Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 653   projektů
0 nových

Návrh řešení skladového hospodářství v podniku

«»
Přípona
.doc
Typ
bakalářská práce
Stažené
2 x
Velikost
1,0 MB
Jazyk
český
ID projektu
11535
Poslední úprava
05.02.2018
Zobrazeno
769 x
Autor:
royal.cut
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Bakalářská práce se zabývá návrhem řešení skladového hospodářství ve výrobním podniku. Téma bude zpracováno ve společnosti Gebauer a Griller Kabeltechnik, spol. s r. o., Mikulov, který se zabývá výrobou kabelů a kabelových svazků, hlavně pro automobilový průmysl a mezinárodní průmysl na výrobu výtahů.

V této společnosti občas působím jako externí pomocník. Za tuto dobu mi bylo umožněno se dobře seznámit se zdejším pracovním prostředím, přes proces výroby až po skladování. Odborná praxe v této společnosti pro mě znamenala velké přínosy, a proto se o ní budu dále zabývat v této bakalářské práci.

Bakalářská práce je tedy zaměřena na analýzu společnosti a jeho systému se zaměřením na proces skladování.
V teoretické části bude použita analýza dosavadních poznatků v oblasti logistických systémů a řízení, skladování a popis některých moderních systémů skladování.

Předmětem zkoumání v praktické části bakalářské práce bude společnost Gebauer & Griller Kabeltechnik, spol., s.r.o. Mikulov. Společnost čelí stále většímu tlaku na zavedení nového systému skladování a rozšíření skladovacích prostorů, z důvodu zvýšení materiálového toků. Prioritou společnosti, je vždy být schopna uspokojit v co nejkratším čase přání a požadavky zákazníků. V rámci analýzy skladového hospodářství, budou zkoumány všechny vnitřní procesy pohybu materiálového toků hotových výrobků. Tyto procesy budou sledovány, způsob jakým jsou prováděny, všechny skladového činnosti.

Cílem práce je návrh nového řešení skladového hospodářství v novém prostoru společnosti, zhodnocení systému skladování hotových výrobků, jejich analýza a následná optimalizace. Výsledkem tohoto návrhu bude nový moderní a plně funkční systém skladování s rozšířením skladovacích kapacit, která dopomohou ke zvýšení efektivnosti jednotlivých procesů souvisejícím se skladovým hospodářství společnosti.

Klíčová slova:

logistika

skladování

funkce skladu

velikost skladu

skladová zařízení

manipulační technikaObsah:
 • Úvod 7
  1 Teoretické východisko 8
  1.1 Charakteristika logistiky 8
  1.2 Teorie skladování 10
  1.3 Funkce skladu 10
  1.4 Základní funkce skladování 12
  1.5 Třídění skladů 13
  1.6 Systémy skladování 15
  1.7 Systémové navrhování skladového hospodářství 16
  1.7.1 Zásady systémového navrhování 17
  1.7.2 Kritéria výběru zařízení na skladování 20
  1.7.3 Stanovení velikosti skladu 22
  2 Analýza současného stavu skladového hospodářství v podniku 25
  2.1 Sortiment výrobků 25
  2.2 Organizace skladování v podniku 26
  2.3 Skladová zařízení 29
  3 Návrh skladového hospodářství podniku 32
  3.1 Návrh zařízení na skladování 33
  3.1.1 Návrh regálu 33
  3.1.2 Návrh manipulační techniky 36
  3.2 Návrh systému skladování 40
  3.2.1 Systém FI-FO 41
  3.2.2 Přínosy systému FI-FO 42
  4 Vyhodnocení návrhu 43
  Závěr 44
  Seznam použité literatury
  Seznam elektronických zdrojů
  Seznam zkratek
  Seznam obrázků
  Seznam tabulek

Zdroje:
 • JUROVÁ, Marie. Obchodní logistika.1.vydání.2006 ISBN 80-214-3128-8
 • LAMBERT, D., M., STOCK, J., R., ELLRAM, L., M., Logistika, Praha: Computer press, 2000. ISBN 80-7226-221-2
 • SIXTA, Josef, Mačát, Václav. Logistika: teorie a praxe. 1.1 vydání. 2005. ISBN 80-251-0573-3.
 • SLÍVA, Aleš. Základy logistiky. Ostrava : VŠB, 2004. 102 s. ISBN 80-248-0678-9.
 • ŠTŮSEK, J., Řízení provozu v logistických řetězcích. Jaromír Štůsek. 1.vyd. Praha C.H.Beck, 2007. 227 s. ISBN 978-80-7179-534-6.
 • VOLESKÝ, Karel; KLAPITA, Vladimír. SKLADOVÁNÍ: učební texty pro bakalářské studium. 2007. Přerov: VSLG, 2007. 179 s.
 • Interní dokumenty společnosti Gebauer a Griller Kabeltechnik, spol. s.r.o.