Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 637   projektů
0 nových

Cvičný znalecký posudek - obvyklá cena jednotky - bytu

«»
Přípona
.doc
Typ
jiné
Stažené
2 x
Velikost
3,1 MB
Jazyk
český
ID projektu
7520
Poslední úprava
29.02.2016
Zobrazeno
762 x
Autor:
nella.grundzova
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. NÁLEZ
1.1 Znalecký úkol
Určit obvyklou cenu jednotky - bytu č. 99/3 v budově č.pop. 99, která je umístěna na pozemku parc.č. 621, a spoluvlastnického podílu 1105/20166 na společných částech budovy č.pop. 99 a na pozemku parc.č. 621, vše k.ú. Veveří, obec Brno, okres Brno, kraj Jihomoravský kraj, jako podklad pro vypořádání vlastnických práv.

1.2 Podklady pro vypracování posudku
1.2.1 Informace o jednotce, stavbě a pozemku podle katastru nemovitostí
Podle nahlížení do katastru nemovitostí (server www.cuzk.cz) ze dne 10. 11. 2015 je oceňovaná jednotka č. 99/3 vymezená podle zákona o vlastnictví bytů, se způsobem využití - byt. Jednotka je zapsána na listu vlastnictví č. 4889 pro k.ú. Veveří, vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrálním pracovištěm Brno - město. Jako vlastník je uveden: Bytové družstvo vlastníků Gorkého 60, družstvo, Gorkého 99/60, Veveří, 60200 Brno.

K jednotce náleží podíl 1105/20166 na společných částech budovy č.pop. 99 (list vlastnictví č. 1994) a na pozemku parc.č. 621 (list vlastnictví č. 1994), vše k.ú. Veveří.
Informace ze serveru www.cuzk.cz (informativní výpisy) tvoří přílohy tohoto znaleckého posudku.

Klíčová slova:

vypracování posudku

znalecký posudek

tržní oceňování

schéma

databáze

předpisyObsah:
 • 1. Nález 3
  1.1 Znalecký úkol 3
  1.2 Podklady pro vypracování posudku 3
  1.2.1 Informace o jednotce, stavbě a pozemku podle katastru nemovitostí 3
  1.2.2 Výřez z katastrální mapy 3
  1.2.3 Schéma bytu 3
  1.2.4 Porovnávací databáze 3
  1.2.5 Předpisy 3
  1.2.6 Výpočetní programy 3
  1.2.7 Literatura 3
  1.3 Místní šetření 10. 11. 2015 4
  1.4 Situace oceňovaného bytu 4
  1.4.1 Základní popis obce / města 4
  1.4.2 Základní popis městské části 4
  1.4.3 Umístění budovy, v níž se oceňovaný byt nachází 4
  1.4.4 Možnost napojení na inženýrské sítě 5
  1.4.5 Popis budovy, v níž se oceňovaný byt nachází 5
  1.4.6 Popis oceňovaného bytu 5
  2. Posudek 7
  2.1 Obecně k určení obvyklé ceny 7
  2.2 Ocenění přímým porovnáním 7
  2.2.1 Porovnávané byty 8
  2.2.2 Výpočet 8
  2.3 Určení obvyklé ceny 8
  2.4 Závěr 10