Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 646   projektů
0 nových

Zaměstnavatelské penzijní fondy – možnosti reformy důchodového systému ČR

«»
Přípona
.pdf
Typ
bakalářská práce
Stažené
1 x
Velikost
0,3 MB
Jazyk
český
ID projektu
2346
Poslední úprava
28.11.2013
Zobrazeno
1 190 x
Autor:
modrehory
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Úvod
Vývoj obyvatelstva patří mezi dlouhodobé procesy. V posledních patnácti letech
prochází Česká republika velmi prudkým vývojem. Nejenže započala cestu od
centrálně plánované ekonomiky k tržnímu hospodářství, ale změna politického
režimu započala reformy a změny snad v každém odvětví lidského konání.
Změnami prošly všechny vědní disciplíny, celá společnost, politika i občané
našeho státu.
Hluboký pokles porodnosti a stabilně se zlepšující úmrtnostní poměry se spolu
s poměrně intenzivní migrační výměnou nesmazatelně a trvale zapsaly do
věkového složení i počtu obyvatelstva a významně tak změnily vnitřní
předpoklady jeho dalšího demografického vývoje. Zaznamenané změny svým
rozsahem a dynamikou v mnohém překonaly předcházející empirickou
zkušenost stejně jako nejodvážnější představy většiny odborníků.
A právě veřejné rozpočty a především pak důchodová politika státu je tou
nejpalčivější otázkou. Z výše uvedených příčin se veřejné rozpočty dostaly do
těžko řešitelných pozic a je nutné přistoupit k razantním reformám systému jako
celku.
Cílem reformy systému důchodového zabezpečení by mělo být vytvoření
takového systému, který by zabezpečil důstojný život všech občanů
v poproduktivním věku.
Ne každý jednotlivec dokáže předjímat budoucí vývoj své ekonomické situace.
Rámec systému důchodového zabezpečí by tedy měl pomoci jednotlivcům, aby
se v produktivním věku správně rozhodli a investovali do svého budoucího
života. Stáří by mělo být důstojné a mělo by se stát úspěšným završením
celého životního cyklu. K tomu je v dnešní době potřeba kapitálových fondů,
které se mohou podílet na systému kvalitnějšího důchodového zabezpečení.
Tato práce navazuje na práce předešlé, proto je v rámci důchodového systému
(jak je patrné již z názvu) úzce specializována na zaměstnavatelské penzijní
fondy. Důvodem je především snaha o zmapování této možné cesty
Bakalářská práce Martin Kopejtko
Zaměstnavatelské penzijní fondy – možnosti reformy důchodového systému v ČR 7
v reformách důchodového zabezpečení v rámci České republiky. Cílem této
práce je zhodnocení možností, proč se vydat nebo nevydat právě cestou
zaměstnavatelských penzijních fondů, resp. jakou formou.
Reforma penzijního systému je tedy nevyhnutelná. Vágní, mnohokrát
opakované, dnes už možná klišé, které téměř ztratilo svůj význam, hrozbu,
nevyhnutelnost. Ale i přesto je to fakt, který nás dostihne a pokud se mu
nepostavíme čelem, stane se obrovským makroekonomickým problémem.
Zjištění a závěry z předcházející práce byly především takové, že o reformě
důchodového systému se mnoho nediskutuje, nebyla k dispozici téměř žádná
literatura, lidé o problému mnoho nevěděli, ač již v roce 1993 se důchodový
účet ČR dostal do deficitu. Nicméně dnes můžeme konstatovat, že došlo k
velkému průlomu v této oblasti. Nejenže se nevídanou rychlostí a ve velkém
rozproudila diskuse v odborných kruzích, ve státní správě, mezi širokou
veřejností, ale také na půdě vlády České republiky a v Parlamentu ČR.

