Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 659   projektů
0 nových

Rámcová strategie rozvoje mesta Chomutova do roku 2020

«»
Přípona
.pdf
Typ
analýza
Stažené
1 x
Velikost
1,0 MB
Jazyk
český
ID projektu
4510
Poslední úprava
10.11.2014
Zobrazeno
1 429 x
Autor:
northfinder
Facebook icon Sdílej na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
A1. Slovo starostky
Vážení občané,
dostává se vám do rukou dokument, který je výsledkem moderního strategického plánování, jež Mesto Chomutov využívá pri procesním rízení.
Doposud využívalo mesto jako závazný rozvojový dokument Územní plán sídelního útvaru Chomutov - Jirkov. V souvislosti s vývojem spolecnosti, který prináší zmeny potreb i nároku verejnosti, pristoupil Chomutov k zásadnímu rozhodnutí: vypracovat Rámcovou strategii mesta Chomutova, založenou na vyváženém rozvoji ekonomických a sociálních aspektu a kladoucí velký duraz na obcanskou spolecnost.
Vznikl tak dokument, který je spolu s územním plánem a mestským rozpoctem základním materiálem pro budoucí rozvoj Chomutova.
Na zpracování dokumentu se podílela nejen rada odborníku z ruzných oblastí, ale také vy, obcané mesta a jeho okolí. I vaše podnety a pripomínky prispely k tomu, že byla zpracována strategie podchycující všechny problémy obyvatelstva vcetne stanovení priorit a návrhu opatrení na jejich budoucí rešení. V prubehu následujících patnácti let budou napríklad zregenerována sídlište, bude opravena vetšina komunikací, dojde k modernizaci Kamencového jezera, k rozšírení Podkrušnohorského zooparku, k propojení cyklistických tras ve meste i k výraznému nárustu síte techto tras, k rozšírení sportovišt prímestské rekreacní zóny Bezrucovo údolí. To je výcet jen nekterých zámeru, uvedených v tomto dokumentu. Pri plánování jsme nezapomneli na žádnou generaci ci zájmovou skupinu obcanu, snad každý zde nalezne to svoje.
S prijetím dokumentu však práce nekoncí, naopak prichází fáze jeho naplnování. Bude následovat zpracování Akcního plánu, souhrnu projektu, jejichž následná príprava a realizace bude rešit konkrétní úkoly specifikované ve strategii. Plnení jednotlivých cílu bude pravidelne kontrolováno a o výsledcích budete prubežne informováni.

Klíčová slova:

rámcová strategie

Chomutov

rozvoj

hospodářství

doprava

obyvatelstvo

bezpečnost

SWOTObsah:
 • A. Úvod 4
  A1. Slovo starostky 4
  A2. Základní charakteristika mesta Chomutova 5
  A3. Východiska a metoda zpracování Rámcové strategie rozvoje mesta Chomutova do roku 2020 6
  A4. Prubeh zpracování Rámcové strategie rozvoje mesta Chomutova do roku 2020 8
  A5. Doporucení pro další postup a realizaci Rámcové strategie rozvoje mesta Chomutova do roku
  2020 9
  A6. Rídicí skupina pro tvorbu Rámcové strategie rozvoje mesta Chomutova do roku 2020 10
  A7. Základní pojmy, vysvetlivky, císlování 12
  B. Rámcová strategie rozvoje mesta Chomutova do roku 2020 14
  B1. Základní principy rozvoje mesta Chomutova - MISE 14
  B2. VIZE rozvoje mesta Chomutova do roku 2020 15
  B3. Klícové oblasti rozvoje mesta Chomutova do roku 2020 16
  B4. Popis klícových oblastí, cílu a priorit rozvoje 16
  1. Hospodárství a zamestnanost 16
  2. Životní prostredí, urbanismus a bydlení 20
  3. Doprava a infrastruktura vc. integrovaných informacních systému 25
  4. Školství, vzdelávání, výzkum, vývoj 33
  5. Volný cas, kultura, sport 38
  6. Zdravotní a sociální oblast a bezpecnost 43
  7. Cestovní ruch 46
  B5. Priority rozvoje mesta Chomutova 49
  a) Krátkodobé 49
  b) Strednedobé 51
  c) Dlouhodobé 53
  B6. Vazby Rámcové strategie na programovací dokumenty 54
  C. Prílohy 60
  C1. Profil mesta Chomutova 60
  1) Základní identifikacní údaje o meste a území 60
  2) Geografie 60
  3) Správní clenení mesta 63
  4) Technická infrastruktura 64
  5) Doprava 68
  6) Obyvatelstvo 69
  7) Vzdelání a výzkum 71
  8) Bydlení 73
  9) Zdravotnictví 74
  10) Kultura, sport a volný cas 75
  11) Rekreace, cestovní ruch a historické památky 76
  12) Hospodárství a ekonomika 77
  13) Životní prostredí 80
  14) Bezpecnost 81
  15) Vnejší vztahy mesta a místní správa 81
  C2. SWOT analýza mesta Chomutova 82
  C3. Trendy rozvoje mesta Chomutova 84
  C.4 Výsledky anketního pruzkumu názoru obcanu mesta Chomutova 85
O souborech cookie na této stránce

Soubory cookie používáme pro funkční účely, pro shromažďování a analýzu informací o výkonu a používání stránky.

Nastavení Povolit vše