Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 646   projektů
0 nových

Spotřební chování obyvatelstva - Sales techniques - bakalářská práce

«»
Přípona
.doc
Typ
bakalářská práce
Stažené
0 x
Velikost
0,9 MB
Jazyk
český
ID projektu
4362
Poslední úprava
20.10.2014
Zobrazeno
1 010 x
Autor:
kralova.lucie
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. ÚVOD
Téma „Spotřební chování obyvatel“ jsem si vybral z toho důvodu, že toto téma nás obklopuje každý den, i když si to většina lidí vůbec neuvědomuje.
Člověk hraje v průběhu života mnoho rolí. Je dítětem, kamarádem, rodičem, sousedem nebo šéfem. A také především spotřebitelem a zákazníkem. I když si to většina lidí vůbec neuvědomuje, tak nás tato role provází po celý život. Od chvíle, kdy se narodíme a někdo nám pořizuje naše první oblečení, až po pořízení věcí posledních, o kterých opět rozhoduje někdo za nás. Ale největší část našeho života se rozhodujeme sami.
Každý z nás se rozhoduje na základě jiných kritérií, jiného vkusu a jiných motivů. Jde o to porozumět tomu, co se děje okolo nás i v nás, a dokázat to ovládnout. Každý z nás se pokouší formulovat si otázky týkající se světa kolem něho, porozumět prostředí kolem sebe i sobě samému a rozhodovat o tom, jak žít vlastní život.
Svět spotřebního chování - svět, ve kterém všichni žijeme, ovlivňuje nás a my zpětně působíme na to, co „nabídne“ on nám, jak dokáže uspokojit naše potřeby, aby nešlo jen o primitivní konzum.
Co všechno nás jako spotřebitele ovlivňuje? Jakou roli hrají naše duševní vlastnosti, životní zkušenosti i to, jak na nás působí druzí lidé, od koho si dáme poradit a proč právě od těchto lidí, to je další téma k zamyšlení.
Význam psychologických poznatků pro poznání role člověka jako zákazníka či spotřebitele je zřejmý. Zákazník a uspokojování jeho potřeb je na jedné straně ve středu zájmu marketingu, ale je důležitý i pro nás jako jednotlivce pro poznání a pochopení jedné z životních rolí. Pro pochopení toho, co člověk potřebuje, co to pro něho znamená, protože dávno už víme, že člověk nepotřebuje mobilní telefon, ale chce se domluvit s kamarádem z vedlejší ulice i s tetičkou ze Slovenska...

Klíčová slova:

osobnost

spotřební chování

interpretace

pohovor

životní pojištění

rysy osobnostiObsah:
 • 1. ÚVOD 8
  2. TEORETICKO-METODICKÁ ČÁST 10
  2.1 Spotřebitel jako osobnost 10
  2.1.1. Teorie rysů osobnosti 10
  2.1.2. Teorie sociálního učení 12
  2.1.3. Fenomenologický přístup 13
  2.2 Ovlivňování spotřebního chování 16
  2.2.1 Spotřebitelovo vnímání 16
  Základní prvky vnímání 17
  Interpretace podnětů 19
  2.2.2 Spotřebitelova pozornost 21
  2.2.3 Učení a zapomínání 22
  2.2.4 Potřeby a motivace 23
  2.3 Komunikace se spotřebitelem 24
  2.3.1 Složky komunikace 24
  Odesílatel 25
  Příjemce 25
  Sdělovací prostředek 26
  Zpráva 27
  Zpětná vazba 27
  2.4 Nákupní chování spotřebitele 28
  2.4.1. Co ovlivňuje nákupní chování 29
  Jaké psychologické mechanismy hrají roli při rozhodování o nákupu roli? 30
  2.4.2 Další faktory ovlivňující spotřební a nákupní chování 31
  3. PRAKTICKÁ ČÁST 34
  3.1 Proč je dobré myslet na důchod? 34
  3.2 Prodej životního pojištění 35
  3.2.1 Kontaktování potenciálního klienta 36
  3.2.2 Návštěva klienta 39
  Prodejní pohovor 40
  Ukázka stránky, kterou kreslíme klientovi 46
  3.2.3 Reakce klientů na prodejní pohovor 47
  4. ZÁVĚR 48
  Použitá literatura: 50

Zdroje:
 • Eysenck - Rachman, 1965 (In: Atkinsonová a kol., 1995)
 • Psychologie Dnes, 6/1999
 • Nákupní chování - Leon G. Schiffman, Leslie Lazar Kanuk, 2004
 • Komárková R. - Ryneš M. - Vysekalová J.: Psychologie trhu (1998)
 • Lea S.E.G. - Trapy R.M. - Webley P: Psychologie ekonomického chování (1994)
 • Vysekalová Jitka - Psychologie spotřebitele, 2002
 • Styx P.: Filozofický ophled na řízení prodeje. In: Výběr, červen 2003, číslo 7, ročník XI
 • Franěk M.: Hudba v obchodním prostředí. In: Psychologie Dnes, 11/2002
 • Provazník Vladimír - Psychologie pro ekononomy 1999
 • Kotler, P., Armstrong, G.: Marketing, Bratislava 1990
 • Kučera, S.: Marketing pro všechny, SLAKUN Krnov
 • Horáková, I.: Marketing v současné světové praxi, Praha 1992
 • Příloha hospodářských novin - Finance (12/2001)