Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 644   projektů
0 nových

Manuál k případovým konferencím

«»
Přípona
.pdf
Typ
manuál
Stažené
0 x
Velikost
0,6 MB
Jazyk
český
ID projektu
8669
Poslední úprava
12.09.2016
Zobrazeno
831 x
Autor:
katerina.loumova
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. ÚVOD

„…Zájem dítěte je nadřazen nad všemi ostatními zájmy, jako jsou zájmy rodičů, rodiny (nebo i státu) a stejně tak musí být zájem dítěte předním hlediskem při jakékoli činnosti týkající se dětí, ať už je uskutečňována veřejnými nebo soukromými institucemi, soudy, správními nebo zákonodárnými orgány…


…Primární odpovědnost za blaho dítěte ovšem náleží rodičům, nikoli státu či konkrétnímu poskytovateli odborné služby, a pro rodinu není užitečné a obvykle ani žádoucí, přebírají-li ji na sebe odborné subjekty automaticky…“ (Úmluva o právech dítěte 104/1991 Sb.)

Případová konference jako jeden z nástrojů pomoci v systému péče o ohrožené dítě umožňuje, aby dítě stálo skutečně ve středu zájmu. A to nejen odborníků, ale zejména své vlastní rodiny.
Dává možnost koordinovat aktivity v souladu se zájmem dítěte a vytvořit otevřený a prostupný systém pomoci a podpory. Ten pružně reaguje na aktuální potřeby ohroženého dítěte a typ problému. Především proto, že se zainteresované strany, díky uskutečnění případové konference, poznají, mohou bez předsudků, dohadů a dalších zbytečných překážek spolupracovat na konkrétních úkolech.

Klíčová slova:

konference

pracovní nástroj

případová konference

kazuistika

praxe

finalizace

realizaceObsah:
 • 1. Úvod -5-
  1.1. Historický kontext případových konferencí -6-
  2. Případová konference jako pracovní nástroj -9-
  2.1 Cíle případové konference -9-
  2.2. Principy případové konference -9-
  2.3. Přínosy případové konference -10-
  2.4. Přednosti případové konference konané za účasti zainteresovaných subjektů a za účasti klienta -11-
  2.5. Pravidla průběhu případové konference -11-
  2.6. Kdy svolat případovou konferenci? -12-
  2.7. Možná rizika případové konference a jejich předcházení -13-
  2.8. Důležité dokumenty -14-
  2.9. Shrnutí - případová konference jako pracovní nástroj -14-
  3. Příprava případové konference -15-
  3.1. Stanovení cíle setkání -15-
  3.2. Účastníci případové konference -16-
  3.3. Role -17-
  3.4. Místo setkání -18-
  3.5. Struktura setkání: -18-
  3.6. Časová dotace: -18-
  3.7. Technické vybavení - pomůcky: -19-
  3.8. Shrnutí - co je důležité pro přípravu případové konference: -19-
  4. Průběh případové konference -20-
  4.1. Úvod a přivítání -20-
  4.2. Představení účastníků -20-
  4.3. Představení cíle setkání -20-
  4.4. Představení případu -20-
  4.5. Mapování současné situace a aktuálních potřeb dítěte -20-
  4.6. Návrhy řešení -20-
  4.7. Tvorba a finalizace konkrétního plánu -21-
  4.8. Kontaktní osoba a určení termínu dalšího setkání -21-
  4.9. Zhodnocení setkání -21-
  4.10. Výstupy - individuální plán péče -21-
  4.11. Následná práce s rodinou -22-
  4.12. Krizové situace a jejich řešení -22-
  4.13. Shrnutí - průběh případové konference -23-
  5. Kazuistiky a příklady dobré praxe -24-
  Kazuistika č.1; případová konference - září 2009 -24-
  Kazuistika č. 2; případová konference - říjen 2009 -26-
  Kazuistika č. 3; případová konference - listopad 2009 -27-
  Kazuistika č. 4; případová konference - prosinec 2009 -28-
  Kazuistika č. 5; případová konference - únor 2010 -29-
  Kazuistika č. 6; případová konference - březen 2010 -30-
  Kazuistika č. 7; případová konference - červen 2011 -31-
  6. Přílohy -34-
  6.1. Vyjádření souhlasu klienta -34-
  6.2. Prohlášení o mlčenlivosti účastníků -35-
  6.3. Individuální plán péče -36-
  6.4. Zápis z případové konference -39-