Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 637   projektů
0 nových

Management jakosti v malém a středním podniku

«»
Přípona
.doc
Typ
bakalářská práce
Stažené
0 x
Velikost
0,3 MB
Jazyk
český
ID projektu
8423
Poslední úprava
03.08.2016
Zobrazeno
435 x
Autor:
dana.lapackova
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Úvod.

Cílem mé bakalářské práce je zpracování informací o systému managementu jakosti, jeho certifikaci a zavedení do malého či středního podniku. Dále analyzovat připravenosti podnikatelské jednotky MM s.r.o. k zavedení systému managementu jakosti dle ISO 9001:2000.

Problematiku systému managementu jakosti jsem si pro svou práci zvolil nejen z důvodu, že zavedení certifikovaného systému managementu jakosti je pro každou firmu velkým přínosem, ale také z důvodu aktuality tohoto tématu. V současnosti se stále více klade důraz na jakost a také je současným trendem zavádění certifikovaných systému managementu jakosti i do malých a středních firem, nejen ve světě, ale také i v České republice.

V teoretické části jsem se zaměřil na vysvětlení pojmu systém managementu jakosti, jeho vývoj a dále informace potřebné k zavádění systému managementu jakosti do firmy. Je zapotřebí vysvětlení pojmů jako je certifikace systémů jakosti, její průběh, podmínky pro získání certifikace a její platnost. Také jsem se snažil zmapovat možnosti finanční podpory malého či středního podniku, na který jsem zaměřen. Vysvětlení výhod zavedení systému managementu jakosti ve firmě, je důležité před uvedením nákladů, zdrojů a opatření potřebných k zavedení systému managementu jakosti, které jsou rozsáhlé.

Klíčová slova:

management jakosti

certifikace

personální otázka

připravenost firmy

řízení jakostiObsah:
 • 1. Úvod.
  2. Systém managementu jakosti.
  2.1 Certifikace systémů jakosti.
  2.2 Možnosti finanční podpor.y
  2.3 Opatření související se zavedením systému managementu jakosti.
  2.4 Důvody zavedení systému managementu jakosti do firmy.
  2.5 Výhody zavedení systému managementu jakosti do firmy.
  2.6 Personální otázka zavádění systému managementu jakosti.
  2.7 Náklady a zdroje pro systém managementu jakosti.
  3. ISO a postup pro zavedení systému managementu jakosti dle ISO 9001:2000
  4. Charakteristika firmy MM s.r.o.
  5. Analýza připravenosti firmy MM s.r.o. k zavedení systému řízení jakosti
  6. Návrhy a doporučení pro oblast zavedení systému řízení jakosti ve firmě
  7. Závěr
  8. Resumé
  9. Seznam použité literatury
  10. Seznam použitých zkratek
  11. Seznam příloh

Zdroje:
 • NENADÁL,J.-NOSKIEVIČOVÁ,D.-PETŘÍKOVÁ,R.-PLURA,J. TOŠENOVSKÝ,J.: Moderní systémy řízení jakosti. Praha. Management Press. 1998. 283 s.
 • HECZKOVÁ, M.: Marketing. 1. září 2004. 282 stran. Distanční studijní opora, ISBN 80 7248 239 4.
 • ISO 9000:2000
 • Certifikace výrobků a zkušebnictví
 • NENADÁL,J.-NOSKIEVIČOVÁ,D.-PETŘÍKOVÁ,R.-PLURA,J. TOŠENOVSKÝ,J. -DUDEK, M. -BSUMKOVÁ, S. -FOLTA, M. -VYKYDAL, D.: Projekt Leonardo Da Vinci. Česká republika