Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 644   projektů
0 nových

Metodika individuální sociální práce

«»
Přípona
.pdf
Typ
manuál
Stažené
1 x
Velikost
0,5 MB
Jazyk
český
ID projektu
8668
Poslední úprava
12.09.2016
Zobrazeno
868 x
Autor:
katerina.loumova
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
A.1. Úvod

Individuální sociální práce je jednou z klíčových aktivit projektů RP Hedera a RP Helix. Její metodika je jednotná a zahrnuje kompletní postup při práci s klientem od vstupních pohovorů až po závěrečnou péči při nástupu do zaměstnání po nezbytně nutnou dobu. Součástí MISP je i rozpracování způsobu výběru klientů do programu. Metodika také obsahuje základy Auditu dovedností (Skills Audit). Metodika je v souladu se Standardy kvality sociálních služeb.

Je vytvořena odborná pracovní skupina, která během realizace Akce 2 svolává a koordinuje pravidelná evaluační setkání sociálních pracovníků. Na základě jejich přímých zkušeností z praxe je metodika průběžně modifikována. Na konci projektu proběhne závěrečné hodnocení vyvinuté MISP, které bude zahrnovat jak připomínky sociálních pracovníků, tak i samotných klientů. Toto hodnocení pak budeme moci využít pro diseminační aktivity v Akci 3.

V rámci diseminačních aktivit RP Hedera a RP Helix bychom chtěli ověřenou metodiku nabídnout k využití jak pracovníkům NNO, pracujících s migranty, tak odborné veřejnosti a pracovníkům úřadů práce. Z dotazníkového šetření provedeného v rámci situační analýzy v Akci 1 bylo zjištěno, že přístup jejich pracovníků k uchazečům o zaměstnání z řad cizinců je standardní, stejný jako k uchazečům - občanům ČR. Specifický je jejich přístup pouze v oblasti komunikace.

V rámci Akce 3 bude také vytvořena a publikována brožura (v českém a anglickém jazyce), která bude zahrnovat veškeré relevantní informace týkající se metodiky individuální sociální práce vytvořené v rámci projektu. Brožura pak bude distribuována všem zájemcům z řad odborné veřejnosti a bude též prezentována v rámci tématického semináře, kterého se zúčastní jak zástupci odborné pracovní skupiny, tak i zástupci odborné veřejnosti z řad státních i nestátních institucí, včetně zástupců příslušných ministerstev. Ti budou moci v nejlepším případě celou metodiku (případně její části) implementovat do jejich integrační a pracovní politiky, například do koncepce přístupu pracovníků ÚP k cizincům (individuální akční plány).

Klíčová slova:

individuální sociální práce

partnerské organizace

frekvence kontaktu

individuální plány

kazuistikyObsah:
 • A. Úvod -3-
  A.1. Úvod -3-
  A.2. Základní zásady individuální sociální práce, soulad se standardy kvality sociálních služeb -4-
  A.3. Specifika individuální sociální práce v projektu -5-
  B. Spolupráce sociálních pracovníků partnerských organizací -7-
  B.1. Účel a způsoby spolupráce. Cíle projektu, cílová skupina -7-
  B.2. Orientační celkový harmonogram MISP -8-
  B.3. Postupy sociálních pracovníků realizované jednotně -10-
  B.3.1. Výběr a informování zájemců o účasti v projektu, podpis dohody -10-
  B.3.2. Klient v kurzech -14-
  B.3.3. Ukončení účasti klienta v projektu -16-
  B.3.4. Dokumentace -18-
  B.3.5. Přímá podpora klientům - proplácení nákladů -21-
  B.3.6. Spolupráce s dobrovolníky -23-
  B.3.7. Postupy evaluace -26-
  C. Individuální sociální práce -27-
  C.1 Orientační rozvrh práce s klientem, frekvence kontaktu -27-
  C.2. Dojednávání osobních cílů, podpis dohody o účasti v projektu -28-
  C.3. Práce s individuálním plánem -30-
  C.4. Skills audit a SWOT analýza -33-
  C.5. Zapojení klienta do rekvalifikačních kurzů -38-
  C.6. Další postupy podpory k pracovnímu uplatnění -40-
  C.7. Kazuistiky -41-
  C.7.1. Kazuistika č. 1 -41-
  C.7.2. Kazuistika č. 2 -43-
  C.7.3. Kazuistika č. 3 -44-
  C.7.4. Kazuistika č. 4 -45-
  C.7.5. Kazuistika č. 5 -46-
  C.7.6. Kazuistika č. 6 -47-
  C.7.7. Kazuistika č. 7 -49-
  C.7.8. Kazuistika č. 8 -50-
  D. Finanční zhodnocení -51-
  E. Vysvětlivky a zkratky -52-
  F. Kontaktní údaje -53-
  G. Přílohy -54-