Klíčová slova:

systém důchodového zabezpečení

sociální pojištění

penzijní připojištění

průběžné financování

fondové financování

zaměstnavatelské penzijní fondy

individuální účty

populační vývojObsah:
 • 1. ÚVOD ..........................................................................................................6
  2. STÁVAJÍCÍ DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČR.................................................7
  2.1. DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ ...........................................................................7
  2.2. PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ ............................................................................9
  3. DŮVODY PRO ZMĚNY.............................................................................10
  3.1. PROBLÉMY DŮCHODOVÉHO POJIŠTĚNÍ ....................................................11
  3.2. PROBLÉMY DOBROVOLNÉHO SYSTÉMU PENZIJNÍHO PŘIPOJIŠTĚNÍ ..............12
  3.3. PROJEKCE OBYVATELSTVA.....................................................................13
  4. DŮCHODOVÉ SYSTÉMY V EU ................................................................15
  5. ZAMĚSTNAVATELSKÉ PENZIJNÍ FONDY – DRUHÝ PILÍŘ PENZIJNÍHO
  DŮCHODOVÉHO SYSTÉMU...........................................................................16
  5.1. ÚVOD...................................................................................................16
  5.1.1. Financovatelnost .........................................................................17
  5.1.2. Spravedlnost ...............................................................................18
  5.1.3. Dlouhodobost ..............................................................................18
  5.1.4. Bezpečnost..................................................................................18
  5.2. CHARAKTERISTIKA.................................................................................19
  5.3. DOPADY A MOTIVACE SOUVISEJÍCÍ S REFORMOU DŮCHODOVÉHO SYSTÉMU 20
  5.4. VYMEZENÍ.............................................................................................24
  5.5. SYSTÉM „TABULA RASA“.........................................................................25
  5.6. VYTVOŘENÍ STÁTNÍ INSTITUCE PRO ZPF..................................................26
  5.7. POVĚŘENÍ SOUKROMÉ INSTITUCE SPRÁVOU STÁTNÍHO ZPF ......................28
  5.8. ZAMĚSTNAVATELSKÉ PENZIJNÍ FONDY VEDENÉ SAMOTNÝMI ORGANIZACEMI 29
  5.9. ZAMĚSTNAVATELSKÉ PENZIJNÍ FONDY POD SPRÁVOU INSTITUCÍ S LICENCÍ
  PRO SPRÁVU INDIVIDUÁLNÍCH ÚČTŮ ...................................................................35
  5.10. ZÁVĚR ..............................................................................................37
  6. ZÁVĚR.......................................................................................................40

