Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 641   projektů
1 nových

Vliv reklamy a psychologie prodeje - bakalářská práce

«»
Přípona
.doc
Typ
bakalářská práce
Stažené
2 x
Velikost
0,3 MB
Jazyk
český
ID projektu
4363
Poslední úprava
20.10.2014
Zobrazeno
1 149 x
Autor:
kralova.lucie
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1 Úvod

Motto: „Hlavní potíž života je v tom, že člověk musí neustále volit mezi více možnostmi.“ (Thomas Moore)


Téma vliv reklamy, psychologie prodeje a samotné spotřební chování obyvatel je dle mého názoru velice důležité a hodně diskutované. Vliv reklam a nejrůznějších marketingových strategií, které na nás útočí ze všech stran, je velice silný a jde především o získání zákazníka a co největší podíl na trhu. Bude se jednat o stávající zákazníky kabelové televize, ale hlavním předmětem budou potencionální, tedy budoucí zákazníci a finální spotřebitelé.
Člověk je během svého života součástí obrovského kolotoče událostí a je více méně nucen hrát mnoho rolí ať si to připouští či nikoliv. Začíná to rolí dítěte, kamaráda, rodiče, cestujícího v tramvaji nebo rolí zákazníka v supermarketu .
Před rokem 1989 se u nás v ČR samotnému spotřebnímu chování a reklamě nepřikládala žádná váha, protože se žilo v období normalizace a tím pádem zákazník neměl moc na výběr z prostých důvodů, vše mělo být pro všechny stejné a tím pádem dělat reklamu na bílé nebo zelené dlaždičky, které byly ty jediné na trhu a přesvědčovat zákazníka, že ta bílá nebo zelená je opravdu ta nejlepší, postrádal jakýkoliv smysl i když na druhou stranu se o to samozřejmě někteří agitátoři jistě pokoušeli. Ale na štěstí lidé jsou o přírody kreativní a vždy, i za dob normalizace hledali cestu jak se odlišit od ostatních, prostě žít svůj vlastní život.
Dnes už se dost věcí změnilo a pro mě jako zákazníka a spotřebitele určitě k lepšímu. Svět kolem nás a svět ve kterém žijeme nás ovlivňuje a my recipročně působíme na věci a život v našem okolí. Nejsme však všemocní a spoustu věcí je mimo naše schopnosti a možnosti měnit a proto se zde v této práci věnovat otázkám co všechno nás jako zákazníka a spotřebitele ovlivňuje, co a jak nakupujeme, jak se rozhodujeme a proč činíme tak či onak. Určitý prostor zde dostanou psychologické přístupy k prodeji a ceně, které zde zastávají dost velký podíl.

Klíčová slova:

zákazník

spotřebitel

marketing

kabelová televize

reprezentanti

technika prodeje



Obsah:
 • OBSAH 5
  1 Úvod 6
  2 Teoreticko-metodologická část 7
  2.1 Zákazník nebo spotřebitel 7
  2.2 Spotřební chování 8
  2.3 Co se děje při nákupu 11
  2.4 Společnost a spotřebitel 14
  2.4.1 Lidé a kulturní učení 14
  2.4.2 Sociální skupiny 16
  2.4.3 Úloha produktu 16
  2.4.4 Přijetí nového produktu 18
  2.4.5 Způsob testování 19
  2.4.6 Eliminace při testování 20
  2.5 Vliv marketingu 20
  2.5.1 Řízení vztahů se zákazníky, databázový marketing 22
  2.5.2 Firemní kontaktní centra 22
  2.5.3 Marketing na internetu 23
  3 Praktická část 25
  3.1 Nabídka na trhu 25
  3.1.1 Základní služby kabelové televize UPC 26
  3.2 Kabelová televize a její nabídka 27
  3.2.1 Nabídka programů 28
  3.3 Správná volba 30
  3.4 Získávání zákazníka 31
  3.4.1 Typy zákazníků 32
  3.5 Prodejní reprezentanti a technika prodeje 34
  3.6 Ceník služeb kabelové televize UPC Česká republika a.s. 36
  4 Závěr 38
  5 Bibliografie 39

Zdroje:
 • I. Kotler Philip.:10 smrtelných marketingových hříchů, jak je rozpoznat a nespáchat, Grada Publishing, a.s.,Praha 2005
 • II. Vysekalová J.:Psychologie spotřebitele, jak zákazníci nakupují, Grada Publishing a.s.,Praha 2004
 • III. Komárková R. - Rymeš M. - Vysekalová J.:Psychologie trhu. Grada Publishing a.s., Praha 1998
 • IV. Hřebíčková M.:Co je to „Big Five“? Propsy, Praha 1998
 • V. Nakonečný M.: Psychologie osobnosti. Academia, Praha 1998
 • VI. Tomek G. - Vávrová V.: Výrobek a jeho úspěch na trhu. Grada Publishing a.s., Praha 2001
 • VII. Reifová I.a kol.: Slovník mediální komunikace. Portál, Praha 2004