Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 646   projektů
0 nových

Rozbor hmotné a nehmotné motivace pracovníků ve společnosti O2

«»
Přípona
.pdf
Typ
bakalářská práce
Stažené
0 x
Velikost
0,4 MB
Jazyk
český
ID projektu
10015
Poslední úprava
27.03.2017
Zobrazeno
657 x
Autor:
kungs
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Úvod

Téma bakalářské práce, kterou zpracovávám, souvisí s konkrétní firmou, a to s telekomunikační společností Telefónica O2 Czech Republic, a.s., která dnes provozuje téměř osm miliónů mobilních a pevných linek. V této společnosti jsem již téměř jeden rok zaměstnána na poloviční úvazek. Náplní mé práce jsou technické operace spojené s ADSL připojením.

Společnost si dobře uvědomuje, že součástí úspěchu, kterého dosahuje, jsou kvalifikovaní, loajální zaměstnanci a proto si je snaží nejrůznějšími způsoby udržet. Poskytuje množství benefitů, je podporována atmosféra otevřené komunikace, pracovníci sdílí své vědomosti a motivují se navzájem. Management společnosti přispívá ke zvyšování kvality poskytovaných produktů a každý zaměstnanec usiluje o nejvyšší možnou míru spokojenosti zákazníků. To je totiž nejdůležitější podmínka trvalého úspěchu společnosti - věrnost zákazníka.

Mým záměrem je na základě informací a vlastních zkušeností nastínit základní pravidla motivace, zmapovat nabízené hmotné i nehmotné benefity a uvést příklady jednotlivých motivátorů ve společnosti Telefónica O2.

Bakalářská práce se skládá z osmi kapitol a obsahuje jak teoretickou, tak i praktickou část.

V první kapitole definuji pojem motivace. Věnuji se rozdílu mezi motivy a stimuly a jednotlivým principům a vrstvám motivace. Motivace znamená touhu člověka dosáhnout jemu žádoucího cíle. Je obecně známo, že nenáročné cíle nemotivují a jednoduché situace jsou pro jednoduché lidi.

Proto se ve druhé kapitole zabývám vlivem osobnosti na motivaci a řadím jedince do jedné ze čtyř kategorií lidí. Vzhledem k tomu, že práce s lidmi je jednou z nejtěžších, nesmím opomenout pojem demotivace. Dobrý manažer by měl se zaměstnanci o pracovních problémech hovořit, aby zabránil jejich zhoršení, měl by jim umožnit vyslovit se k čemukoli, co je demotivuje a pozorně jim naslouchat. Závěrem se zmiňuji o vlivu prostředí na motivaci.

Klíčová slova:

motivace

motivační teorie

odměňování práce

ohodnocení pracovní pozice

benefity

kafetéria systémObsah:
 • Úvod 12
  Teoretická část.... 14
  1. Definice motivace..14
  1.1 Motivy a stimuly.. . . 14
  1.2 Principy motivace.. 15
  1.3 Vrstvy motivace.. . . . 16
  2. Vliv osobnosti na motivaci..17
  2.1 Princip vlastní účinnosti..19
  2.2 Demotivace..20
  2.3 Vliv prostředí na motivaci.. . 20
  3. Základní motivační teorie... . 21
  3.1 Maslowova teorie hierarchie potřeb.. 21
  3.2 McGregorova teorie.. . . . 22
  3.2.1 Teorie X - tradiční pohled na řízení a kontrolu.22
  3.2.2 Teorie Y - spojení cílů jednotlivce a organizace.. 22
  3.2.3 Role manažera... 23
  3.3 Herzbergova dvoufaktorová teorie.. 23
  Hygienické faktory.. . . 24
  Motivační faktory..25
  4. Vztah cílů a motivace.. 26
  4.1 Sebemotivace... 26
  5. Odměňování práce... 27
  5.1 Formy hmotných odměn a výhod..28
  5.1.1 Přímé odměny a výhody..28
  5.1.2 Nepřímé odměny a výhody - finanční.28
  5.1.3 Nepřímé odměny a výhody - nefinanční.28
  5.2 Strategický systém odměňování.. . 28
  5.2.1 Přínosy strategického systému odměňování. . 28
  5.2.2 Složky strategického systému.. . . . 29
  6. Analýza a ohodnocení pracovních pozic.29
  6.1 Metody ohodnocení pracovních pozic.. . . . 30
  6.1.1 Metoda pořadí.30
  6.1.2 Klasifikační metoda..30
  6.1.3 Bodovací metoda... . 31
  6.1.4 Metoda faktorového porovnání.. 31
  6.2 Nastavení mezd..31
  6.3 Zaměstnanecké výhody neboli benefity.. . . . 32
  6.4 Kafetéria systém jako motivační nástroj.. . . 32
  6.4.1 Charakteristika kafetéria systému..32
  6.4.2 Cíle kafetéria systému.. 33
  6.4.3 Hmotné odměny... . . 33
  6.4.4 Druhy zaměstnaneckých výhod.. 34
  6.4.5 Koncepce kafetéria systému... 34
  6.5 Benefity v personálním marketingu.. 35
  6.5.1 Průzkum Obchodní komory USA..35
  6.6 Historické modely odměňování práce..36
  6.7 Kategorie práce..37
  6.7.1 Práce s klesajícím faktorem relevance.38
  6.7.2 Práce s rostoucím faktorem relevance.38
  Praktická část..39
  7.1 Telefónica O2 Europe... . 39
  7.2 Telefónica... 40
  7.3 Řídící orgány společnosti.. . . 40
  7.3.1 Dozorční rada.40
  7.3.2 Představenstvo... . 41
  7.3.3 Valná hromada... . 41
  7.3.4 Management společnosti.. . . . 41
  7.4 Filantropie společnosti..42
  7.4.1 Ocenění... . . 42
  7.5 Vize společnosti.. . . . 43
  7.5.1 Vize Nová Telefónica.. . 43
  7.6 Hodnoty společnosti Telefónica 02.. . 43
  7.7 Climate Survey..44
  7.7.1 Všeobecné informace.. . 44
  7.7.2 Návratnost... 45
  7.7.3 Metodologie.. . . 46
  8. Motivace v O2..46
  8.1 Obecná pravidla pro poskytování výběrových benefitů.47
  8.2 Nárok na výběrové benefity... 47
  8.3 Plošné a statusové benefity.. 48
  Druhy benefitů... . . 49
  Penzijní připojištění.. . 49
  Příspěvek na stavební spoření.. 49
  Kapitálové životní pojištění.. . . . 49
  Zboží ze značkových prodejen společnosti.. . . 49
  Sleva na produkty společnosti.49
  8.4.6 Příspěvek na dopravu do zaměstnání.. . 49
  8.4.7 Příspěvek na předškolní zařízení... 50
  8.4.8 Rekreace, kultura, sport... 50
  Léčiva, oční optika, rehabilitace.. . . . 50
  Zdravotní karty... . 50
  Vzdělávání...50
  Dovolená, Kultura, Sport, Zdraví, Vzdělávání. 50
  Úspěšnost benefitů na rok 2007..51
  Motivační programy..51
  8.5.1 „O2 Life“..51
  8.5.2 Příklady motivačních soutěží..52
  8.6 Aktivity jednotlivých divizí.53
  8.7 Spolupráce s přímým nadřízeným.. . . . 53
  Závěr.... 54
  Literatura.... 56
  Seznam příloh.... 57