Zdroje:
 • • 2. tripartitní plénum: Informace o záměrech důchodové reformy. Prosinec
 • 2002
 • • Anusic,Z., O’Keefe,P., Madzarevic-Sujster,S.: Pension Reform in Croatia.
 • Social Protection Discussion Paper Series No. 0304. The World Bank,
 • February 2003
 • • Asociace penzijních fondů ČR: Penzijní připojištění se státním příspěvkem
 • 1994 - 2004. Duben 2004
 • • Burcin,B., Kučera,T.: Perspektivy populačního vývoje České republiky na
 • období 2003 - 2065. Praha, 2003
 • • Central Pension Security Institution, Ministry of Finance Helsinki, Finland:
 • FINLAND, Pension scenarios for the EPC Working Group on Ageing, October
 • 2001
 • • COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES: The EU Economy :
 • 2003 Review. ECFIN/391/03-EN, Brussels, 26.November 2003
 • • COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND
 • THE EUROPEAN PARLIAMENT, Europe's response to World Ageing
 • Promoting economic and social progress in an ageing world. A contribution of
 • the European Commission to the 2nd World Assembly on Ageing.
 • COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, COM(2002) 143 final,
 • Brussels, 18. March 2002
 • • COUNCIL: COUNCIL RECOMMENDATION on the broad guidelines of the
 • economic policies of the Member States and the Community (for the 2003-
 • 2005 period), 2003/555/EC. Official Journal of the European Union, 26 June
 • 2003
 • • ECONOMIC POLICY COMMITTEE – WORKING GROUP ON AGEING:
 • Public pension system projections - Italy's fiche. August 29th, 2001
 • • ECONOMIC POLICY COMMITTEE: Budgetary challenges posed by
 • ageing populations: the impact on public spending on pensions, health and
 • long-term care for the elderly and possible indicators of the long-term
 • sustainability of public finances. EPC/ECFIN/655/01-EN final, Brussels, 24
 • October 2001
 • • ECONOMIC POLICY COMMITTEE: Progress report on the impact of
 • ageing populations on public pension systems. EPC/ECFIN/581/00-EN –
 • Rev.1, BRUSSELS, 6 NOVEMBER, 2000
 • • ECONOMIC POLICY COMMITTEE: The impact of ageing populations on
 • public finances: overview of analysis carried out at EU level and proposals for
 • a future work programme. EPC/ECFIN/435/03 final, Brussels, 22 October
 • 2003.
 • • ECONOMIC REFORM IN THE GRAND-DUCHY OF LUXEMBOURG,
 • Progress Report on Structural Reforms of the Product, Services and Capital
 • Markets. 2002
 • • Employers’ Sponsored Occupational Pensions : Feasibility and Perspective
 • in the Czech Republic, Consensus Project CZ-9710-0053, Comparative
 • Study. October 1999
 • • Federal Planning Bureau: Country fiche on pension projections - Belgium.
 • 2001
 • • Federal Planning Bureau: Country fiche on pension projections - UK. 2001
 • • Gola,P.: Penzijní fondy v EU. Publikováno 23. června 2003 na
 • www.mesec.cz
 • • Greek government: Ageing, Greek pension projections, October 2001
 • • Havlíčková,K.: Penzijní reforma metodou komplementární konverze. ISEA
 • – Institut pro ekonomické a sociální analýzy, 2002
 • • Irish government: Ageing, Irish pension projections. November 2001
 • • Lasagabaster, E., Rocha, R., Wiese, P.: Czech Pension System:
 • Challenges and Reform Options. Social Protection Discussion Paper Series
 • No. 0217. The World Bank, June 2002.
 • • Lukášek,J., Havlíčková,K.: Jaká bude cena důchodu. Publikováno 4.
 • března 2004 na www.penize.cz
 • • McCulloch,B., Frances,J.: Governance of Public Pension Funds: New
 • Zealand Superannuation Fund. 2nd Public Pension Fund Management
 • Conference, World Bank Headquarters, May 5-7 2003
 • • Ministry of Economic Affairs, Denmark, June 2000: Danish Country Fiche
 • on Ageing, October 2001
 • • Pereira, A.M., Rodrigues, P.G.: Ageing and public pensions in Portugal: A
 • snapshot before the reform. October 2001
 • • Pojistně-matematická zpráva o sociálním pojištění. Ministerstvo práce a
 • sociálních věcí, odbor sociálního pojištění, 2002
 • • Policy Report: Framework for Discussion and Debate: Employers'
 • Sponsored Occupational Pensions: Feasibility and Perspective in the Czech
 • Republic, Consensus Project CZ-9710-0053. November 1999
 • • Rele,H. ter, Habets,I.: Future public pensions in the Netherlands. October
 • 2001
 • • Rother,P.C.,Catenaro, M.,Schwab,G.: Ageing and Pensions in the Euro
 • Area Survey and Projection Results. Social Protection Discussion Paper
 • Series No. 0307. The World Bank, March 2003
 • • ROZPOČTOVÝ VÝHLED 2003 – 2006: KONCEPCE REFORMY
 • VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ. Ministerstvo financí, prosinec 2002
 • • Spanish government: Ageing, Spanish pension projections, November
 • 2001
 • • STUDY ON PENSION SCHEMES OF THE MEMBER STATES OF THE
 • EUROPEAN UNION. MARKT/2005/99–EN Rev. 2, May 2000
 • • Swedish government: Ageing, Swedish pension projections, November
 • 2001
 • • TOP FINANCE, Ročenka českého finančního a kapitálového trhu.
 • Economia, a.s., Praha, 2004
 • • Werding,M., Blau,H.: The impact of demographic change on public finance:
 • projections for the German public pension schemes. Institute for Economic
 • Research, December 2000