Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 637   projektů
0 nových

Riziká podnikania v zahraničnom obchode s ukážkou na konkrétnom príklade

«»
Přípona
.rar
Typ
bakalářská práce
Stažené
0 x
Velikost
0,3 MB
Jazyk
slovenský jazyk
ID projektu
3801
Poslední úprava
21.07.2014
Zobrazeno
813 x
Autor:
redsun
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Zahraničný obchod so sebou prináša množstvo rizík, ktorí mnohí naši začínajúci exportéri zatiaľ podceňujú aj napriek tomu, že vzniknuté straty podstatne ukroja z ich ziskového koláča, v horšom prípade spôsobia ich bankrot.
Súčasné zákonodarstvo pripustilo do sféry zahraničného obchodu aj amatérov s naivnou odvahou a nimi spôsobené mnohomiliónové straty postihnú nás všetkých. Ďalšie straty spôsobuje politická a platobná nestabilita našich tradičných partnerov z bývalej RVHP.
S rizikami musia počítať a kalkulovať podniky a podnikatelia, občania i poisťovne. Mali by sa snažiť riziká zmenšovať, predchádzať im a zaistiť ich tak, aby ich bolo čo najmenej a osvojiť si spôsoby, ktorými sa s nimi možno vysporiadať.
A ako? Práve o probléme rizík v zahraničnom obchode pojednáva táto diplomová práca.

Klíčová slova:

riziko

politika

pojistní

export

instituce

návrhy

doporučení

pojišťovnaObsah:
 • 1. Úvod 1
  2. Podstata rizík v zahraničnom obchode a ich príčiny 2
  2.1 Riziko, podstata rizík 2
  2.2 Postoj k riziku 5
  2.3 Klasifikácia rizík 5
  3. Členenie rizík v zahraničnom obchode a analýza dôsledkov rizík 8
  3.1 Teritoriálne riziká 8
  3.2 Komerčné riziká 9
  3.3 Bankové riziká 14
  3.4 Kurzové riziká 17
  3.5 Právne riziká 19
  3.6 Cenové riziká 19
  3.7 Inflačné riziká 20
  3.8 Politické riziká 21
  4. Problematika zaistenia rizík v zahraničnom obchode 23
  4.1 Ekonomický význam poistenia a zaistenia 23
  4.2 Základné pojmy z poisťovníctva 24
  4.3 Poistný vzťah 27
  4.4 Inštitúcie pôsobiace v Českej republike v oblasti poisťovníctva 29
  4.4.1 EGAP, a.s. 29
  4.4.2 Česká exportná banka 35
  4.4.3 Ďalšie poisťovacie spoločnosti 37
  4.5 Inštitúcie pôsobiace v Slovenskej republike v oblasti poisťovníctva 38
  4.5.1 Eximbanka SR 38
  4.5.2 Ďalšie poisťovacie spoločnosti 50
  5. Návrhy a odporučenia pre podnikateľské subjekty 51
  6. KIMA 53
  7. Záver 60
  8. Resumé 61
  9. Citácie 62
  10. Zoznam použitej literatúry 63
  11. Prílohy 64

Zdroje:
 • Budirský, S.: Základy zahraničného obchodu a návody pre obchodnú prax. Katedra marketingu a obchodu Ekonomickej fakulty VŠB - Technickej univerzity, Ostrava 1995, 1. vyd., 118 strán
 • Čejková V., Řezáč F., Zuzaňák A.: Poistenie pre podnikateľov, Břeclav 1998, 1. vyd., 192 strán
 • Černohlávková E. a kol.: Operácie v zahraničnom obchode (vybrané kapitoly), VŠE, Praha 1992, 132 strán
 • Chevalier A., Hirsch G.: Rizika podnikania, Praha 1994, 1. vyd., 120 strán
 • Janatka F., Hándl J., Novák R.: Obchodné operácie vo vývoze a dovoze, Codex, Praha 1999, 1. vyd., 408 strán
 • Jirges T., Plchová B.: Zahraničný obchod a národná ekonomika: teoretické prístupy a implikácie pre českú ekonomiku, VŠE, Praha 1996, 1. vyd., 165 strán
 • http://www.egap.cz
 • http://www.eximbanka.sk
 • http://www.poistenie.centrum.sk
 • http://www.poistovne.sk