny
Vztah mezi biologickou daností a kulturou
Vztah mezi jedincem a společností
Rodina a její příbuzenské systémy - jakási laboratoř, nacházíme ji v každé kultuře, můžeme hledat kulturní vzorce, komparace.
Má vliv na všechny vrstvy života člověka, na politický, ekonomický život.
Tradiční společnosti - vše je propojeno
Moderní společnost - také hraje zásadní roli, ale už rozdělené
Neplati to tak úplně, je třeba to relativizovat - i v tradiční společnosti najdeme instituce - např. tajné mužské spolky u indiánů. Nebo v moderní spol. - tam má např. roli v jaké rodině se člověk narodí.(např. amerika - Bush, narození v té správné rodině )
Rodina - určuje vztahy mezi lidmi, co je přijatelné a co ne, jak se chovat, koho si máme vzít , na jakém místě máme žít, jak vychovávat děti, kdo jsou naši předkové, jak řešit problémy, majetek, prostě zasazení člověka do světa
Studium příbuzenství v antropologii - 19.stol., L.H. Morgan
Evolucionismus - odlišení primitivní a moderní společnosti (Durgheim - mechanická(tradiční rodina) a organická solidarita (moderní rodina), Tennese (gemeinschaft-pospolitost a gesellschaft-společnost,smlouva) je to rozdíl v tom, jak to bral durgheim a tennese.

Klíčová slova:

antropologie

univerzalita

paternita

manželství

definice rodiny

matrilinearita

reprodukce

děti v rodiněObsah:
 • Antropologie rodiny
  Univerzalita příbuzenství
  Paternita
  Maternita
  Manželství a rodina
  Exogamně - endogamní pravidla
  Systémy výměn manželských párů
  Manžeské formy
  Monogamie
  Uzavírání manželství
  Ukončení manželství
  Definice manželství
  Pravidla postmaritální rezidence
  Další formy manželské rezidence
  Definice rodiny
  Rodina a očekávané chování
  Partilinearita - 42% společností
  Moietární systém
  Klanové organizace
  Matrilinearita
  Matrilinearita, muži a matrilineární rébus
  Matrilineární descendenční skupiny
  Matriklany
  Bilinearita
  Interpretace reprodukce : krev a geny
  Příbuzenské skupiny a sociální struktura
  Ego-fokální příbuzenské skupiny - kindred
  Genetický model kalkulace příbuzenské distance
  Kořeny evropské rodiny, historické proměny
  Evropská rodina ve starověku
  Judaismus a židovské kořeny evropské rodiny
  Rodina v judaismu
  Antické řecko a řím
  Rodina v islámu
  II. čás přednášky
  Rodina a manželství v křestanské tradici a ve svět středověké společnosti
  Manželství v kanonickém právu
  Křesťanské manželství v antice
  Setkání germánských a křesťanských tradic na počátku středověku
  Kněžství a celibát
  Postavení ženy ve středověké společnosti
  Dítě ve středověké společnosti
  Děti v rodině
  Stáří v dějinách evrop.sředověku
  Rodina v době reformace a protireformace
  Evropská rodina v tradiční společnosti
  Velký zlom: Industrializace 19.stol.
  Proměny rodiny
  Rodina v moderní době