Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 659   projektů
0 nových

Specifika obchodního vyjednávaní ve vybraných zemích EU

«»
Přípona
.doc
Typ
bakalářská práce
Stažené
0 x
Velikost
0,2 MB
Jazyk
český
ID projektu
2474
Poslední úprava
06.12.2013
Zobrazeno
1 525 x
Autor:
eliskabila
Facebook icon Sdílej na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Každý, kdo prodává výrobek, poskytuje služby, investuje nebo jinak podniká v jiné zemi, by měl vedle technických, odborných, obchodních, platebních a dalších podobných znalostí ovládat „něco“ navíc. Tím „něco“ mám na mysli kulturu země, v níž chceme uskutečnit naše obchodní záměry, tedy znalost prostředí, ve kterém se budeme pohybovat.

Právě znalosti o prostředí, zvyklostech, o kultuře dané země jsou pro nás velkou výhodou, jsou něčím, co nám vedle technicky měřitelných a ekonomicky připočitatelných vlastností výrobku, služby nebo investice může pomoci.

Měli bychom se seznámit s kulturními zvyklostmi našich obchodních partnerů. Umožní nám to dozvědět se o nich co nejvíce, ať už jako o členech určité země nebo regionu, což v dnešní době je velice důležité, jelikož znalost kulturních odlišností a zvláštností nám umožní do značné míry předvídat reakci druhé strany. Zároveň podstatně snižují možnost nepříjemných překvapení a zbytečných nedorozumění. A hlavně pokud budeme vědět jak správně jednat s naším zahraničním partnerem, klientem, investorem.., může nám to být velkým přínosem v našich obchodních jednáních a třeba i pomoci k uzavření smlouvy se zahraničním partnerem.

V dnešní době neustále roste objem zahraničního obchodu a díky tomu dochází stále častěji ke kontaktům se zahraničím a k setkání s příslušníky odlišných kultur. V obchodním světě se jedná o zahraniční cesty, kdy se podnikatelé účastní obchodních jednání, výstav, veletrhů, společenských akcí, pozvání do rodiny partnera apod. Ke kontaktu s odlišnou kulturou ale dochází i v případě, kdy do naší firmy či organizace přijede obchodní partner. Všechna tato setkání s sebou přinášejí určité zvláštnosti. Setkáváme se s chováním a postupy, na které nejsme zvyklí, které u nás nejsou obvyklé. S touto skutečností je nutné počítat a dobře se na ni připravit, neboť může výrazně ovlivnit jak průběh, tak i výsledek celého jednání.

Klíčová slova:

obchodní jednání

mezikulturní rozdíly

kultura

etika a etiketa

kulturní odlišnosti

zahraniční partner

obchodní vztahy

vyjednávání

zvyky

chování

zahraniční obchodObsah:
 • 1. Úvod
  2. Význam kultury a etikety
  3. Vliv mezikulturních rozdílů na obchodní vyjednávání v Evropě
  3.1. Využití času
  3.2. Individualismus
  3.3. Jazyk
  4. Analýza problémových oblastí, k nimž dochází při kontaktu příslušníků různých kultur
  4.1. Kulturní šok
  4.2. Kulturní předpojatost
  4.3. Stereotypy
  4.4. Kdo se přizpůsobuje komu?
  5. Obchodní jednání a etiketa v zemích EU
  5.1. Přesnost a dochvilnost
  5.2. Pozdravy
  5.3. Představování
  5.4. Oslovování
  5.5. Vizitky
  5.6. Pracovní jazyky
  5.7. Oblékání
  5.8. Nezávazný rozhovor
  5.9. Nevhodná témata
  6. Čím se liší jednotlivé státy EU?
  6.1. Španělsko
  6.2. Francie
  6.3. Německo
  6.4. Velká Británie
  7. Zhodnocení rozdílů v mentalitě jednotlivých zemí
  7.1. Španělsko
  7.2. Francie
  7.3. Německo
  7.4. Velká Británie
  8. Závěrečná doporučení pro obchodníky jednající v zahraničí
O souborech cookie na této stránce

Soubory cookie používáme pro funkční účely, pro shromažďování a analýzu informací o výkonu a používání stránky.

Nastavení Povolit vše