Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 637   projektů
0 nových

Podnikatelský plán firmy Formosa bubble tea

«»
Přípona
.docx
Typ
bakalářská práce
Stažené
0 x
Velikost
0,7 MB
Jazyk
český
ID projektu
10309
Poslední úprava
22.05.2017
Zobrazeno
525 x
Autor:
quadra
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Úvod

Každý budoucí podnikatel by měl jako první krok svého podnikání sestavit podrobný podnikatelský plán. …………………………………………………….

Na základě osobních zkušeností porovnám sestavený podnikatelský plán a skutečnost
za uplynulé období, zda byl podnikatelský plán dodržen a splnil očekávání, nebo zda prognózy při jeho sestavování byly zcela mylné.

Práce není rozdělena na teoretickou a praktickou část. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Cílem této práce je shrnout povinnosti podnikatelů při zahájení podnikatelské činnosti dvou fyzických osob formou sdružení fyzických osob, sestavení podnikatelského plánu a následné zhodnocení výsledků z prvního období podnikání.

Klíčová slova:

společnost

podnikatelský plán

služby

marketingový plán

swot analýza

zakladatelský rozpočetObsah:
 • Obsah
  Úvod 3
  1. Představení společnosti, začátky podnikání 4
  1.1. Představení společnosti 4
  1.2. Podnikání a živnostenské oprávnění 5
  1.3. Provozovna 7
  1.4. Smlouva o sdružení 7
  1.5. Spolupráce s dodavateli 9
  1.5.1. Dovoz zboží ze zahraničí 10
  1.5.2. Proces objednání zboží z Taiwanu 11
  1.6. Podnikatelský plán 11
  1.6.1. Obsah podnikatelského plánu a jeho struktura 12
  2. Podnikatelská plán Formosa bubble tea 14
  2.1. Shrnutí 14
  2.1.1. Údaje o firmě 14
  2.1.2. Základní údaje o zaměstnancích 14
  2.2. Představení firmy, strategie, vize a cíle 15
  2.2.1. Obecný popis firmy 15
  2.2.2. Strategie 15
  2.2.3. Vize 15
  2.2.4. Cíle 16
  2.2.4.1. Krátkodobé cíle 16
  2.2.4.2. Střednědobé cíle 17
  2.2.4.3. Dlouhodobé cíle 17
  2.3. Naše služby 17
  2.3.1. Prodej nápojů bubble tea 18
  2.3.2. Pronájem značky 19
  2.3.3. Velkoobchod 19
  2.3.4. E-shop 20
  2.3.5. Mobilní bar 20
  2.3.6. Školení 21
  2.4. Popis produktu 21
  2.5. Marketingový plán 22
  2.5.1. Reklama a propagace 22
  2.5.2. Provozovna 22
  2.5.3. Reklamní prospekty 23
  2.5.4. Slevové portály 23
  2.5.5. Facebook 23
  2.5.6. Internetové stránky 24
  2.5.7. Charitativní akce 24
  2.5.8. Ostatní reklamní aktivity 24
  2.6. SWOT analýzy 24
  2.6.1. Silné stránky 25
  2.6.2. Slabé stránky 26
  2.6.3. Příležitosti 26
  2.6.4. Hrozby 27
  2.7. Zakladatelský rozpočet 27
  2.7.1. Potřebný kapitál 27
  2.7.2. Zdroje krytí 28
  2.8. Rozpočtová výsledovka za rok 2011 28
  2.8.1. Optimistická varianta 29
  2.8.2. Neutrální varianta 29
  2.8.3. Pesimistická varianta 30
  2.9. Rozpočtová výsledovka pro období 1.9 2011 - 1.9 2012 30
  2.9.1. Optimistická varianta 30
  2.9.2. Neutrální varianta 30
  2.9.3. Pesimistická varianta 32
  2.9.4. Ostatní nezapočítané příjmy 33
  3.
  3.1. Srovnání podnikatelského plánu se skutečností
  3.1.1.1.1.1.1. Závěr
  3.1.1.1.1.1.2. Seznam použité literatury
  3.1.1.1.1.1.3. Seznam příloh