Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 659   projektů
0 nových

Detailní rozbor strategických cílů informatiky hl. města Prahy do roku 2010

«»
Přípona
.doc
Typ
analýza
Stažené
0 x
Velikost
0,4 MB
Jazyk
český
ID projektu
4903
Poslední úprava
26.01.2015
Zobrazeno
1 301 x
Autor:
petr.rajnoha
Facebook icon Sdílej na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Tento dokument je jedním z podkladových materiálů Informační strategie hlavního města Prahy do roku 2010 - Cesta k e-Praze.
Aby bylo zajištěno uskutečnění vize e-Prahy i plnění hlavních úkolů a současně, aby byla eliminována rizika, vyplývající ze současných problémů, byl pečlivě vybrán a vybalancován soubor strategických cílů. Definice každého ze strategických cílů je zaměřena na efekt (přínos), který by měl být dosažen. Cíle jsou vzájemně kauzálně provázány a každý z cílů je vybaven řadou metrik, jež umožní průběžně i na konci ohodnotit, do jaké míry byl strategický cíl splněn. Při výběru, provazování a balancování cílů, byla využita manažerská metoda Balanced Scorecard.
Strategické cíle informatiky hl. m. Prahy do roku 2010 jsou rozděleny do oblastí, které korespondují s hlavními úkoly následovně.

Klíčová slova:

městské informace

veřejné služby

informační zdroje

dovednosti

zkušenosti

know-howObsah:
 • 1 Úvod 4
  2 Detailní cíle 6
  1 Zajistit všestranný přístup k městským informacím 6
  1.1 Pro občany, návštěvníky, ekonomické subjekty Prahy a spolupracující organizace zkvalitnit stávající a rozvíjet nové formy pořizování, spravování a zveřejňování městských informací v digitální (elektronické) podobě 6
  1.2 Pro občany, návštěvníky, ekonomické subjekty Prahy a spolupracující organizace zajistit kvalitní a zabezpečený přístup k městským informacím v digitální (elektronické) podobě 8
  1.3 Zajistit kvalitní a zabezpečený přístup k městským informacím pro všechny složky krizového řízení hl. m. Prahy 10
  1.4 Dále zkvalitňovat a provozovat spolehlivé a bezpečné propojení subjektů v hl. m. Praze (Magistrátu, městských částí, organizací zřízených hl. městem Prahou) vysoce propustnou datovou sítí 11
  1.5 Zajistit trvalou, systematickou a vysoce odbornou péči o městské informace v digitální podobě. 13
  1.6 Vytvořit, udržovat a publikovat seznam dostupných veřejných městských informací a on-line služeb poskytovaných subjekty hl. m. Prahy 15
  2 Zajistit moderní veřejné služby online 16
  2.1 Pokračovat v elektronizaci klíčových správních agend vedených subjekty hl. m. Prahy (Magistrátem, městskými částmi, organizacemi zřízenými hl. městem Prahou) a dokončit ji 16
  2.2 Eliminovat na nejnižší možnou míru povinnost občanů, návštěvníků a ekonomických subjektů Prahy předkládat subjektům hl. m. Prahy dokumenty v listinné podobě, pokud si je mohou subjekty mezi sebou poskytovat elektronicky 18
  2.3 Umožnit občanům elektronický přístup k autorizovaným výpisům z registrů a rejstříků veřejné správy (těch co jsou součástí městských informací), které občané potřebují pro vyřizování agend, jež vedou subjekty hl. m. Prahy (Magistrát, městské částí, organizace zřízené hl. městem Prahou) 20
  2.4 Umožnit občanům elektronický přístup k autorizovaným výpisům o stavu a výsledku svých podání učiněných na kontaktních místech veřejné správy provozovaných subjekty hl. m. Prahy (Magistrátem, městskými částmi, organizacemi řízenými hl. městem Prahou) 22
  2.5 Využít jednotný bezvýznamový národní identifikátor pro jednoznačnou, důvěryhodnou a bezpečnou identifikaci účastníků veřejných on-line služeb poskytovaných subjekty hl.m. Prahy 24
  3 Efektivně a účinně využívat veřejné i privátní zdroje 25
  3.1 Aktivně podporovat používání ověřených modelů svěřené správy (outsourcingu) u vybraných služeb poskytovaných IS/ICT. (podpora = standardy pro hodnocení business case, standardy pro SLA, standardy pro bezpečnost, metriky hodnocení dodavatelů atd.) 25
  3.2 Aktivně podporovat získávání finančních zdrojů z fondů EU a rozvíjet možnosti financování v rámci iniciativ Public-Private-Partnership 27
  3.3 Zajistit efektivní financování provozu, údržby, nutné obnovy a rozvoje IS/ICT celoměstského významu (v nichž jsou spravovány a pomocí nichž jsou poskytovány městské informace) 28
  4 Efektivně a účinně řídit informační zdroje a IS/ICT hl. m. Prahy 30
  4.1 Důsledně provádět management portfolia IS/ICT celoměstského významu 30
  4.2 Zajistit základní úroveň interoperability všech IS/ICT celoměstského významu (v nichž jsou spravovány a pomocí nichž jsou poskytovány městské informace) praktickým aplikováním standardů, nastavením rozhraní, zprovozněním přenosů dat a sdílením metadat 31
  4.3 Zajistit vysokou kvalitu městských informací (správnost, aktuálnost), odpovídající úroveň jejich dostupnosti, zabezpečení a jejich efektivní správu 33
  4.4 Systematicky a nepřetržitě zlepšovat systém řízení IS/ICT 35
  4.5 Zajistit optimální organizační uspořádání a vymezení kompetencí umožňující efektivní a účinné řízení IS/ICT celoměstského významu 37
  5 Podporovat ekonomický rozvoj, připravenost a IT dovednosti občanů Prahy, úředníků (odborných pracovníků) organizací HMP a volených představitelů HMP 38
  5.1 Zvýšit využívání městských informací zejména tam, kde to povede ke zvyšování ekonomické výkonnosti subjektů v HMP a kde to podpoří provádění správných rozhodnutí a zkvalitní řízení 38
  5.2 Podpořit vytváření programů na rozvíjení všech složek informační gramotnosti. Podporovat programy e-Learningu 40
  5.3 Systematicky vytvářet podmínky a motivační faktory pro dosažení základní certifikace počítačové gramotnosti u vybraných vedoucích a odborných pracovníků 42
  5.4 IS/ICT celopražského významu musí poskytovat efektivní informační podporu veškerým iniciativám zlepšování procesů a programům zlepšováním systému řízení 44
  5.5 Podporovat a motivovat aktivity výměny zkušeností a know-how v oblasti IS/ICT ve státní správě a samosprávě na národní i mezinárodní úrovni 45
O souborech cookie na této stránce

Soubory cookie používáme pro funkční účely, pro shromažďování a analýzu informací o výkonu a používání stránky.

Nastavení Povolit vše